นโยบายกลุ่มใหม่สำหรับ DNS ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294785 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Windows Server 2003 ช่วยแก้ปัญหาของ centralized DNS จัดการ ด้วยการแนะนำนโยบายกลุ่มเพื่อกำหนดค่าไคลเอ็นต์ DNS ตัวอย่างเช่น พารามิเตอร์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานใน Windows Server 2003:
 • เปิด หรือปิดใช้งานการลงทะเบียนแบบไดนามิกของระเบียน DNS โดยไคลเอนต์
 • กำหนดรายการค้นหาส่วนต่อท้าย DNS ของไคลเอนต์
 • devolution ของส่วนต่อท้าย DNS หลักในกระบวนการแก้ไขชื่อ
 • รายการการค้นหาส่วนต่อท้าย dns
นโยบายกลุ่มเหล่านี้สามารถถูกประยุกต์ใช้กับเครื่องไคลเอนต์ DNS บนคอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP เมื่อต้องการใช้นโยบายกลุ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 คุณจะต้องการส่งออกนโยบายกลุ่มจากเซิร์ฟเวอร์หลัก และการนำเข้าบนเซิร์ฟเวอร์อื่นที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งออก และนำเข้า'นโยบายกลุ่ม โดยใช้คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มใน Windows Server 2008 แวะไปที่เอกสารทางเทคนิคของการดำเนินการวัตถุนโยบายกลุ่ม Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc739955.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายกลุ่มเหล่านี้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ในการตั้งค่าคอนฟิก/ดูแลแม่แบบ/เครือ ข่าย/DNS
นโยบายกลุ่มเสมอแทนที่การตั้งค่าคอนฟิกภายในเครื่องเช่นเดียวกับการกำหนดค่า DHCP มีข้อยกเว้นเพียงกฎนี้ถ้า REG_DWORD ค่าDoNotUseGroupPolicyForDisableDynamicUpdateเปิดใช้งานภายใต้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานการลงทะเบียน DNS แบบไดนามิก:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
ถ้ามีค่านี้ และมีการตั้งค่าไปยัง0x1บริการไม่ได้ใช้เป็นค่าของนโยบายกลุ่ม แทน ที่พวกเขาจะใช้ค่าที่กำหนดไว้ภายในเครื่องแล้ว ถ้าDoNotUseGroupPolicyForDisableDynamicUpdateไม่มีอยู่ หรือการตั้งค่าเป็น0x0บริการต้องใช้ค่าที่ระบุ โดยนโยบายกลุ่ม

คำอธิบายของนโยบาย

ส่วนนี้อธิบายการตั้งค่าของฟังก์ชัน รีจิสทรีคีย์ที่ถูกปรับเปลี่ยนบนไคลเอนต์ และค่าที่ถูกต้องสำหรับนโยบาย และคีย์รีจิสทรี ค่าเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในไคลเอนต์มีคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
NT\DNSClient HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Polices\Microsoft\Windows

ส่วนต่อท้าย DNS หลัก

การตั้งค่านี้ระบุส่วนต่อท้าย DNS หลักสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ส่วนต่อท้าย DNS หลักจะใช้ในการลงทะเบียนชื่อ DNS และการจำแนกชื่อ DNS การตั้งค่านี้ระบุต่อท้าย DNS หลักสำหรับกลุ่มของคอมพิวเตอร์ และป้องกันผู้ใช้ รวมทั้งผู้ดูแล จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ถ้าการตั้งค่านี้ถูกปิดใช้งาน หรือไม่มีการกำหนดค่า แต่ละเครื่องใช้ต่อท้าย DNS หลักของเครื่องที่มีชื่อ DNS ของ Active Directory โดยปกติแล้ว โดเมนที่มีการเชื่อมต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบสามารถใช้เครื่องมือ'ระบบ'ใน'แผงควบคุม'เพื่อเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องใช้การตั้งค่านี้ พิมพ์ที่ต่อท้าย DNS หลักทั้งหมดที่คุณต้องการกำหนดในกล่องข้อความที่ระบุ (ตัวอย่างเช่นmicrosoft.com). การตั้งค่านี้ไม่ได้ปิดการใช้การส่วนต่อท้าย dnsและชื่อคอมพิวเตอร์ netbiosกล่องโต้ตอบที่ผู้ดูแลระบบใช้เพื่อเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ดูแลเข้าสู่ส่วนต่อท้าย ส่วนต่อท้ายที่ถูกละเว้นในขณะที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้

สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะใช้ คุณต้องเริ่มต้น Windows Server บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ได้รับผลจากการตั้งค่า

เคล็ดลับ: การเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องการตั้งค่านโยบาย คลิกระบบ:ใน'แผงควบคุม' คลิกการการระบุเครือข่ายแท็บ คลิกคุณสมบัติคลิกเพิ่มเติมแล้ว พิมพ์คำต่อท้ายในการส่วนต่อท้าย DNS หลักของคอมพิวเตอร์นี้กล่อง

ปรับปรุงแบบไดนามิก

การตั้งค่านี้กำหนดว่า มีการเปิดใช้การปรับปรุงแบบไดนามิก คอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าสำหรับการปรับปรุงแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติลงทะเบียน และการปรับปรุงระเบียนทรัพยากรของ DNS ของตนกับเซิร์ฟเวอร์ DNS

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้การตั้งค่านี้อาจใช้การลงทะเบียน DNS แบบไดนามิกแต่ละการเชื่อมต่อของเครือข่าย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของแต่ละการเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละ ในใบสั่งสำหรับการลงทะเบียน DNS แบบไดนามิกให้เปิดใช้งานบนการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ระบุ การกำหนดค่า เฉพาะของคอมพิวเตอร์ และ เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อต้องอนุญาตการลงทะเบียน DNS แบบไดนามิก

กระบวนการปรับปรุงแบบไดนามิกการตั้งค่าควบคุมลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการลงทะเบียน DNS แบบไดนามิก ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คุณอนุญาตให้ปรับปรุงแบบไดนามิกจะถูกตั้งค่าแต่ละรายการสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อเครือข่าย If you disable this setting, the computers that this setting is applied to may not use dynamic DNS registration for any of their network connections regardless of the configuration for individual network connections. If this setting is not configured, then it is not applied to any computers, and computers use their local configuration.

This policy may have two values:0x0และ0x1. If the policy is set toเปิดใช้งาน(to enable dynamic update), the value is set to0x1. If policy is set toปิดใช้งาน, the value is set to0x0.

DNS Suffix Search List

This setting determines which DNS suffixes to attach to an unqualified single-label name before you submit a DNS query for that name. An unqualified single-label name contains no dots, for example "example". This name is different from a fully qualified domain name (FQDN), for example "example.microsoft.com".

With this setting is enabled, when a user submits a query for a single-label name, such as "example", a local DNS client attaches a suffix, such as "microsoft.com". As a result, the query is changed to "example.microsoft.com" before the query is sent to a DNS server.

If you enable theDNS Suffix Search Listsetting, you can specify the DNS suffixes to attach before the query for an unqualified single-label name is submitted. The values of the DNS suffixes in this setting may be set using comma-separated strings, such as "microsoft.com,serverua.microsoft.com,office.microsoft.com". One DNS suffix is attached for each submission of a query. If a query is unsuccessful, a new DNS suffix is added in place of the failed suffix, and this new query is submitted. The values are used in the order they appear in the string, starting with the left value and preceding to the right.

If you enable this setting, you must specify at least one suffix. If you disable this setting, then the primary DNS suffix and network connection-specific DNS suffixes are appended to the unqualified queries. If this setting is not configured, then it is not applied to any computers and computers use their local configuration. The value of this policy may be set to the comma-separated strings of DNS suffixes. If the policy is enabled there must be at least one DNS suffix specified.

The value of this policy may be set to the comma-separated strings of DNS suffixes. Do not use spaces between the comma-separated DNS suffixes. If you add spaces, only the first DNS suffix will be applied.

Primary DNS Suffix Devolution

This setting determines whether the DNS client performs primary DNS suffix devolution in a name resolution process. When a user submits a query for a single-label name, such as "example", a local DNS client attaches a suffix, such as "microsoft.com". As a result, the query is changed to "example.microsoft.com" before the query is sent to a DNS server.

If a DNS suffix search list is not specified, then the DNS client attaches the primary DNS suffix to a single-label name, and, if this query fails, the connection-specific DNS suffix is attached for a new query. If none of these queries are resolved, then the client devolves the primary DNS suffix of the computer (it drops the left label of the primary DNS suffix), attaches this devolved primary DNS suffix to the single-label name, and then submits this new query to a DNS server.

For example, if the primary DNS suffix "ooo.aaa.microsoft.com" is attached to the non-dot terminated single-label name "example", and the DNS query for example.ooo.aaa.reskit.com fails, the DNS client devolves the primary DNS suffix (drops the left label), and submits a query for example.aaa.microsoft.com. If this query fails, the primary DNS suffix is devolved further and the query "example.microsoft.com" is submitted. If this query fails, devolution continues and the query "example.microsoft.com" is submitted. The primary DNS suffix is not devolved further because the DNS suffix has two labels, "microsoft.com". The primary DNS suffix cannot be devolved to less than two labels.

ถ้ามีการเปิดใช้งาน การตั้งค่านี้แล้วไคลเอ็นต์ DNS ในคอมพิวเตอร์ที่มีใช้การตั้งค่านี้พยายามที่จะแก้ปัญหาชื่อที่ concatenations ชื่อแบบป้ายชื่อเดียวจะสามารถแก้ไขและต่อท้ายหลักเหลืออยู่ DNS If this setting is disabled, DNS clients on the computers to which this setting is applied do not attempt to resolve names that are concatenations of the single-label name to be resolved, and the devolved primary DNS suffix. If this setting is not configured, it is not applied to any computers and computers use their local configuration. This policy may have two values:0x0และ0x1. If policy is set toเปิดใช้งาน(the customer wants to enable devolution), the value is set to0x1. If policy is set toปิดใช้งาน, the value is set to0x0.

Register PTR Records

This setting determines whether the registration of PTR resource records is enabled for the computers to which this policy is applied. By default, DNS clients that are configured to perform dynamic DNS registration attempt PTR resource record registration only if they successfully registered the corresponding "A" resource record. "A" resource records map a host DNS name to the host IP address and PTR resource records map the host IP address to the host DNS name.

To enable this policy, clickเปิดใช้งาน, and then click one of the following values:
 • Do not register: When you use this value, computers never attempt PTR resource records registration.
 • Register: When you use this value, computers attempt PTR resource records registration regardless of the success of the A records registration.
 • Register only if A record registration succeeds: When you use this value, computers attempt PTR resource records registration only if they successfully registered the corresponding A resource records.
If this policy is not configured, then it is not applied to any computers and computers use their local configuration. This policy may have two values:0x0และ0x1. If policy is set toเปิดใช้งาน(the customer wants to enable PTR records registration), the value is set to0x1. If policy is set toปิดใช้งาน, the value is set to0x0.

Registration Refresh Interval

This setting specifies the registration refresh interval of A and PTR resource records for computers to which this setting is applied. This setting may be applied to computers using dynamic update only. Computers that are running Windows 2000 (and its later versions) and that are configured to perform dynamic DNS registration of A and PTR records, periodically reregister their records with DNS servers, even if their records' data has not changed. This reregistration procedure is required to indicate to DNS servers that are configured to automatically remove (scavenge) stale records that these records are current and should be preserved in the database.

คำเตือน: If the DNS resource records are registered in zones that have the scavenging functionality enabled, the value of this setting should never be longer than the refresh interval that is configured for these zones. If you set the registration refresh interval to a value that is longer than the refresh interval of the DNS zones, some A and PTR resource records may automatically deleted.

To specify the registration refresh interval, clickเปิดใช้งาน, and then type a value that is larger than 1800. Remember, this value specifies the registration refresh interval in seconds, for example, 1800 seconds is 30 minutes.

If this setting is not configured then it is not applied to any computers and computers use their local configuration. This policy may have any value larger than or equal to 1800 seconds.

Replace Addresses in Conflicts

This setting determines whether a DNS client that attempts to register its A resource record should overwrite existing A resource records that contain conflicting IP addresses. This setting is designed for computers that register A resource records in DNS zones that do not support Secure Dynamic Update. Secure Dynamic Update preserves ownership of resource records and does not allow a DNS client to overwrite records that are registered by other computers.

During dynamic update of a zone that does not use Secure Dynamic Update, a DNS client may discover that an existing A resource record associates the client's host DNS name with an IP address of a different computer. According to the default configuration, the DNS client attempts to replace the existing A resource record with an A resource record that associates the DNS name with the client's IP address.

If you enable theReplace Addresses in Conflictssetting, DNS clients attempt to replace conflicting A resource records during dynamic update. If you disable this setting, the DNS client still performs the dynamic update of A resource records, but if the DNS client attempts to update A resource records that contain conflicts, this attempt fails and an error message is logged in the Event Viewer log. If this setting is not configured, then it is not applied to any computers and computers use their local configuration.

This policy may have two values:0x0และ0x1. If policy is set toเปิดใช้งาน(for example, customer wants to replace the A records in conflict), the value is set to0x1. If policy is set toปิดใช้งาน, the value is set to0x0.

DNS Servers

This setting defines the DNS servers to which a computer sends queries when it attempts to resolve names.

คำเตือน: The list of the DNS servers that are defined in this setting supersedes DNS servers that are configured locally and those that are configured using DHCP. The list of DNS servers is applied to all network connections of multihomed computers to which this setting is applied.

To use this setting, clickเปิดใช้งาน, and then type a space-delimited list of IP addresses (in dotted decimal format) in the available box. If you enable this setting, you must enter at least one IP address.

If this setting is not configured, then it is not applied to any computers and computers use their local or DHCP-configured parameters. Valid values are a space-delimited list of dotted decimal IP addresses. The list must contain at least one IP address.

Connection-Specific DNS Suffix

This setting specifies a connection-specific DNS suffix. This setting supersedes the connection-specific DNS suffixes that are set on the computers to which this setting is applied, those that are configured locally and those that are configured using DHCP.

คำเตือน: A connection-specific DNS suffix that is specified in this setting is applied to all the network connections used by multihomed computers to which this setting is applied.

To use this setting, clickเปิดใช้งาน, and then type a string value that represents the DNS suffix in the available box. If this setting is not configured, it is not applied to any computers and computers use their local or DHCP-configuration parameters. Valid values: Chars String - a connection-specific DNS suffix.

Register DNS Records with Connection-Specific DNS Suffix

This setting determines if a computer that is performing dynamic registration may register A and PTR resource records with a concatenation of its computer name and a connection-specific DNS suffix, in addition to registering these records with a concatenation of its computer name and the primary DNS suffix.

คำเตือน: When you enable this group setting, it is applied to all the network connections of multihomed computers to which this setting is applied.

By default, a DNS client that is performing dynamic DNS registration registers A and PTR resource records with a concatenation of its computer name and the primary DNS suffix. For example, a concatenation of a computer name, such as "mycomputer", and the primary DNS suffix, such as "microsoft.com", results in "mycomputer.microsoft.com".

ถ้าคุณเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร A และ PTR กับส่วนต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อที่นอกเหนือจากการลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร A และ PTR กับส่วนต่อท้าย DNS หลัก สำหรับตัวอย่าง concatenation เป็นชื่อคอมพิวเตอร์ "mycomputer" และ DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อ suffix "VPNconnection" ถูกใช้เมื่อทรัพยากร A และ PTR เร็กคอร์ดที่จะมีการลงทะเบียน ชื่อที่เป็นผลลัพธ์เป็น "mycomputer.VPNconnection" ถ้าการลงทะเบียน DNS แบบไดนามิกถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีใช้การตั้งค่านี้ นั้น คำนึงถึงการตั้งค่าการตั้งค่านี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พยายามลงทะเบียน DNS แบบไดนามิกของ A และ PTR ระเบียนที่ประกอบด้วยการ concatenation ของชื่อคอมพิวเตอร์และคำต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อ ถ้าปิดใช้งานบนการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะของคอมพิวเตอร์ซึ่งตั้งค่านี้ถูกประยุกต์ใช้ นั้น คำนึงถึงการตั้งค่านี้ในการตั้งค่าการลงทะเบียน DNS แบบไดนามิก เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พยายามลงทะเบียน DNS แบบไดนามิกของ A และ PTR ระเบียนที่ประกอบด้วยแบบ concatenation ของชื่อคอมพิวเตอร์และ DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อแบบ suffix บนการเชื่อมต่อเครือข่าย

ถ้าการตั้งค่านี้ถูกปิดใช้งาน ไคลเอนต์ DNS ไม่ได้ลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร A และ PTR ด้วยของส่วนต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อ ถ้าการตั้งค่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดค่า ไม่มีการประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ แล้วคอมพิวเตอร์ใช้เป็นการกำหนดค่าภายในเครื่อง

ถ้านโยบายที่กำหนดให้เปิดใช้งาน(ตัวอย่าง ลูกค้าธต้องการลงทะเบียนชื่อคำต่อท้าย DNS เฉพาะตัวของการเชื่อมต่อ), การตั้งค่าเป็น0x1. ถ้านโยบายที่กำหนดให้ปิดใช้งานค่าถูกกำหนดเป็น 0x0

ชุดของ ttl ใน A และระเบียน PTR

การตั้งค่านี้ระบุค่าสำหรับเวลา -ถึง - สด (TTL) ฟิลด์ใน A และมีใช้ PTR ระเบียนทรัพยากรที่ถูกลงทะเบียน โดยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่การตั้งค่า

เมื่อต้องระบุการ TTL คลิกเปิดใช้งานแล้ว พิมพ์ค่าในวินาที (ตัวอย่างเช่น ค่า 900 คือ 15 นาที)
 • ค่าต่ำสุด: 0
 • ค่าสูงสุด: 4294966296
 • ค่าเริ่มต้น: 600
ถ้าการตั้งค่านี้ไม่ได้ถูกกำหนดค่า จะไม่ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยระดับ

การตั้งค่านี้ระบุว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีใช้การตั้งค่านี้ใช้ปรับปรุงแบบไดนามิกที่ปลอดภัยหรือปรับปรุงแบบไดนามิกมาตรฐานสำหรับการลงทะเบียนของระเบียน DNS

หมายเหตุ:This client-side setting is independent of the setting on the authoritative DNS server. However, this setting is required only if the clients register their record to an Active Directory zone that is set to non-secure and secure updates.

To enable this setting, clickเปิดใช้งาน, and then click one of the following values:
 • Unsecure followed by secure:If you choose this option, computers send secure dynamic updates only when non-secure dynamic updates are refused.
 • Only Unsecure: If you choose this option, computers send only non-secure dynamic updates
 • Only Secure: If you choose this option, computers send only secure dynamic updates
ถ้าการUpdate Security Levelsetting is not configured, it is not applied to any computers and computers use their local configuration.
 • OnlySecure: 256
 • OnlyUnsecure: 16
 • UnsecureFollowedBySecure: 0

Update Top Level Domain Zones

This setting specifies whether the computers to which this policy is applied may send dynamic updates to the zones named with a single-label name, also known as "top level domain" zones, for example "com".

By default, a DNS client that is configured to perform dynamic DNS update send dynamic updates to the DNS zones that are authoritative for its DNS resource records, unless the authoritative zone is a top level domain and root zone.

If this policy is enabled, computers to which this policy is applied send dynamic updates to any zone authoritative for the resource records that the computer needs to update, except the root zone.

If this policy is disabled, computers to which this policy is applied do not send dynamic updates to the root or top level domain zones authoritative for the resource records that the computer needs to update.

If this policy is not configured then it is not applied to any computers and computers use their local configuration.

This policy may have two values:0x0และ0x1. If policy is set toเปิดใช้งาน, the value is set to0x1. If policy is set toปิดใช้งาน, the value is set to0x0.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294785 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbdownload kbenv kbinfo kbmt KB294785 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294785

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com