Straipsnio ID: 294871 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma automatini? atnaujinim? funkcij? Microsoft Windows 7, Windows Vista ir Windows XP.

Daugiau informacijos apie automatinius atnaujinimus Windows 7, spustel?kite nuorod? ?emiau per?i?r?kite straipsn? "Microsoft" Website:

Suprasti Windows Automatinis naujinimas

Daugiau informacijos apie automatinius atnaujinimus Windows Vista, spustel?kite nuorod? ?emiau per?i?r?kite straipsn? "Microsoft" Website:
Suprasti Windows Automatinis naujinimas

Daugiau informacijos

Automatini? naujinim? funkcij? yra ?traukta ? Windows 7, Windows Vista ir Windows XP. Su automatini? naujinim? funkcij?, Windows gali automati?kai atnaujinti kompiuterio su naujausius atnaujinimus ir patobulinimus. Jums nebereikia ie?koti kritinius atnaujinimus ir informacij?; Windows pateikia jas tiesiogiai prie kompiuterio. Windows atpa??sta kai esate tinkle ir naudoja interneto ry?? parsisi?sti i? Windows naujinimo svetain?s arba Microsoft naujinimo ?iniatinklio svetain?je ie?koti. Informacini? prane?im? srityje pasirodo piktograma, kiekvien? kart?, kai yra atnaujinim?.

J?s galite nurodyti, kaip ir kada norite, kad Windows atnaujinti kompiuter?. Pavyzd?iui, j?s galite nustatyti Windows automati?kai atsisi?sti ir ?diegti atnaujinimus pagal tvarkara?t?, kur? j?s nurodote. Arba, sistema Windows ?sp?ja, kai randa naujinim? kompiuterio. Windows tada atsisi?sti naujinimus fone. Tai leid?ia t?sti darb? nepertraukiamas. Kai atsisiuntimas bus baigtas, su prane?imu, kad naujinimai parengti diegti informacini? prane?im? srityje pasirodo piktograma. Spustel?jus piktogram? arba prane?im?, galite diegti naujus naujinimus kelis paprastus veiksmus. Jei jums nereikia ?diegti naudojant konkret? naujinim?, kuris buvo paimtas, sistema Windows naikina savo failus i? kompiuterio. Jei j?s pakeisite savo nuomon? v?liau, j?s galite atsisi?sti ?? naujinim? dar kart? atkurti atmestus atnaujinimus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti automatinius naujinimus, ie?kokite straipsnyje toliau savo Windows versij?.

Windows 7, spustel?kite nuorod? ?emiau per?i?r?kite straipsn? "Microsoft" Website:
Keisti Windows diegia arba prane?a apie naujinimus
Windows Vista, spustel?kite nuorod? ?emiau per?i?r?kite straipsn? "Microsoft" Website:
Keisti Windows diegia arba prane?a apie naujinimus
Windows XP, spustel?kite nuorod? ?emiau per?i?r?kite straipsn? "Microsoft" Website:
306525 Kaip konfig?ruoti ir naudoti automatiniai atnaujinimai Windows
Daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti automatinius atnaujinimus i? naudojant grupi? strategij? arba registro parametrus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
328010Kaip konfig?ruoti automatinius naujinius naudodami grup?s strategij? arba registro parametrus
Daugiau informacijos apie tai, kaip suplanuoti Automatinis Naujinimus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
327838Kaip planuoti automatinius atnaujinimus Windows Server 2003, Windows XP ir Windows 2000

Pastabos:

 • Keisti automatini? naujinim? parametrus, j?s turite b?ti ??j? kaip administratorius arba administratori? grup?s narys. Jei kompiuteris yra prijungtas prie tinklo, tinklo strategijos parametrai gali taip pat apsaugo jus nuo u?baigdami ?i? proced?r?.
 • Windows gali paraginti paleisti kompiuter? po tam tikr? sudedam?j? dali? yra ?diegta. I? naujo paleiskite kompiuter? kai jus paragins; kitaip, kompiuteris gali veikti netinkamai.
 • J?s visada galite ?diegti specifini? naujinim? i? Windows naujinimo svetain?s arba Microsoft naujinimo ?iniatinklio svetain?je. Patyrusiems vartotojams ir administratoriams, kurie nori atsisi?sti naujinimus ?diegti v?liau arba ?diegti vien? ar daugiau kompiuteri?, kuriuose ?diegta Windows 7, Windows Vista ir Windows XP yra Windows naujinim? katalogo ir Microsoft Update katalogo.
 • Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti naujinimus i? "Windows" naujinimo Katalogas, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  323166Kaip atsisi?sti naujinimus su tvarkykl?mis ir kar?tosiomis pataisomis i? Windows Update katalogo
 • IT specialistai gali naudoti ir Automatini? naujinim? funkcij? ir arba Windows Update ar Microsoft Update serveriui konfig?ruoti savo ?mon?s tinklo ? teikt? naujinimus ?mon?s serveriams ir klientams. ?i funkcija gali b?ti naudinga aplinkose, kuriose kai kurie klientai ir serveriai neturi prieigos prie to Interneto, arba kur aplinka yra grie?tai valdoma ir ?mon?s administratorius turi i?bandyti naujinimus prie? juos diegti.
 • Informacijos, kaip pa?alinti triktis Windows Update klausimus arba Microsoft Update klausimais, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://Update.Microsoft.com/windowsupdate/V6/Troubleshoot.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 294871 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbinfo kbupdate kbmt KB294871 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 294871

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com