ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบ Pixel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 294880 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

มีวิธีที่แตกต่างกันสำหรับการแสดงสีและความเข้มข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ รูปแบบวิดีโอที่แฟ้มใช้ในการเก็บข้อมูลนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่ารูปแบบพิกเซล เมื่อคุณแปลงแฟ้มให้เป็นรูปแบบสื่อ Windows บางรูปแบบพิกเซลที่แนะนำทางให้ผู้อื่นเพื่อรักษาคุณภาพสูงที่เนื้อหา มีสองหลักที่มีชนิดรูปแบบพิกเซล จัดประเภทเป็นพิกเซล YUV และ RGB รูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ Pixel yuv

ระบบสี yuv ถูกเข้ารหัสสีแบบรูปภาพที่เป็นธรรมชาติซึ่ง luminance (คอมโพเนนต์ขาวดำของสัญญาณวิดีโอที่ควบคุมความเข้มอ่อน) และ chrominance (ส่วนสีประกอบของสัญญาณวิดีโอ) จะแยกต่างหาก น้อยกว่าสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของสีเกินกว่าที่อนุญาตในการเปลี่ยนแปลงความเข้ม ดังนั้น YUV ให้เข้ารหัสข้อมูล luminance (Y) ที่แบนด์วิธทั้งหมดและข้อมูล chrominance (UV) เมื่อแบนด์วิดท์ครึ่งตาที่บุคคลได้

รูปแบบ YUV กำลัง subdivided เป็นกลุ่มเพิ่มเติมที่สอง: รวบรวมไว้ และ planar ในรูปแบบที่รวบรวมไว้ คอมโพเนนต์ Y, U และ V จะถูกเก็บไว้ในอาร์เรย์ที่เดียว คอมโพเนนต์สามบรรจุลงในสิ่งที่เรียกกันว่า macropixel (สองพิกเก็บอยู่ในค่าจำนวนเต็มที่ได้รับการรับรองหนึ่ง) conversely รูปแบบ planar เก็บคอมโพเนนต์เหล่านี้ในอาร์เรย์ที่แยกต่างหากสาม และรวม planes เพื่อรูป

เปลี่ยนแปลงในตัวอย่าง YUV แตกต่างกันขึ้นอย่างไร sampled ข้อมูล ทั้งสองแบบในคำแนะนำแนวนอน และแนวตั้ง ช่วงการ subsampling แนวนอนถี่อธิบายบนบรรทัดที่ดำเนินการตัวอย่างของคอมโพเนนต์นั้น และอธิบายถึงช่วงแนวตั้งบนบรรทัดที่มีการนำมาตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบมีแนวนอน subsampling ระยะ 2 สำหรับคอมโพเนนต์ทั้ง U และ V จะบ่งชี้ว่า U และ V ตัวอย่างมีดำเนินการสำหรับทุกพิกเซลที่สองไปบนบรรทัด ถ้ารอบระยะเวลาที่ subsampling แนวตั้ง 1 บ่งชี้ว่า ตัวอย่าง U และ V คือถ่ายในแต่ละบรรทัดของรูป

รูปแบบ Pixel rgb

สีหลักในการแสดงผลสีเป็นสีแดง สีเขียว และสีฟ้า (RGB) rgb มักถูกใช้เพื่ออธิบายชนิดของโครงร่างสีบันทึกวิดีโอและชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ได้ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงชนิดของคอมพิวเตอร์สีแสดงผลลัพธ์สัญญาณ comprising สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินสัญญาณที่แยกต่างหาก controllable (opposed ถึงแบบร่วมวิดีโอ ซึ่งสัญญาณถูกรวมก่อนที่จะแสดงผล) จอภาพจอ rgb โดยปกติมีความละเอียดสูงกว่าจอภาพแบบร่วม

รูปแบบ Pixel ที่แนะนำ

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยรูปแบบพิกเซลที่แนะนำ (ตามลำดับที่มีการกำหนดลักษณะ), และคำอธิบายโดยย่อของรูปแบบ:
 1. IYUV/I420 (planar 4:2:0 หรือ 4:1:1)ประกอบด้วยของเครื่องบิน NxN Y ที่ตาม ด้วย (planes N/2)x(N/2) U และ V รูปแบบนี้วาดรูปลงด้านบน (ตัวอย่างเช่น บรรทัดแรกอยู่ด้านบนของหน้าจอ)

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Subsampling แนวนอน
  ช่วงเวลา
  Subsampling แนวตั้ง
  ช่วงเวลา
  คอมโพเนนต์ y11
  คอมโพเนนต์ U22
  คอมโพเนนต์ v22

 2. YV12 (planar 4:2:0 หรือ 4:1:1)เหมือนกับ IYUV/I420 ยกเว้นว่า planes U และ V คือ switched นี่คือมักจะเป็นทางเลือกพิกเซลสำหรับตัวแปลงสัญญาณ MPEG จำนวนมาก

 3. YUY2 (บรรจุ 4:2:2)อ้างข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสิทธิเป็นรูปภาพลงด้านบนสุด ถึงแม้ว่าโปรแกรมควบคุมที่ไม่ใช่ทุกตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง ในบางครั้ง ซึ่งสามารถนำไปยังรูปกลับเมื่อเล่นวิดีโอดี ปัญหานี้สามารถดูได้ในรูปแบบอื่น ๆ รวบรวมไว้เช่น UYVY และ YVYU ซึ่งไม่ใช่ PC99 ที่เข้ากันได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่บทความต่อไปนี้ของกิโลไบต์:
  269967วิดีโอปรากฏคว่ำลงเมื่อคุณใช้แฟ้ม AVI เป็นแหล่งที่มาของแฟ้ม
  รูปแบบ YUY2 อย่างมีประสิทธิภาพเก็บ 16 บิตต่อพิกเซล

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Subsampling แนวนอน
  ช่วงเวลา
  Subsampling แนวตั้ง
  ช่วงเวลา
  คอมโพเนนต์ y11
  คอมโพเนนต์ U21
  คอมโพเนนต์ v21

  ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้เป็น (Y0-U0-Y1-V0)(Y2-U2-Y3-V2)(Y4-U4-Y5-V4) และอื่น ๆ

  หมายเหตุ:: ()แทน 1 megapixel

 4. UYVY (บรรจุ 4:2:2)มากคล้ายกับ YUY2 ยกเว้นในการสั่งซื้อของข้อมูล

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Subsampling แนวนอน
  ช่วงเวลา
  Subsampling แนวตั้ง
  ช่วงเวลา
  คอมโพเนนต์ y11
  คอมโพเนนต์ U21
  คอมโพเนนต์ v21

  ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้เป็น (U0-Y0-V0-Y1)(U2-Y2-V2-Y3)(U4-Y4-V4-Y5) และอื่น ๆ

  หมายเหตุ:: ()แทน 1 megapixel

 5. YVYU (บรรจุ 4:2:2)นอกจากนี้ คล้ายกันมากกับ YUY2 ยกเว้นการสั่งซื้อของข้อมูล

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Subsampling แนวนอน
  ช่วงเวลา
  Subsampling แนวตั้ง
  ช่วงเวลา
  คอมโพเนนต์ y11
  คอมโพเนนต์ U21
  คอมโพเนนต์ v21

  ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้เป็น (Y0-V0-Y1-U0)(Y2-V2-Y3-U2)(Y4-V4-Y5-U4) และอื่น ๆ

  หมายเหตุ:: ()แทน 1 megapixel

 6. rgb 24ระบุรูปแบบพิกเซลที่ มี 24 บิตต่อพิกเซล (bpp) พิกเซลที่แต่ละถูกแสดง โดยไบต์ 3 ความเข้มสีน้ำเงินคือต่ำที่สุดลำดับไบต์ แล้วตาม ด้วยสีเขียว และสีแดงแล้ว ไม่มี padding ระหว่างพิกเซล

 7. rgb 32มากคล้ายกับ RGB 24 ยกเว้นว่าแต่ละพิกเซลถูก padded แม้ว่านี้ใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม ได้ง่ายขึ้นโดยปกติการประมวลผล โดยการ์ดกราฟิก

 8. rgb 15/16รูปแบบ RGB นี้จะขึ้นอยู่กับ 5 bpp (RGB 5:5:5), ส่ง 32,786 สี RGB 16 ใช้ RGB 5:6:5 อัตราส่วนที่ส่ง 65,536 สี

 9. YVU9 (planar 16:1:1)ประกอบด้วยของเครื่องบินข้อ NxN Y ตัวอย่าง 8 bits แต่ละ แล้วตาม ด้วย (planes N/4)x(N/4) V และ U รูปแบบนี้วาดรูปลงด้านบน

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Subsampling แนวนอน
  ช่วงเวลา
  Subsampling แนวตั้ง
  ช่วงเวลา
  คอมโพเนนต์ y11
  คอมโพเนนต์ U44
  คอมโพเนนต์ v44

 10. rgb 8แต่ละพิกเซลถูกแสดง โดย 1 ไบต์ ซึ่งทำให้ข้อความแสดงผลรวมของ 256 สี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิกเซล YUV และ RGB ไปที่ Conexant เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.webartz.com/fourcc/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 294880 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Services 4.1
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
 • Microsoft Windows Media Encoder 7.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB294880 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:294880

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com