Jak korzystać z narzędzia Odzyskiwanie aplikacji w pakietach Office 2002 i Office 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 294933 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL294933
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule wyjaśniono krok po kroku, w jaki sposób korzystać z narzędzia Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office. To narzędzie daje możliwość odzyskania danych z programu pakietu Office, który przestał odpowiadać (zawiesił się). Jeśli program pakietu Office przestanie odpowiadać podczas sesji pracy, użytkownik już nie będzie musiał zamykać programu za pomocą Menedżera zadań systemu Windows, przez co tracił wszystkie niezapisane dane.

Więcej informacji

Jak korzystać z narzędzia Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office

Gdy program pakietu Office przestanie odpowiadać, można uruchomić narzędzie Odzyskiwanie aplikacji.

W tym celu należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Programy, wskazać polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknąć polecenie Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office.

Po uruchomieniu narzędzia Odzyskiwanie aplikacji pakietu Office pojawi się okno dialogowe Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office zawierające listę aktualnie uruchomionych programów pakietu Office. Obok nazw programów jest wyświetlany ich aktualny stan, jak w Menedżerze zadań.

Uwaga: Wyświetlane jest tylko jedno wystąpienie programu, nawet jeśli uruchomionych jest wiele wystąpień.

Okno dialogowe Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office zawiera również następujące trzy przyciski. Zostały one opisane w niniejszym artykule:
 • Odzyskaj aplikację
 • Zakończ aplikację
 • Anuluj

Przycisk Odzyskaj aplikację

Kliknięcie przycisku Odzyskaj aplikację wymusza powstanie awarii w wybranym programie pakietu Office i ponowne uruchomienie tego programu. Dzięki awarii funkcje odzyskiwania programu mogą rozpocząć odzyskiwanie dowolnych niezapisanych danych. Po zakończeniu tych procedur odzyskiwania narzędzie Raportowanie błędów aplikacji umożliwia zaraportowanie problemu. Po uruchomieniu narzędzia Raportowanie błędów aplikacji wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie, gdzie program jest programem pakietu Office:
Wystąpił problem z aplikacją Microsoft program i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.

Informacje, nad którymi pracujesz, mogły zostać utracone. Aplikacja Microsoft program może spróbować je odzyskać.
Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft.

Przycisk Zakończ aplikację

Kliknięcie przycisku Zakończ aplikację wymusza powstanie awarii w wybranym programie bez wykonywania procesu odzyskiwania. Sterowanie zostaje przekazane narzędziu Raportowanie błędów aplikacji, które umożliwia zaraportowanie problemu.

Przycisk Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office i nie powoduje żadnej akcji dotyczącej programu, który nie odpowiada. Nie pojawia się również okno dialogowe Raportowanie błędów aplikacji.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące czytania sygnatur narzędzia Raportowanie błędów aplikacji pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289508 Jak wyświetlić sygnatury błędów w przypadku poważnego błędu i zamknięcia program pakietu Office
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Odzyskiwanie aplikacji pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
292502 OFFXP: Wcześniejsze wersje programów pakietu Office są wymienione w narzędziu Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office

Właściwości

Numer ID artykułu: 294933 - Ostatnia weryfikacja: 30 marca 2007 - Weryfikacja: 5.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbtooltip kbhowtomaster KB294933

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com