วิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโดเมน และเพิ่มคำอธิบายคอมพิวเตอร์ ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295017 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโดเมน และเพิ่มคำอธิบายคอมพิวเตอร์ ใน Windows XP หรือ ใน Microsoft Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows XP:

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ การเข้าร่วมโดเมน หรือเพิ่มคำอธิบายคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ใช้ชื่อคอมพิวเตอร์แท็บในนั้นคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ การค้นหาตำแหน่งของแท็บนี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกระบบ:.

เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ และเข้าร่วมโดเมนหรือ workgroup

เมื่อต้อง การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ และเข้าร่วมโดเมนหรือ workgroup ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสมาชิกของคอมพิวเตอร์จากโดเมนกับ workgroup ต้องแน่ใจว่า คุณทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม Administrators ของเครื่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
317049คุณไม่สามารถล็อกอินหลังจากที่คุณเอาคอมพิวเตอร์จากโดเมน
 1. คลิกการชื่อคอมพิวเตอร์แท็บ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
 2. พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ใหม่ในการชื่อคอมพิวเตอร์กล่องโต้ตอบ
 3. พิมพ์โดเมนใหม่หรือเวิร์กกรุ๊ปในนั้นโดเมนกล่องโต้ตอบหรือworkgroupกล่องโต้ตอบ
 4. คลิกเพิ่มเติมเมื่อต้องการเปลี่ยนต่อท้ายหลักของระบบชื่อโดเมน (DNS)

  หมายเหตุ:windows XP Home Edition ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าร่วมโดเมน windows XP Home Edition ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าร่วม workgroups เท่านั้น ดังนั้น ใช้ Windows XP Professional เข้าร่วมโดเมน
 5. คลิกตกลงสามครั้ง และเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วคอมพิวเตอร์

เพิ่มคำอธิบายคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องเพิ่มคำอธิบายของเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ชื่อหรือคำอธิบายในนั้นคำอธิบายคอมพิวเตอร์กล่องบนชื่อคอมพิวเตอร์แท็บ แล้วคลิกนำไปใช้.

ตัวช่วยสร้างการหมายเลขเครือข่าย

หากคุณไม่ทราบวิธีการทำงานเหล่านี้ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการระบุเครือข่าย (ID) จะช่วยให้คุณ เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างหมายเลขเครือข่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกหมายเลขเครือข่าย.

  หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้จะใหม่ไปยัง Windows XP ด้วยตัวช่วยสร้างนี้ คุณสามารถเพิ่มคอมพิวเตอร์ใน workgroup หรือโดเมน
 2. เลื่อนย้อนกลับ และไปข้างหน้าในตัวช่วยสร้าง โดยใช้การสำรองข้อมูลและถัดไปปุ่ม
ชุดแรกของตัวเลือกในตัวช่วยสร้างหมายเลขเครือข่ายเป็นดังนี้:
 • ตัวเลือกที่ 1
  "คอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจ และฉันจะใช้การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่ทำงาน"
 • ตัวเลือก 2
  "คอมพิวเตอร์นี้ถูกใช้ภายในบ้าน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจ"
ถ้าคุณเลือกอ็อพชัน 1 ตัวเลือกต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
 • ตัวเลือก 1a
  "บริษัทของฉันใช้เครือข่าย มีโดเมน
 • ตัวเลือกที่ 1b
  "บริษัทของฉันใช้เครือข่าย โดยไม่มีโดเมน
ถ้าคุณเลือกอ็อพชัน 1a กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นที่ร้องขอข้อมูลต่อไปนี้:
 • ชื่อผู้ใช้:
 • รหัสผ่าน:
 • โดเมนบัญชีผู้ใช้
 • ชื่อคอมพิวเตอร์
 • โดเมนคอมพิวเตอร์
ถ้าคุณเลือกอ็อพชันที่ 1b คุณยังสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็น "Workgroup สมาชิก" และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของเวิร์กกรุ๊ป

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก 2 คุณได้รับพร้อมท์ให้คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณทำตามขั้นตอนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าเป็นแบบ "Workgroup สมาชิก โดยค่าเริ่มต้น ชื่อของเวิร์กกรุ๊ปคือ "Workgroup"

จากนั้น หน้าถัดไปต้องมีชื่อโดเมนที่คอมพิวเตอร์อยู่ที่จะเพิ่ม นอกจากนี้ หน้าถัดไปต้องมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโดเมน นอกจากนี้ หน้าถัดไปทำให้บัญชีผู้ใช้จากหน้าก่อนหน้านี้ที่จะเพิ่มไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ และสุดท้าย หน้าถัดไปให้ผู้ใช้ใหม่เพื่อให้สิทธิ์ต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่

The user may be added to the following built-in groups on the local computer:
 • Administrators
 • Backup operators
 • Debugger users
 • Guests
 • HelpServicesGroup
 • Network configuration operators
 • Power users
 • Remote desktop users
 • Replicator
 • ผู้ใช้
หมายเหตุ:If the computer is a member of a domain, the computer also maintains a local domain that has security accounts. These security accounts only pertain to that computer. To change domains at the logon screen, press CTRL+ALT+DELETE. ถ้าการโดเมนbox does not appear, click theตัวเลือกbutton to display theโดเมนbox, and then select the required domain from the menu.

หมายเหตุ:Generally, you must have Administrator credentials on the computer to complete the tasks that are mentioned in this article.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
246804How to enable/disable Windows 2000 Dynamic DNS registrations
255913Integrating Windows 2000 DNS into an existing BIND or Windows NT 4.0-based DNS namespace

Windows Server 2003

To change the computer name, to join a domain, or to add a computer description for a Windows Server 2003-based computer, use theComputer Nameแท็บในนั้นคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ To locate this tab, use one of the following methods:
 • คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกระบบ:.

Change a computer name and join a domain or a workgroup

To change a computer name and to join a domain or a workgroup, follow these steps:
 1. คลิกการComputer Nameแท็บ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
 2. Type the new computer name in theComputer nameกล่องโต้ตอบ
 3. Type the new domain or a workgroup in either theโดเมนdialog box or theWorkgroupกล่องโต้ตอบ
 4. คลิกเพิ่มเติมto change the primary Domain Name System (DNS) suffix.
 5. คลิกตกลงthree times, and then restart the computer.

Add a computer description

Type a name or a description in theComputer descriptionกล่องบนComputer Nameแท็บ แล้วคลิกนำไปใช้to add a computer description.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295017 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB295017 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295017

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com