JAK: Ustawianie zabezpieczeń obszaru nazw usługi WMI w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 295292 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL295292
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano ustawianie zabezpieczeń obszaru nazw w usłudze Instrumentacja zarządzania Windows. Zabezpieczenia usługi WMI działają na podstawie obszarów nazw. Schemat został podzielony logicznie na obszary nazw ze względów bezpieczeństwa i w celach organizacyjnych. Do modyfikowania zabezpieczeń w obszarach nazw usługi WMI należy używać przystawki Wmimgmt.msc konsoli MMC. Narzędzie to służy do ustawiania zabezpieczeń, które działają na zasadzie katalogu głównego lub na podstawie poszczególnych obszarów nazw. Można również korzystać z dziedziczenia na podstawie hierarchii obszarów nazw.


Aby ustawić zabezpieczenia obszarów nazw usługi WMI

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst wmimgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Sterowanie usługą WMI, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Zabezpieczenia, aby wyświetlić następujące dozwolone uprawnienia:
  Włącz konto: Udziela prawa do odczytu obiektów w obrębie obszaru nazw.
  Wykonywanie metod: Zezwala na uruchamianie metod obiektów wyeksportowanych z Menedżera obiektów CIM.
  Pełen zapis: Udziela pełnych praw do odczytu/zapisu/usuwania wszystkich obiektów, klas i instancji modelu CIM.
  Zapis częściowy: Udziela prawa do zapisu obiektów statycznych w repozytorium.
  Zapis dostawcy: Udziela prawa do zapisu obiektów udostępnionych przez dostawcę.
  Zabezpieczenia odczytu: Udziela prawa do odczytu tylko informacji o zabezpieczeniach usługi WMI.
  Edytuj zabezpieczenia: Udziela prawa do odczytu/zapisu informacji o zabezpieczeniach usługi WMI.
  Włączanie zdalne: Udziela komputerowi zdalnemu takich samych praw, jakich udzielono podczas łączenia się z komputera lokalnego.
 4. Ustaw dziedziczenie w obszarze nazw:
  1. Kliknij przycisk Zaawansowane, kliknij użytkownika, dla którego ma być edytowana lista kontroli dostępu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  2. Wybierz uprawnienia, których chcesz udzielić lub odmówić, a następnie w obszarze Zastosuj dla wybierz jedną z następujących opcji:
   Tylko ten obszar nazw
   Ten obszar nazw i podobszary nazw
   Tylko podobszary nazw

Właściwości

Numer ID artykułu: 295292 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv KB295292

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com