รายการของโปรแกรมควบคุมพอร์ตเกม และเสียงที่รวมอยู่ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295318 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้แสดงรายการโปรแกรมควบคุมเสียงและพอร์ตเกม โปรแกรมควบคุมที่รวมอยู่ใน Microsoft Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ALi Labs WDM Audio Driver

Aureal 8810
Aureal 8820
Aureal 8830

Aztech Systems
 2320 Compatible (WDM)
 Game Port for Aztech
 Microsoft MPU-401 Audio Driver
 Reserved Device

CH Technologies
 Game Port for CH Products Gamecard 3

CirrusLogic 4281
CirrusLogic 46xx/4280
CirrusLogic ISA

Conexant RipTide

Creative Technology
 SB Live
 Sound Blaster 16 or AWE32 or compatible (WDM)
 Game Port for Creative

Crystal Semiconductor
 Crystal WDM Audio Codec
 Crystal WDM Audio Control Registers
 Crystal WDM Game Port
 Crystal WDM MPU-401 compatible

Ensoniq 1370
Ensoniq 1371/1373

ESS Technology
 ESS Maestro 2E (ES1978)
 ESS Maestro3 (ES1980)
 ESS PCI AudioDrive (Solo1)
 ES1688 AudioDrive (WDM)
 ES1688 Plug and Play AudioDrive (WDM)
 ES1788 AudioDrive (WDM)
 ES1788 Plug and Play AudioDrive (WDM)
 ES1868 Control Interface (WDM)
 ES1869 Plug and Play AudioDrive (WDM)
 ES1878 Control Interface (WDM)
 ES1879 Plug and Play AudioDrive (WDM)
 ES1887 AudioDrive (WDM)
 ES1887 Plug and Play AudioDrive (WDM)
 ES1888 AudioDrive (WDM)
 ES1888 Plug and Play AudioDrive (WDM)
 ES688 AudioDrive (WDM)
 ES688 Plug and Play AudioDrive (WDM)
 Game Port for ESS

IBM
 ThinkPad Modem wave Device

Intel ICH

MediaVision, Inc.
 Game port for MediaVision

Microsoft
 MPU-401 Compatible MIDI Device

NeoMagic Corporation
 Neomagic_NM5
 Neomagic_NM6
 Standard Game Port

Silicon Integrated Systems Corp.
 SiS 7018 Audio Driver

ThrustMaster
 Game Port for ThrustMaster ACM (first port)
 Game Port for ThrustMaster ACM (second port)

VIA Technologies, Inc.
 VIA AC'97 Audio Controller (WDM)

Yamaha
 Game Port for Yamaha
 YAMAHA OPL3-SAx Reserved
 YAMAHA OPL3-SAx WDM Driver
 YAMAHA DS-1

USB Audio Driver

1394 Driver
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295318 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbdriver kbenv kbhardware kbinfo kbsound kbmt KB295318 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295318

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com