วิธีการตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับ Windows XP หรือไม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295322 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการดูว่า ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ของ Windows และซอฟต์แวร์เว็บไซต์มีบริการให้ข้อมูลที่ช่วยคุณในการตรวจสอบว่าโปรแกรมและฮาร์ดแวร์ทำงานมากที่สุดกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมไซต์ฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ของ Windows และซอฟต์แวร์เว็บ คุณสามารถแสดงตัวอย่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก่อนที่คุณซื้อ ใหม่ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้ข้อมูลสถานะถูกเพิ่มเข้าไปเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นคุณสามารถเรียกข้อมูลล่าสุดในการปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเก็บไว้ในการทำงานอย่าง

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถค้นหา หรือเรียกดูตามผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้ หรือไม่เข้ากันกับ Windows XP คุณสามารถตรวจสอบไซต์เพื่อดูว่าถ้าคุณต้องการปรับปรุง ในหลายกรณี Microsoft ผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) หรือผู้ขายฮาร์ดแวร์อิสระ (IHV) ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ และความเข้ากันได้ของการจัดอันดับ หรือ สถานะความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ถูกกำหนด โดยใช้ practical Microsoft encourages ISV และ IHV พนักงานเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของตนทำกับ Windows XP

หมายเหตุ:: ไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยรายการที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ Windows XP ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ Windows XP และจะไม่ได้อยู่ในรายการนี้ โปรดแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสม และร้องขอที่ จะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของตนในการลงทะเบียนซอฟต์แวร์หรือการลงทะเบียนฮาร์ดแวร์เว็บไซต์

การลงทะเบียนซอฟต์แวร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/isv/
การลงทะเบียนฮาร์ดแวร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/whql/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
292607windows XP สนับสนุนเส้นทางที่มีการปรับรุ่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295322 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbenv kbinfo kbsetup kbupgrade kbmt KB295322 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295322

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com