การแก้ไข: Profiler ไม่ให้เริ่มการติดตามใหม่เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรของสภาพแวดล้อมของผู้ใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295461 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 235412 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้ามีเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP กับไดเรกทอรี nonexisting, SQL Server Profiler อาจล้มเหลวในการรันการสืบค้นกลับใหม่ และจะทำให้ข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถเริ่มต้นการสืบค้นกลับใหม่

สาเหตุ

sql Server Profiler จัดสรรแฟ้มจัดเก็บชั่วคราวลงในไดเรกทอรีที่ระบุไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP ตรวจอย่างไรก็ตาม SQL Server Profiler ไม่สอบว่าไดเรกทอรีมีอยู่

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีที่มีอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน SQL Server 2000ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2000 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็นสายอักขระที่ประกอบด้วยรายละเอียดเช่นไดรฟ์ พาธ หรือชื่อแฟ้ม ตัวแปรสภาพแวดล้อมควบคุมลักษณะการทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ TMP ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่โปรแกรมวางแฟ้มชั่วคราว

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนค่าของตัวแปรสภาพแวดล้อม คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อม. เลือกผู้ใช้ในตัวแปรของผู้ใช้สำหรับรายการของตัวแปรสภาพแวดล้อม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295461 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB295461 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295461

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com