วิธีการสร้างฐานข้อมูล หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มดิสก์บนไดรฟ์ของคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันที่เซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ถูกติดตั้งแต่แรกตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 295732 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หลังจากที่คุณติดตั้งสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 คุณอาจต้องการสร้างฐานข้อมูล หรือย้ายข้อมูลที่มีอยู่หรือบันทึกแฟ้มลงบนดิสก์รองคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูล หรือย้ายข้อมูลที่มีอยู่หรือล็อกไฟล์ ดิสก์อื่นที่จะใช้ SQL Server ต้องเพิ่มเป็นการอ้างอิงทรัพยากร SQL Server ใน Administrator คลัสเตอร์

ถ้าคุณพยายามที่จะสร้างฐานข้อมูลบนไดรฟ์อื่นของคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันเมื่อทรัพยากร SQL Server ไม่ได้อยู่กับบนดิสก์นั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 5184 ระดับ 16 สถานะ 2 บรรทัด 1 ไม่สามารถใช้แฟ้ม ' %ได้ * ls' สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ได้ คุณสามารถใช้การซึ่งทรัพยากรคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์มีการอ้างอิงเฉพาะรูปแบบแฟ้ม

เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 1802 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1
ไม่สามารถสร้างฐานข้อมูล ไม่สามารถสร้างชื่อบางแฟ้มที่ระบุไว้ ตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้
มีข้อผิดพลาดที่คล้ายกันจะแสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะย้าย หรือเพิ่มแฟ้มลงในฐานข้อมูลที่มีอยู่ลงในไดรฟ์คลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SQL Server และที่ยังไม่มี dependence ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL

นอกจากนี้ หากคุณพยายามที่จะสร้างแค็ตตาล็อกดัชนีข้อความบนดิสก์ซึ่งทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะไม่อยู่กับ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดง:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 7627 ระดับ 16 สถานะ 1, sp_fulltext_database กระบวนงาน แค็ตตาล็อกเต็ม 61 บรรทัดข้อความในไดเรกทอรี 'Y:\FTDATA' สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ไม่สามารถสร้าง สามารถใช้เฉพาะไดเรกทอรีบนดิสก์ในกลุ่มคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มดิสก์เป็นการอ้างอิงไปยัง SQL Server ดิสก์คลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันในผู้ดูแลของคลัสเตอร์เป็นทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL

เมื่อต้องการย้ายดิสก์คลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เลือกดิสก์คุณต้องการย้ายไปยังกลุ่ม SQL Server และคลิ กขวาที่ทรัพยากร คลิกกลุ่มการเปลี่ยนแปลง. หลังจากที่ดิสก์อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับที่อยู่ของทรัพยากรของ sql server ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มเป็นการอ้างอิงของ SQL Server:
 1. เปิดผู้ดูแลของคลัสเตอร์
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทรัพยากรดิสก์ทางกายภาพทั้งหมดที่ประกอบด้วยฐานข้อมูล SQL Server ในกลุ่มเดียวกันเป็นทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 3. คลิกขวาทรัพยากร SQL Server และจากนั้น นำทรัพยากรไปเป็นสถานะออฟไลน์ โดยการคลิกนำแบบออฟไลน์.
 4. คลิกขวาทรัพยากร SQL Server และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการอ้างอิงแท็บ
 6. คลิกปรับเปลี่ยนเมื่อต้องการเพิ่มดิสก์ลงในรายการการอ้างอิงสำหรับทรัพยากรนั้น
 7. นำการทรัพยากรของ sql server กลับแบบออนไลน์ และย้ายแล้วแฟ้ม SQL Server บนที่คลัสเตอร์ดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 295732 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
Keywords: 
kbhowto kbsql2005cluster kbinfo kbmt KB295732 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:295732

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com