Η δυνατότητα επιλογής θύρας COM δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ρύθμιση μιας απευθείας καλωδιακής σύνδεσης

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 295940 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν επιχειρείτε να δημιουργήσετε "Απευθείας καλωδιακή σύνδεση" (Direct Cable Connection - DCC), η δυνατότητα επιλογής θύρας COM δεν είναι διαθέσιμη.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά:
  1. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start), και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή "Σύνδεση με" (Connect To).
  2. Στην περιοχή "Κοινές εργασίες" (Common Tasks), κάντε κλικ στην επιλογή "Οδηγός δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard).
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Εγκατάσταση μιας σύνδεσης για προχωρημένους" (Set up an advanced connection).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Απευθείας σύνδεση με άλλον υπολογιστή" (Connect directly to another computer) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Κεντρικός υπολογιστής" (Host) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
  6. Κάντε κλικ σε μια θύρα COM στο πλαίσιο "Συσκευή για αυτήν τη σύνδεση" (Device for this connection) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
  7. Από τη λίστα χρηστών, κάντε κλικ στους χρήστες που μπορούν να συνδεθούν, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" (Finish).
  8. Για να δημιουργήσετε εισερχόμενη σύνδεση σε θύρα COM, επαναλάβετε αυτά τα βήματα και κατόπιν, στην κατάλληλη θέση, επιλέξετε τη θύρα COM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 295940 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 5 Αυγούστου 2003 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbprb KB295940

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com