Procedure: Problemen met spraakherkenning in Word 2002 oplossen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 295947 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Microsoft Word 2002 bevat twee nieuwe invoermethoden: spraakherkenning en handschriftherkenning.

Met de functie voor spraakherkenning kunt u letterlijk tegen de computer spreken via een microfoon. Als uw systeem aan de vereisten voldoet, kunt u tekst dicteren in Word. U kunt ook opdrachten uitspreken als u de invoermodus voor gesproken opdrachten inschakelt. Zo kunt u Word besturen zonder op de menu's te klikken.

In dit artikel worden de systeemvereisten voor spraakherkenning besproken. Ook worden in dit artikel de meest algemene oplossingen besproken die u kunt proberen als de spraakherkenning niet goed functioneert.

Systeemvereisten

Hier volgen de minimale systeemvereisten voor spraakherkenning:
 • Een 400 megahertz (MHz) Pentium-processor of hoger
 • 128 megabyte (MB) RAM-geheugen. Meer geheugen geeft betere resultaten.
 • Microsoft Windows 98 of hoger of Microsoft Windows NT 4.0 of hoger.
 • Microsoft Internet Explorer 5 of hoger.
 • Een gevoelige, hoogwaardige (hoofdtelefoon met) microfoon met mogelijkheden voor volumeregeling.
Als uw computer niet voldoet aan deze minimale vereisten, wordt de spraakherkenningsfunctie mogelijk niet goed ge´nstalleerd of is de reactietijd voor spraakherkenning erg lang. Als u de spraakherkenning optimaal wilt laten functioneren, kunt u de hoeveelheid RAM-geheugen uitbreiden, een snellere processor aanschaffen of een upgrade van het besturingssysteem uitvoeren.

PROBLEEMOPLOSSING

Als de spraakherkenning niet in alle Microsoft Office-programma's werkt, moet u wellicht de installatie van Office (of Word) herstellen met de wizard Onderhoud voor Office.

Controleren of er een document is beschadigd

Als spraakherkenning niet werkt in een bepaald document, maakt u een nieuw Word-document en test u de spraakherkenning. Als de spraakherkenning wel in het nieuwe document werkt, is het andere document mogelijk beschadigd. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
290932 WD2002: Troubleshooting Damaged Documents
Als spraakherkenning niet werkt in een nieuw Word-document, controleert u of een van de volgende onderdelen het probleem veroorzaakt:
 • Een invoegtoepassing van een andere fabrikant
 • Een beschadigde sjabloon Normal.dot
 • Een registerinstelling
Herstel de standaardinstellingen van Word om te bepalen of een van deze items het probleem veroorzaakt.

De standaardinstellingen van Word herstellen

De volgende onderdelen worden standaard geladen wanneer u Microsoft Word start:
 • De registersleutel Data
 • De algemene sjabloon Normal.dot
 • Invoegtoepassingen en sjablonen
 • COM-invoegtoepassingen
 • De registersleutel Options
Als een van deze onderdelen is beschadigd of niet compatibel is, kunnen er problemen zijn met het gebruik van de spraakherkenningsfunctie in Word. U kunt deze onderdelen tijdelijk uitschakelen door Word te starten met de schakeloptie /a.

Ga als volgt te werk om Word te starten met de schakeloptie /a:
 1. Klik op Start en op Uitvoeren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Uitvoeren:
  • Typ Winword.exe /a in het vak Openen.

   -of-
  • Klik op Bladeren. Zoek naar en selecteer het bestand Winword.exe. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
   1. Selecteer in het vak Zoeken in de map die de programmabestanden van Word bevat. Selecteer het bestand Winword.exe en klik op Openen. Er wordt automatisch een pad ingevuld in het vak Openen van het dialoogvenster Uitvoeren.
   2. Plaats de invoegpositie in het vak Openen achter Winword.exe.

    OPMERKING: het pad naar het bestand Winword.exe wordt in het dialoogvenster Uitvoeren tussen aanhalingstekens weergegeven. Plaats de invoegpositie rechts naast het aanhalingsteken sluiten.
   3. Typ een spatie en typ /a.

    De regel in het vak Openen ziet er ongeveer als volgt uit:
    "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Winword.exe" /a
 3. Klik in het dialoogvenster Uitvoeren op OK.
Als Word wordt gestart en de spraakherkenningsfunctie goed werkt wanneer u de schakeloptie /a gebruikt, wordt het probleem veroorzaakt door een van de onderdelen die aan het begin van deze sectie worden vermeld. Gebruik het hulpprogramma voor probleemoplossing om te bepalen welk onderdeel het probleem veroorzaakt. Om het hulpprogramma voor probleemoplossing te kunnen gebruiken, moet Support.dot zijn ge´nstalleerd.

Als u meer informatie wilt over het hulpprogramma voor probleemoplossing, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
289506 Procedure: De sjabloon Support.dot installeren en gebruiken in Microsoft Word 2002
OPMERKING: als het probleem blijft bestaan wanneer u Word start met de schakeloptie /a, hoeft u het hulpprogramma voor probleemoplossing niet te gebruiken.

Controleren of er een registerinstelling is beschadigd

WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.


Ga als volgt te werk om een back-up van de registersleutel Speech te maken en de sleutel vervolgens te verwijderen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Klik op Start en op Uitvoeren.
 3. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Selecteer in de Register-editor de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Speech
 5. Zorg dat de map Speech is geselecteerd en klik op Registerbestand exporteren in het menu Register. Sla deze map op als back-up zodat u de oorspronkelijke instellingen kunt herstellen als de registersleutel niet het probleem is.

  OPMERKING: klik in Microsoft Windows XP op Exporteren in het menu Bestand.
 6. Nadat u de sleutel Speech hebt geŰxporteerd, klikt u op Verwijderen in het menu Bewerken. Klik op Ja als het volgende bericht wordt weergegeven:
  Weet u zeker dat u deze sleutel en alle subsleutels wilt verwijderen?
 7. Klik in het menu Register op Afsluiten.

  OPMERKING: klik in Windows XP op Afsluiten in het menu Bestand.
Nadat u de sleutel Speech uit het Windows-register hebt geŰxporteerd en verwijderd, herstelt u de Office-installatie. Zie de sectie 'Office herstellen' in dit artikel voor meer informatie. Nadat u de Office-installatie hebt hersteld, start u Microsoft Word en controleert u of de spraakherkenningsfunctie goed werkt.

Als de problemen nog steeds bestaan, kunt u de oorspronkelijke registerinstellingen voor spraakherkenning herstellen. Sluit hiervoor alle Office-programma's af en dubbelklik op het bestand dat u hebt opgeslagen in stap 5.

Controleren of er conflicten zijn met software van derden

Een programma van een andere fabrikant dat op de computer is ge´nstalleerd, kan een conflict veroorzaken met de spraakherkenning in Word. Om te bepalen of een ander programma onderdelen die door de spraakherkenning worden gebruikt, heeft ge´nstalleerd of bijgewerkt, controleert u het versienummer van de onderdelen voor spraakherkenning.

De SAPI-versie die bij Office XP hoort, is 5.0.2602.00. Als de SAPI-versie op de computer ouder is dan 5.0.2602.00, repareert u de Office-installatie. Zie de sectie 'Office herstellen' in dit artikel voor meer informatie.

SAPI-bestanden (Speech Application Programming Interface)

Ga op een van de volgende manieren te werk om het versienummer van de SAPI-bestanden te controleren:

Methode 1: Het tabblad Info controleren:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm. (Klik in Windows XP op Start en klik op Configuratiescherm.)
 2. Dubbelklik op het pictogram Spraak.
 3. Open het tabblad Info.
Methode 2: Instellingen controleren:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm. (Klik in Windows XP op Start en klik op Configuratiescherm.)
 2. Dubbelklik op het pictogram Spraak.
 3. Klik op het tabblad Spraakherkenning op Instellingen (onder Taal).
Methode 3: De versie van de SAPI-bestanden controleren:

Ga als volgt te werk om de versie te controleren van de SAPI-bestanden die op uw computer zijn ge´nstalleerd:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en klik op Verkennen in het snelmenu.
 2. Zoek naar de volgende map in Windows Verkenner:
  C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines\Microsoft\SR
 3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Spsreng.dll of het bestand Spsrx.dll en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Controleer de bestandsversie op het tabblad Versie.

Verwante bestanden voor spraakherkenning

Ga als volgt te werk om de versies te controleren van verwante bestanden voor spraakherkenning:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. Typ Msctf.dll in het vak Naam en klik op Nu zoeken.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Msctf.dll en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Open het tabblad Versie en bekijk het versienummer.
 5. Herhaal stap 2 tot en met 4 om het bestand Ctfmon.exe te controleren.
Het versienummer voor Msctf.dll en Ctfmon.exe die in Office XP zijn opgenomen, is 5.1.2409.7. Als het versienummer van deze bestanden op de computer ouder is dan 5.1.2409.7, herstelt u de Office-installatie. Zie de sectie 'Office herstellen' in dit artikel voor meer informatie.

Voor meer informatie over bekende conflicten met software van derden tussen Text Bridge en spraakherkenning in Word 2002 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
302598 OFFXP: Dictation Mode Does Not Start When You Start Speech Recognition

Office herstellen

 1. Sluit alle Windows-toepassingen af.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm. (Klik in Windows XP op Start en klik op Configuratiescherm.)
 3. Dubbelklik op het pictogram Software en voer de volgende stappen uit voor het besturingssysteem van uw computer.
  • In Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4.0:
   • Als u Word als onderdeel van Office hebt ge´nstalleerd , klikt u op Microsoft Office op het tabblad Installeren en verwijderen en vervolgens op Toevoegen/verwijderen.

    -of-
   • Als u Word als zelfstandige toepassing hebt ge´nstalleerd , klikt u op Microsoft Word op het tabblad Installeren en verwijderen en vervolgens op Toevoegen/verwijderen.
  • In Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows 2000:
   • Als u Word als onderdeel van Office hebt ge´nstalleerd, klikt u op Microsoft Office in het vak Ge´nstalleerde programma's en vervolgens op Wijzigen.

    -of-
   • Als u Word als zelfstandige toepassing hebt ge´nstalleerd, klikt u op Microsoft Word in het vak Ge´nstalleerde programma's en vervolgens op Wijzigen.
 4. Klik in de wizard Onderhoud voor Office op Office herstellen.
 5. Selecteer de optie Fouten in de installatie van Office analyseren en herstellen en klik op OK.
BELANGRIJK: als extra stap kunt u een schijfhulpprogramma uitvoeren, zoals Schijfcontrole of Schijfdefragmentatie, voordat u Office herstelt. U kunt deze hulpprogramma's vinden door op Start te klikken, Programma's aan te wijzen (in Windows XP wijst u Alle programma's aan) en achtereenvolgens Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan te wijzen.

Bepalen of er een probleem is met de hardware

Als de spraakherkenning niet werkt op uw computer, maar spraakherkenning wel is ge´nstalleerd en geactiveerd, kan er een probleem zijn met de microfoon of een ander apparaat. Ga als volgt te werk om te controleren of er een probleem is met de microfoon:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm. (Klik in Windows XP op Start en klik op Configuratiescherm.)
 2. Dubbelklik op Tekstservices. (Klik in Windows XP op Andere opties van het Configuratiescherm in de sectie Zie ook en klik op Tekstservices.)
 3. Klik op Microfoon configureren. (Selecteer in Windows XP Spraakherkenning in de lijst Ge´nstalleerde services en klik op Eigenschappen. Klik op het tabblad Spraakherkenning op Microfoon configureren.)
Als er activiteit zichtbaar is in het scherm met het microfoonvolume, betekent dit dat de microfoon goed functioneert.

Als er geen activiteit zichtbaar is, kan het zijn dat de computer geen geluid opneemt. Gebruik Geluidsrecorder om het geluid in het systeem te testen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's (Alle programma's in Microsoft Windows XP), Bureau-accessoires en Entertainment aan en klik op Geluidsrecorder.
 2. Klik op de knop Opnemen en spreek in de microfoon.
Als er geen activiteit is wanneer u in de microfoon spreekt, kan er een probleem zijn met het stuurprogramma van de geluidskaart of andere hardware.

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met een microfoon in Windows 98 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266677 How to Troubleshoot Microphone Issues

Bepalen of er een probleem is met de tekstinvoerprocessor

Als handschriftherkenning in Word wel goed werkt, maar spraakherkenning niet, is de tekstinvoerprocessor mogelijk beschadigd.

U kunt dit probleem oplossen door de spraakherkenningsfunctie te verwijderen en opnieuw te installeren met het programma Office Setup.

De taal- en toetsenbordinstellingen controleren

Tekstinvoerprocessoren zijn taalspecifiek. Ga als volgt te werk om te bepalen welke taal is ingesteld:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm. (Klik in Windows XP op Start en klik op Configuratiescherm.)
 2. Dubbelklik op Tekstservices. (Klik in Windows XP op Andere opties van het Configuratiescherm in de sectie Zie ook en klik op Tekstservices.)
 3. Open het tabblad Instelling. Controleer of Standaardinvoertaal is ingesteld op Nederlands.
 4. Controleer in de lijst Ge´nstalleerde services of het juiste toetsenbord wordt weergegeven als ge´nstalleerd toetsenbord. Ga als volgt te werk als het juiste toetsenbord niet wordt weergegeven:
  1. Klik op Toevoegen.
  2. Kies in het dialoogvenster Invoertaal toevoegen in het vak Invoertaal de optie Nederlands.
  3. Klik op OK.

Controleren of er problemen zijn in verband met andere talen

Als u in Windows NT 4.0 werkt met een Office-versie voor Vereenvoudigd Chinees of een Japanse versie van Office, zijn gesproken opdrachten alleen mogelijk in Word 2002. Spraakherkenning is niet beschikbaar in een zelfstandige versie van Microsoft Access 2002, Microsoft Excel 2002, Microsoft FrontPage 2002, Microsoft Outlook 2002, Microsoft PowerPoint 2002 of Microsoft Publisher 2002.

Als de spraakherkenningsmodus en de modus voor gesproken opdrachten geen van beide worden weergegeven op de Taal-balk van Office, gebruikt u wellicht een IME (Input Method Editor) van een oudere versie van Microsoft Office.

Als u spraakherkenning wilt gebruiken, moet u de IME van Office XP of van Microsoft Office XP met Multilingual User Interface Pack gebruiken.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
293624 OFFXP: Global IME Does Not Work After You Install Office XPReferenties

Voor meer informatie over spraakherkenning klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u spraak in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om het onderwerp weer te geven.

De meest recente informatie over ontwikkelingen bij Microsoft op het gebied van spraakherkenning vindt u op de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/speech/
Voor meer informatie over spraakherkenning in Word 2002 klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
278927 Word 2002: BETA: Part 1: Veelgestelde vragen over spraak- en handschriftherkenning
283159 Word 2002: BETA: Deel 2: Veelgestelde vragen over spraak- en handschriftherkenning
283160 Word 2002: BETA: Deel 3: Veelgestelde vragen over spraak- en handschriftherkenning
304861 OFFXP: "Handwriting Recognition in Office XP" White Paper Available for Download
304860 OFFXP: "Speech Recognition in Office XP" White Paper Available for Download


Eigenschappen

Artikel ID: 295947 - Laatste beoordeling: dinsdag 20 mei 2003 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Trefwoorden:á
kbhowto kbhowtomaster KB295947

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com