Инструмент за намаляване на размера на прекомерно големи PST и OST файлове

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 296088 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

При стартиране на Microsoft Outlook или при опит за отваряне на файл за лични папки (.pst) или файл за офлайн папки (.ost) може да се появи следното съобщение за грешка:
Errors have been detected in the file <file_path>. ("Във файла път_към_файла са били открити грешки.") Quit all mail-enabled applications, and then use the Inbox Repair Tool. ("Затворете всички приложения с функции за електронна поща, след което стартирайте Inbox Repair Tool (Инструмента за поправка на папката "Входящи").
където <file_path> ("път_към_файла") е пътят към .pst файла.

При използване на Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) проблемът не се отстранява.

ПРИЧИНА

Този проблем възниква поради наличие на ограничение на размера на файловете .pst и .ost от 2 Гигабайта (ГБ). При надвишаване на това ограничение се появява съобщението за грешка. Инструментът Inbox Repair Tool не може да разреши този проблем.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите проблема, изтеглете инструмента от следния адрес в Microsoft Download Center (Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E&amp;displaylang=en
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте инструмента, за да създадете по-малко по размер копие на .pst файла. Полученото след работата на инструмента копие не съдържа всички данни на оригинала, защото инструментът изрязва зададено от потребителя количество данни от файла.

Ограничения за възстановяване, налагани от помощната програма за намаляване на размера под 2 ГБ:
 • Наличие на поне 2 ГБ свободно пространство на твърдия диск (за копиране на .pst файла).
 • Помощната програма намалява размера на .pst файла до под 2 ГБ. За да имате достатъчно работно пространство, намалете размера на файла с 20 до 25 мегабайта (МБ) под 2 ГБ лимит. Орязаните данни се премахват от новото копие, което означава, че някои съобщения ще липсват във възстановеното копие.
Можете да използвате този процес при опит за възстановяване на данните, но той не е 100% успешен. Даже ако инструментът постига желания резултат, той не възстановява всички данни (отрязаните данни се загубват).

За да възстановите данните, изпълнете следните стъпки:
 1. Изтеглете инструмента от следния адрес в Microsoft Download Center (Център на Microsoft за изтегляне на файлове):
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E&amp;displaylang=en
 2. Разархивирайте файла 2gb152.exe в празна папка. Трябва да видите следните пет файла:
  • Msstdfmt.dll
  • Msvbvm60.dll
  • Pst2gb.exe
  • Readme.rtf
  • Readme.txt
 3. Стартирайте програмата Pst2gb.exe.
 4. Натиснете Browse ("Преглед"), за да изберете прекалено големия .pst файл, след което натиснете Open ("Отвори").
 5. Щракнете върху Create ("Създаване"), изберете име за орязания файл с данни, който искате да създадете, и посочете мястото, на което да бъде съхранен той. След това натиснете Save ("Запиши").
 6. Въведете количеството данни, което искате да бъде отрязано от .pst файла. В случая не съществува правилно количество данни за орязване. Най-добри резултати могат да бъдат постигнати, ако посочите от 20 до 25 МБ, но може да се наложи да орежете по-голям или по-малък обем данни. Например, ако процесът работи при орязване на 25 МБ данни, повторете го, орязвайки .pst файла само с 15 МБ. Ако това доведе до успешен резултат, опитайте да извършите същия процес, но с орязване на 5 МБ. Ако орязването с 25 МБ завърши неуспешно, повторете процеса, орязвайки 35 МБ от .pst файла. При неуспех увеличавайте обема, докато процесът не завърши успешно.
 7. Приложете инструмента Inbox Repair Tool (файла Scanpst.exe) към намаления .pst файл.
 8. Отворете коригирания .pst file в Outlook.
 9. (Тази стъпка е препоръчителна) Ако файлът се отвори, щракнете с десния бутон на мишката върху основната папка на .pst файла, изберете Properties ("Свойства"), след което натиснете Compact Now ("Уплътни сега"), за да започне компресирането. Компресирането на файл с този размер може да отнеме около 4-8 часа.
 10. Ако файлът не се отваря, изтрийте орязания .pst файл и повторете процеса с оригиналния .pst файл. Отрежете повече данни, отколкото при първия опит, и повторете процеса отново.
 11. Инсталирайте следната актуализация или спешна корекция в зависимост от притежаваната от вас версия на Outlook. За тази цел вижте следната статия от базата знания на Microsoft:
  245025 Получаване и инсталиране на актуализацията Office 2000 SR-1/SR-1a (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  Тези актуализации не позволяват на Outlook да увеличи размера на .pst файла над 2 ГБ лимит. Използвайте един от следните методи, за да регулирате размера на .pst файлове:

  • Използвайте повече от един .pst файл.
  • Използвайте функцията за архивиране.
  • Запаметявайте прикачените файлове в папка на файловата система и ги премахвайте от съобщенията.
Англоезичната версия на този инструмент трябва да притежава следните файлови атрибути (или по-нови такива):

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до".

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

197316 Използване на инструмента Inbox Repair Tool за възстановяване на съобщения в Outlook 2000, инсталиран с опция за корпоративна и работна група. (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Възможно е появяването на следното съобщение за грешка при опит за стартиране на помощната програма за намаляване на размера до 2 ГБ:
Run-time Error '713': ("Грешка при изпълнение '713':") Class not Registered. ("Класът не е регистриран".) You need the following file to be installed on your machine. ("Следният файл трябва да бъде инсталиран на компютъра:") MSSTDFMT.DLL
Ако се появи това съобщение за грешка, извършете описаните по-долу действия.

Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 SE, Microsoft Windows ME

 1. Копирайте файла MSstdfmt.dll в папката C:\Windows\System.
 2. Отворете командния ред и въведете следната команда:
  REGSVR32 C:\Windows\System\MSSTDFMT.DLL

Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 и Microsoft Windows XP

 1. Копирайте MSstdfmt.dll в папката C:\<windir>\System32.
 2. Отворете командния ред и въведете следната команда:
  REGSVR32 C:\windir\System32\MSSTDFMT.DLL
  , където windir е директорията на WINNT или директорията на Windows.

Свойства

ID на статията: 296088 - Последна рецензия: 30 ноември 2006 г. - Редакция: 6.6
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Ключови думи: 
kbhotfixserver kbqfe kberrmsg kbprb KB296088

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com