ภาพรวมของการใช้งานวัตถุไดเรกทอรีที่มีใช้งาน โดย FRS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 296183 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวัตถุที่ให้บริการ (FRS) การจำลองแบบแฟ้มในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ FRS คือ โปรแกรมการจำลองแบบ เธรดหลาย การวางแผน หลักหลายที่แทนบริการ LMREPL ใน Microsoft Windows NT 3.x และ 4.0 ตัวควบคุมโดเมน windows 2000 และเซิร์ฟเวอร์ใช้ FRS ระบบนโยบายและการเข้าสู่ระบบสคริปต์สำหรับ Windows 2000 และไคลเอนต์ระดับการทำซ้ำ คุณยังสามารถใช้ FRS เพื่อทำซ้ำแฟ้มและโฟลเดอร์ระหว่าง Windows 2000 เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์แบบเหมือนกัน tolerant ข้อบกพร่องแจกจ่าย File System (DFS) หลักหรือรองจำลอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ออปเจ็กต์ FRS ใน Active Directory

FRS อาศัยอยู่กับคอนเทนเนอร์ วัตถุ และแอตทริบิวต์ที่ถูกเก็บอยู่ใน Active Directory และที่จำลองแบบจากตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่กำหนดให้กับฟังก์ชัน วัตถุที่สำคัญรวมออบเจ็กต์ FRS สมาชิกและสมาชิกได้ แอตทริบิวต์ที่จำเป็น และเลือกกำหนดได้รวมตารางเวลา ตัวกรองแฟ้ม ตัวกรองโฟลเดอร์ และตำแหน่งที่ตั้งฐานข้อมูล ข้อกำหนดของ schema กำหนดคอนเทนเนอร์ที่หรือตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นที่ตั้งของวัตถุ FRS คอนเทนเนอร์ วัตถุ และแอตทริบิวต์ที่ใช้ โดย FRS ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความนี้

FRS สนับสนุนสองแบบจำลองชุด DFS และ SYSVOL เมื่อคุณใช้ Dcpromo.exe เพื่อเลื่อนตัวควบคุมโดเมน คอนเทนเนอร์ วัตถุ และแอตทริบิวต์สำหรับ SYSVOL มีสร้างชุดแบบจำลอง (ถูกสร้างโดยทางอ้อม) คุณสามารถใช้ DFS สแน็ปอิน (Dfsgui.msc) เพื่อสร้างวัตถุ เมื่อคุณกำหนดค่าการจำลองแบบระหว่างสองราย หรือมากกว่าเป้าหมายในราก DFS หรือการเชื่อมโยง หรือ เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกใหม่เพื่อเพิ่มชุด FRS ที่มีอยู่

แบบจำลองการตั้งค่าสำหรับการบอกรับเป็นสมาชิกและออปเจ็กต์ของสมาชิก

ส่วนอธิบายถึงลำดับชั้นของวัตถุสำหรับออบเจ็กต์ FRS บอกรับเป็นสมาชิกและสมาชิกได้ ในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์ \\DC1 เป็นตัวควบคุมโดเมนในโดเมน A.COM และจะมีส่วนร่วมในการตั้งค่าการจำลอง FRS สอง \\DC1\SYSVOL และราก DFS โดเมน \\A.DOM\DFSROOT:
DN Path						  ObjectClass

DC=A,DC=COM					  Root Domain NC
 OU=Domain Controllers				  OU Container 
  CN=<Computername>                   Computer
   CN=NTFRS Subscriptions               NtFrsSubscriptions
    CN=Domain System Volume (SYSVOL)         NtFrsSubscriber 
   
   CN=NTFRS Subscriptions                NtFrsSubscriptions
    CN=DFSROOT                     NtFrsSubscriber
วัตถุที่บอกรับเป็นสมาชิกและสมาชิกจะอยู่ภายใต้วัตถุคอมพิวเตอร์ในบริบทการตั้งชื่อโดเมนสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในชุดแบบจำลองแบบ DFS หรือ SYSVOL ส่วนถัดไปเป็นภาพรวมของแต่ละวัตถุในลำดับชั้นของสมาชิก:

บอกรับสมาชิก NTFRS

วัตถุการบอกรับสมาชิก NTFRS จะเหมือนกับวัตถุแบบ NTFRS-การตั้งค่าที่เป็นหลักซึ่งถูกใช้เป็นคอนเทนเนอร์ที่ไปยังวัตถุ NTFRS-สมาชิกของกลุ่ม วัตถุที่อยู่ภายใต้วัตถุคอมพิวเตอร์ ดังนั้น คุณสามารถจากระยะไกลจัดการวัตถุเหล่านี้ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ถูกปิดอยู่ หรือ ถ้าคุณจะไม่ได้ติดตั้ง กระบวนการFRS หมุนพาธแอตทริบิวต์กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม Ntfrs.jdb ซึ่งมักจะอยู่ในโฟลเดอร์ทรี %SystemRoot%\Ntfrs ตารางต่อไปนี้แสดงแอตทริบิวต์ต้อง และไม่จำเป็นสำหรับวัตถุการบอกรับสมาชิก NTFRS:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติเค้าร่าง (แอตทริบิวต์)ค่า
ชื่อทั่วไปบอกรับสมาชิก NTFRS
ระบบพฤษภาคมประกอบด้วยรุ่นของ FRS
ระบบพฤษภาคมประกอบด้วยFRS หมุนพาธ

สมาชิก NTFRS

ทุก ๆ วัตถุสมาชิก NTFRS ภายใต้วัตถุคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับชุดแบบจำลองที่คอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก กระบวนการFRS-สมาชิกข้อมูลอ้างอิงแอตทริบิวต์ของจุดวัตถุสมาชิก NTFRS ไปวัตถุสมาชิกของชุดแบบจำลองกำหนดว่า จะตรงกับ ทุก ๆ สมาชิก NTFRS วัตถุยังมีทั้งสองข้อFRS รากพาธแอตทริบิวต์ที่ระบุโฟลเดอร์ทรีเพื่อทำซ้ำ และ aFRS Staging พาธแอตทริบิวต์ที่ระบุโฟลเดอร์ที่จะเก็บแฟ้ม staging ภายใต้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางส่วนของแอตทริบิวต์ต้อง และไม่จำเป็นของวัตถุสมาชิก NTFRS:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติเค้าร่าง (แอตทริบิวต์)ค่า
ชื่อทั่วไปสมาชิก NTFRS
ระบบ-Must-ประกอบด้วยFRS รากพาธ
ระบบ-Must-ประกอบด้วยFRS Staging พาธ
ระบบพฤษภาคมประกอบด้วยFRS-สมาชิกข้อมูลอ้างอิง

การตั้งค่าการ NTFRS ชุดแบบจำลอง และออปเจ็กต์ของสมาชิก

ส่วนนี้อธิบายถึงลำดับชั้นของวัตถุสำหรับการตั้งค่า FRS ชุดแบบจำลอง สมาชิก และวัตถุการเชื่อมต่อ (จำลอง DFS กำหนดเท่านั้น) ในสถานการณ์สมมตินี้ สองโดเมนคอนโทรลเลอร์ \\DC1 และ \\DC2 เป็นสมาชิกของโดเมน A.COM และเข้าร่วมใน \\A.COM\SYSVOL แบบและชุดแบบจำลอง \\A.COM\DFSROOT ชุด หมายเหตุว่า วัตถุ NTDS-การเชื่อมต่อที่มีอยู่สำหรับสมาชิกของชุดแบบจำลอง DFS:
DN Path						  ObjectClass

DC=A,DC=COM                        Root Domain NC
 CN=SYSTEM,					  Container 
  CN=File Replication Service			  nTFRSSettings
   CN=Domain System Volume (SYSVOL share)       nTFRSReplicaSet
    CN=DC1					  nTFRSMember 
    CN=DC2					  nTFRSMember	

   CN=DFSROOT                     nTFRSReplicaSet
    CN=DC1					  nTFRSMember 
     CN=<GUID>                    NTDS Connection 
    CN=DC2					  nTFRSMember
     CN=<GUID>                    NTDS Connection
ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงวัตถุการตั้งค่า ชุดแบบจำลองการตั้งค่าวัตถุ วัตถุสมาชิก และวัตถุเชื่อมต่อ

ตั้งค่าการ NTFRS

มีใช้วัตถุ NTFRS-การตั้งค่าเป็นคอนเทนเนอร์ที่สำหรับวัตถุ NTFRS แบบจำลองเซ็ต วัตถุการตั้งค่าการ NTFRS สามารถประกอบด้วยวัตถุการตั้งค่าการ NTFRS อื่น ๆ ดังนั้น และมีการให้แบบฟอร์มลำดับชั้นของวัตถุ NTFRS แบบจำลองชุดที่ช่วยจัดระเบียบได้ดีกว่า ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงบางส่วนของแอตทริบิวต์ในวัตถุ NTFRS-การตั้งค่า:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติเค้าร่าง (แอตทริบิวต์)ค่า
ชื่อทั่วไปตั้งค่าการ NTFRS
ระบบ-Must-ประกอบด้วยส่วนขยาย FRS
ระบบพฤษภาคมประกอบด้วยจัดการโดย

NTFRS แบบจำลองเซ็ต

ทุกวัตถุ NTFRS แบบจำลองเซ็ตหมายถึงชุดคอมพิวเตอร์ที่ทำซ้ำโฟลเดอร์ที่ระบุทรีและชุดข้อมูลระหว่างกันทั่วไป ไม่มีวัตถุ NTFRS แบบจำลองชุดหนึ่งสำหรับทุกชุดแบบจำลอง There can be any number of replica sets in a domain but only one NTFRS-Replica-Set can be of the SYSVOL type. The NTFRS-Replica-Set object has to be directly under an NTFRS-Settings object. The most commonly used attributes on this object areFRS-Replica-Set-Type,FRS-File-Filter,FRS-Directory-Filterและตารางเวลา. ถ้าคุณตั้งค่านี้ตารางเวลาattribute, it applies to all the NTDS-Connection objects in the replica set that do not have aตารางเวลาแอตทริบิวต์ The following tables lists some of the attributes on the NTFRS-Replica-Set object:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Schema Property (attribute)ค่า
Common-NameNTFRS-Replica-Set
System-Must-ContainFRS-Directory-Filter
System-May-ContainFRS-Primary-Member
System-May-Containตารางเวลา

NTFRS-Member

Every NTFRS-Member object corresponds to a computer that is part of the replica set. The relationship between the member and the computer is indicated by theFrs-Computer-Referenceแอตทริบิวต์ The NTFRS-Member object may contain one or more NTDS-Connection object that define the inbound partners that a member replicates from. These connection objects refer to other member objects in the same replica set object. In the case of SYSVOL replica sets, theServerReferenceattribute of the NTFRS-Member object points to the NTDS-Settings objects that contain the NTDS-Connection objects that this member replicates from.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Schema Property (attribute)ค่า
Common-NameNTFRS-Member
System-May-ContainFrs-Computer-Reference
System-May-ContainServer-Reference (SYSVOL only)

NTDS-Connection

You can use the NTDS-Connection objects to form a topology between the members of a replica set. These NTDS-Connection objects define the inbound and the outbound partners of a member of a replica set.

NTDS-Connection objects are located under the member object in the domain naming context for DFS replica sets. For SYSVOL replica sets, FRS uses both manually generated connection objects and connection objects that are generated by Knowledge Consistency Checker (KCC) that are located in the Servers-NTDS-Settings object in the configuration naming context. You can use the Active Directory Sites and Services snap-in to view these connection objects. These connection objects are also used during replication of Active Directory.

The NTDS-Connection object is inbound to the NTFRS-Member object that it is located under, and it is outbound from the NTFRS-Member object that itsFrom-Serverattribute points to.

In the case of SYSVOL, the NTDS-Connection object is inbound to the NTFRS-Member object that corresponds to the NTDS-Settings object that the NTDS-Connection object is located under. It is outbound from the NTFRS-Member object that corresponds to the NTDS-Settings object that itsFrom-Serverattribute points to.

คุณสามารถใช้ได้Enabled-Connectionattribute on the NTDS-Connection object to disable a connection. You can also use it to clear backlogs in the outbound log and the staging folder on a given upstream partner. A disabled connection is removed from the replication topology for the replica set.

คุณสามารถใช้ได้ตารางเวลาattribute on the NTDS-Connection object to control the schedule of replication over this connection. The following table lists some of the attributes for the NTDS-Connection objects:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Schema Property (attribute)ค่า
Common-NameNTDS-Connection
System-May-ContainEnabled-Connection
System-May-ContainFrom-Server
System-May-Containตัวเลือก
System-May-Containตารางเวลา

Relationships Between Objects

The following four reference attributes are used to link the FRS member and subscriber objects together:
 1. สมาชิกกับคอมพิวเตอร์: ใช้สมาชิกวัตถุนั้นFrs แบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลอ้างอิงแอตทริบิวต์ให้ชี้ไปวัตถุคอมพิวเตอร์
 2. สมาชิกกับสมาชิก: ใช้สมาชิกวัตถุนั้นFrs-สมาชิกข้อมูลอ้างอิงแอตทริบิวต์การชี้ไปที่วัตถุที่เป็นสมาชิก
 3. สมาชิกไปยังเซิร์ฟเวอร์: ใช้สมาชิกวัตถุนั้นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แอตทริบิวต์ให้ชี้ไปยังวัตถุการตั้งค่า NTDS ภายใต้สถานการณ์ปกติ FRS กำหนดค่าการเชื่อมโยงนี้เมื่อสร้างวัตถุของบริการไดเรกทอรีสำหรับการ SYSVOL เฉพาะสมาชิกของชุดแบบจำลอง SYSVOL ต้องแอตทริบิวต์นี้
 4. การเชื่อมต่อกับสมาชิก: ใช้วัตถุการเชื่อมต่อนี้FromServerแอตทริบิวต์การชี้ไปที่วัตถุที่เป็นสมาชิก ในกรณีของชุดแบบจำลอง SYSVOL แอตทริบิวต์นี้ชี้ไปยังวัตถุการตั้งค่า NTDS

วิธีวัตถุจะถูกเอาออกจาก Active Directory

วัตถุ FRS และคุณลักษณะจะถูกเอาออกจากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณลดระดับ gracefully หรือการเอาเซิร์ฟเวอร์ออกจากราก DFS ที่จำลองแบบแล้วและการเชื่อมโยง ถ้าคุณลบวัตถุ ก่อนที่คุณเข้าใจถึงความสำคัญของ หรือ ถ้าคุณได้ลบคอนเทนเนอร์ที่ออบเจกต์ลูกที่โฮสต์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถทำให้เกิดความล้มเหลวของระบบที่ร้ายแรง เป็นกฎทั่วไป คุณควรไม่ลบวัตถุสมาชิกและสมาชิก FRS และคอนเทนเนอร์ของพวกเขาหลักจาก Active Directory ยกเว้นที่ไม่ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่คุณสร้างไว้สำหรับมีมาให้กลับออนไลน์ รายการต่อไปนี้อธิบายสถานการณ์ลบบางอย่าง (สถานการณ์เหล่านี้มีการรายงานไปยังฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ในอดีต):
 • คุณใช้ไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ หรือบริการลสแนปการลบตัวควบคุมโดเมนของวัตถุการตั้งค่า NTDS หรือเทียบเท่าสำหรับตัวควบคุมโดเมน orphaned หรือแบบออฟไลน์ เมื่อคุณทำเช่นนั้น ในServerReferenceแอตทริบิวต์บนวัตถุสมาชิก FRS กลายเป็น null null "serverrefs" halt จำลองขาเข้า หรือขาออกแบบของ SYSVOL สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
 • คุณลบวัตถุคอมพิวเตอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์สมาชิกหรือตัวควบคุมโดเมนในชุดแบบจำลอง FRS หรือวัตถุลูกของตนเอง
 • คุณลบออกอย่าง น้อยหนึ่งวัตถุสมาชิกของชุดแบบจำลอง หรือคุณได้ลบคอนเทนเนอร์ NTFRS SYSVOL-แบบจำลองที่มีวัตถุสมาชิกสำหรับแต่ละตัวควบคุมโดเมนในโดเมน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 296183 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbenv kbfrs kbinfo kbmt KB296183 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296183

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com