עלון יידוע בנושא אבטחה של מיקרוסופט: עדכון עבור פגיעויות ב- Adobe Flash Player ב- Internet Explorer: 28 באפריל 2014

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2961887 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה Microsoft יידוע בנושא זה עבור מומחי IT. עלון יידוע בנושא אבטחה מכיל תוספת מידע הקשור לאבטחה. כדי להציג את עלון יידוע בנושא אבטחה, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:
https://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

מידע נוסף

בעיות מוכרות עם עדכון אבטחה זה

 • Windows Update אינו מציע עדכון האבטחה למחשבים מבוססי Windows RT עד להתקנת עדכון 2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
  2808380 התקן מבוסס-RT של Windows אין אפשרות להוריד עדכוני תוכנה או יישומי Windows Store

פתרון הבעיה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows 8.1 (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 הורד
הורד כעת את חבילת ה-Windows8.1-KB2961887-x86.msu.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור מערכות מבוססות על 8.1 x 64 Windows (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 הורד
הורד כעת את חבילת ה-Windows8.1-KB2961887-x64.msu.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows 8 (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 הורד
הורד כעת את חבילת Windows8-RT-KB2961887-x86.msu.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור מערכות מבוססות 8 x 64 Windows (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 הורד
הורד כעת את חבילת Windows8-RT-KB2961887-x64.msu.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows Server R2 2012 (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 הורד
הורד כעת את חבילת Windows8-RT-KB2961887-x64.msu.

עדכון עבור Internet Explorer Flash Player עבור Windows Server 2012 (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
 הורד
הורד כעת את חבילת ה-Windows8.1-KB2961887-x64.msu.

תאריך שחרור:, 28 באפריל, 2014

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע עדכון

איתור ופריסה כלים והנחיות לזיהוי ופריסה

מרכז אבטחה

באפשרותך לנהל את עדכוני התוכנה והאבטחה שיש לך כדי לפרוס השרתים, שולחן העבודה, ובמחשבים ניידים בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, ראהמרכז ניהול עדכון של TechNet. אתאתר האינטרנט של Microsoft TechNet אבטחה מספקת מידע נוסף אודות אבטחה במוצרי Microsoft.

לרשותך עדכוני אבטחהMicrosoft Update וWindows Update. עדכוני אבטחה זמינים גםמרכז ההורדות של Microsoft. באפשרותך לאתר עדכוני אבטחה בקלות על-ידי חיפוש מילת המפתח "עדכון אבטחה".

באפשרותך להוריד עדכוני אבטחה מתוך הקטלוג Microsoft Update. קטלוג העדכון מספק קטלוג ניתן לחיפוש של התוכן הזמין דרך Windows Update ו- Microsoft Update. זה כולל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות service pack. לקבלת מידע נוסף אודות קטלוג העדכון, ראהקטלוג Microsoft Update שאלות נפוצות.

הדרכה באיתור ופריסה

Microsoft מספקת והנחיות לזיהוי ופריסה עבור עדכוני אבטחה. הדרכה זו כוללת המלצות ואת מידע שיכול לסייע למומחי IT להבין כיצד להשתמש בכלים שונים באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראהמאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 961747.

מנתח אבטחה בסיסית של Microsoft

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות עבור עדכוני אבטחה חסרים ונפוצות בתצורת האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראהמנתח אבטחה בסיסית של Microsoft.

הטבלה הבאה מספקת את סיכום נתוני זיהוי MBSA עבור עדכון אבטחה זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תוכנהMBSA
Windows 8 ו- 8.1 Windows עבור מערכות של 32 סיביות לא
Windows 8 ו- 8.1 Windows עבור מערכות 64-סיביותלא
שרת Windows 2012 ו- Windows Server 2012 R2לא
הערה לקוחות המשתמשים בתוכנת מדור קודם שאינו נתמך על-ידי המהדורה העדכנית ביותר של MBSA, Microsoft Update ו- Windows Server Update Services עליך, עיין בסעיף "התמיכה במוצר מדור קודם"מנתח אבטחה בסיסית של Microsoft. כאן הם למצוא מידע אודות אופן היצירה של זיהוי עדכוני אבטחה מקיפה באמצעות כלים מדור קודם.

Windows Server Update Services

שירותי עדכון שרת Windows (WSUS) מאפשר מידע מנהלי טכנולוגיית לפרוס עדכוני המוצר האחרונים של Microsoft למחשבים שבהם פועל Windows. לקבלת מידע נוסף אודות כיצד לפרוס עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services, עיין במאמר Microsoft TechNet הבא:
Windows Server Update Services

שרת ניהול המערכות

הטבלה הבאה מספקת את Microsoft Systems Management Server (SMS) ופריסה סיכום עבור עדכון אבטחה זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תוכנהSMS 2003 עם הכלי ITMUמנהל התצורה של מרכז המערכת
Windows 8 ו- 8.1 Windows עבור מערכות של 32 סיביות לאכן
Windows 8 ו- 8.1 Windows עבור מערכות 64-סיביותלאכן
שרת Windows 2012 ו- Windows Server 2012 R2לאכן
הערה Microsoft הופסק תמיכה עבור SMS 2.0 ב- 12 באפריל, 2011. עבור SMS 2003, Microsoft הופסק גם תמיכה עבור הכלי מלאי של עדכון אבטחה (סידרה) ב- 12 באפריל, 2011. אנו ממליצים ללקוחות לשדרג ל-מנהל התצורה של מרכז המערכת. עבור לקוחות שנותר ב- SMS 2003 Service Pack 3,Inventory Tool עבור עדכוני מיקרוסופט (ITMU) הוא גם אפשרות.

עבור SMS 2003, הכלי SMS 2003 מלאי עבור עדכוני Microsoft (ITMU) יכולים לשמש ב- SMS כדי לאתר את עדכוני האבטחה המוצעות על-ידיMicrosoft Update אשר נתמכים על-ידיWindows Server Update Services. לקבלת מידע נוסף על SMS 2003 ITMU, ראהSMS 2003 Inventory Tool עבור עדכוני מיקרוסופט. לקבלת מידע נוסף אודות כלי סריקה של SMS, ראהסריקת כלי עדכון התוכנה של SMS 2003. ראה גם הורדות עבור Systems Management Server 2003.

מנהל התצורה של מרכז המערכת משתמשת WSUS 3.0 לצורך זיהוי של עדכונים. לקבלת מידע נוסף, ראהמרכז המערכת.

למידע מפורט, ראומאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 910723: הרשימה המסכמת של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה.

עדכון תאימות שמאי ואת ערכת כלים לתאימות יישומים

לעתים קרובות עדכונים לכתוב אותם קבצים והגדרות הרישום הנדרשים עבור היישומים שלך לפעול. הדבר גורם אי-תאימויות ו להאריך את משך הזמן הנדרש כדי לפרוס עדכוני אבטחה. באפשרותך לייעל את בדיקה ואימות של עדכוני Windows מול יישומים מותקנים באמצעות העדכון תאימות שמאי רכיבים הכלולים בערכת כלים לתאימות יישומים.

ערכת תאימות יישומים ' (ACT) מכיל את הצורך כלים ותיעוד להעריך ולהפחית בעיות תאימות של יישומים לפני פריסת Windows Vista, על Windows Update, עדכון אבטחה של Microsoft או גירסה חדשה של Windows Internet Explorer בסביבה שלך.

פריסת עדכון האבטחה

Windows 8 ו- 8.1 Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות
הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך למצוא מידע נוסף בסעיף "מידע בדבר הפריסה" בסעיף זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסהמידע
התקנה ללא התערבות המשתמשAdobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8:
/Quiet Windows8-RT-KB2961887-x86.msu
עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8:
/Quiet Windows8-RT-KB2961887-x64.msu
Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 11 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
/Quiet Windows8.1-KB2961887-x86.msu
עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 11 על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1:
/Quiet Windows8.1-KB2961887-x64.msu
התקנה ללא הפעלה מחדשAdobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8:
/Norestart Windows8-RT-KB2961887-x86.msu/שקט
Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 בכל מבוסס על xx64 המהדורות הנתמכות של Windows 8:
/Norestart Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/שקט
Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 11 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
/Norestart Windows8.1-KB2961887-x86.msu/שקט
עבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 11 על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1:
/Norestart Windows8.1-KB2961887-x64.msu/שקט
מידע נוסףעיין בסעיף המשנה 'איתור ופריסה כלים והנחיות לזיהוי ופריסה'.
דרישת הפעלה מחדשבמקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה מחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, יש להפסיק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראהמאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.
ב- Hotpatchingלא ישים
מידע בדבר הסרת ההתקנהכדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall . לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת Windows Update, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח רישוםאין אין מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.
ערכות שירות הכללה בעתידהעדכון לבעיה זו ייכלל במהדורות service pack או אוסף עדכונים.

מידע בדבר הפריסה

התקנת העדכון
בעת התקנת עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת שלך עודכנו בעבר באמצעות תיקון חם של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף אודות המינוח המופיע במאמר Knowledge Base זה, כגון "חם", ראהמאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 824684.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מתגתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה אודות הבוררים הנתמכים.
/ שקטמונע הצגה של מצב או הודעות שגיאה.
/norestartבשילוב עם הבורר/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
/warnrestart:<seconds></seconds>בשילוב עם הבורר /quiet, המתקין מזהירה את המשתמש לפני שהיא מתחילה מחדש.
/promptrestartבשילוב עם הבורר /quiet, תוכנית ההתקנה תציג בקשה לפני שהיא מתחילה מחדש.
/forcerestartבשילוב עם הבורר /quiet, המתקין בכפייה סגירת יישומים ומתחיל מחדש.
/log:<file name=""></file>פקודה המאפשרת רישום לקובץ שצוין.
/extract:<destination></destination>מחלצת תוכן החבילה אל תיקיית היעד.
/ להסיר את ההתקנה של /kb:<KB number=""></KB>הסרת ההתקנה של עדכון האבטחה.
הערה לקבלת מידע נוסף אודות המתקין Wusa.exe, עיין בסעיף "Windows Update המתקין Stand-alone" במאמר TechNetשינויים שונים ב- Windows 7.
מאמת שהעדכון הוחל
מאחר שקיימות מהדורות שונות של Windows, ייתכן שהשלבים שלהלן יהיו שונים במערכת שלך. אם הם שונים, עיין בתיעוד המוצר להשלמת שלבים אלה.

אימות גירסת קובץ
 1. לחץ על התחל, ולאחר מכן הקלד את שמו של קובץ העדכון בתיבת החיפוש .
 2. כאשר הקובץ יופיע תחת תוכניות, לחץ לחיצה ימנית על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסיה כללי , השווה את גודל הקובץ עם טבלאות פרטי הקבצים הכלולים במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  הערה בהתאם למהדורה של מערכת ההפעלה או התוכניות המותקנות במערכת שלך, חלק מהקבצים המפורטים בטבלת פרטי הקבצים ייתכן אינו מותקן.
 4. באפשרותך גם לחץ על הכרטיסיה פרטי ולהשוות מידע, כמו למשל גירסת הקובץ ותאריך משתנה, עם טבלאות פרטי הקבצים הכלולים במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

  הערה במהלך ההתקנה עשוי לחול שינוי גם בתכונות אחרות ולא רק בגירסת הקובץ. השוואת תכונות קובץ אחרות למידע הכלול בטבלת פרטי הקבצים אינה שיטה נתמכת לאימות החלת העדכון. כמו כן, במקרים מסוימים, קבצים ששמן במהלך ההתקנה. אם פרטי הקובץ או הגירסה אינו קיים, השתמש באחת משיטות האימות האחרות כדי לוודא שהעדכון הותקן.
 5. לבסוף, אתה יכול גם בכרטיסייה גירסאות קודמות והשווה פרטי קובץ עבור הגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם נתוני הקובץ של הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)

טבלת הפניות
הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך למצוא מידע נוסף בסעיף "מידע בדבר הפריסה" בסעיף זה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
פריסהמידע
התקנה ללא התערבות המשתמשעבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 על כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
/Quiet Windows8-RT-KB2961887-x64.msu
עבור Adobe Flash Player 11 של Internet Explorer על כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
/Quiet Windows8.1-KB2961887-x64.msu
התקנה ללא הפעלה מחדשעבור Adobe Flash Player ב- Internet Explorer 10 על כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
/Norestart Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/שקט
עבור Adobe Flash Player 11 של Internet Explorer על כל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
/Norestart Windows8.1-KB2961887-x64.msu/שקט
מידע נוסףעיין בסעיף המשנה "פריסת כלים והנחיות לזיהוי".
דרישת הפעלה מחדשבמקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה מחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, יש להפסיק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראהמאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.
ב- Hotpatchingלא ישים
מידע בדבר הסרת ההתקנהכדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, השתמש בבורר התקנה /Uninstall , או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת Windows Update, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.
אימות מפתח רישום

לא קיים מפתח רישום שמאמת את הנוכחות של עדכון זה.
ערכות שירות הכללה בעתידהעדכון לבעיה זו ייכלל במהדורות service pack או אוסף עדכונים.

מידע בדבר הפריסה

התקנת העדכון
בעת התקנת עדכון אבטחה זה, תוכנת ההתקנה תבדוק אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת שלך בעבר עודכנו על-ידי תיקון חם של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף אודות המינוח המופיע במאמר Knowledge Base זה, כגון "חם", ראהמאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 824684.

עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מתגתיאור
/?, /h, /helpהצגת עזרה אודות הבוררים הנתמכים.
/ שקטמונע הצגה של מצב או הודעות שגיאה.
/norestartבשילוב עם הבורר/quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש להשלמת ההתקנה.
/warnrestart:שניות>בשילוב עם הבורר /quiet, המתקין מזהירה את המשתמש לפני שהיא מתחילה מחדש.
/promptrestartבשילוב עם הבורר /quiet, תוכנית ההתקנה תציג בקשה לפני שהיא מתחילה מחדש.
/forcerestartבשילוב עם הבורר /quiet, המתקין בכפייה סגירת יישומים ומתחיל מחדש.
/ כניסה:שם קובץ>פקודה המאפשרת רישום לקובץ שצוין.
/ חילוץ:היעד>מחלצת תוכן החבילה אל תיקיית היעד.
/ להסיר את ההתקנה של /kb:מספר KB>הסרת ההתקנה של עדכון האבטחה.
הערה לקבלת מידע נוסף אודות המתקין Wusa.exe, ראה "מתקין Stand-alone של Windows Update" במאמר Microsoft TechNet הבא:
שינויים שונים ב- Windows 7
מאמת שהעדכון הוחל
מאחר שקיימות מהדורות שונות של Windows, ייתכן שהשלבים שלהלן יהיו שונים במערכת שלך. אם הם שונים, עיין בתיעוד המוצר להשלמת שלבים אלה.

אימות גירסת קובץ
 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד שם קובץ עדכון בתיבה התחל חיפוש .
 2. כאשר הקובץ יופיע תחת תוכניות, לחץ לחיצה ימנית על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסיה כללי , השווה את גודל הקובץ עם טבלאות פרטי הקבצים הכלולים במאמר Knowledge Base.

  הערה בהתאם למהדורה של מערכת ההפעלה או התוכניות המותקנות במערכת שלך, חלק מהקבצים המפורטים בטבלת פרטי הקבצים ייתכן אינו מותקן.
 4. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסייה פרטים כדי להשוות מידע, כמו למשל גירסת הקובץ ותאריך משתנה, עם טבלאות פרטי הקבצים הכלולים במאמר Knowledge Base.

  הערה במהלך ההתקנה עשוי לחול שינוי גם בתכונות אחרות ולא רק בגירסת הקובץ. השוואת תכונות קובץ אחרות למידע הכלול בטבלת פרטי הקבצים אינה שיטה נתמכת לאימות החלת העדכון. כמו כן, במקרים מסוימים, קבצים ששמן במהלך ההתקנה. אם פרטי הקובץ או הגירסה אינו קיים, השתמש באחת משיטות האימות האחרות כדי לוודא שהעדכון הותקן.
 5. לבסוף, באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסייה גירסאות קודמות ולאחר מכן להשוות מידע קובץ עבור הגירסה הקודמת של הקובץ עם נתוני הקובץ של הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

עבור Internet Explorer את Flash Player בגירסאות מבוססות x86 של Windows 8 (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Flash. ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:47לא ישים
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flash. ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:50לא ישים
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור Internet Explorer Flash Player עבור גרסאות מבוססות x86 של Windows 8.1 (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Flash. ocx13.0.0.20612,351,99223 באפר ' 201400:24מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור Internet Explorer Flash Player עבור גירסאות מבוססות x64 של Windows 8 ועבור 2012 שרת Windows (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Flash. ocx13.0.0.20612,351,99223 באפר ' 201400:24מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עבור Internet Explorer Flash Player עבור גירסאות מבוססות x64 של Windows 8.1 ועבור Windows Server 2012 RT (KB2961887)

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Flash. ocx13.0.0.20614,637,01622-Apr-201423:4764 סיביות
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222-Apr-201423:4764 סיביות
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022-Apr-201423:4764 סיביות
Flash. ocx13.0.0.20614,637,01622-Apr-201423:5064 סיביות
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222-Apr-201423:5064 סיביות
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022-Apr-201423:5064 סיביות
Flash. ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:47לא ישים
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:47מעבד מסוג x86
Flash. ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:50לא ישים
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:50מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מאפיינים

Article ID: 2961887 - Last Review: יום שלישי 29 אפריל 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows RT 8.1
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
מילות מפתח 
atdownload kbfix kbExpertiseInter kbinfo kbSecAdvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2961887 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 2961887

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com