Microsoft Security d?mesiui: Atnaujinti Adobe Flash Player "Internet Explorer" pa?eid?iamumas: baland?io 28, 2014

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2961887 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Microsoft i?leido Microsoft saugos patarim? apie ?i? problem? IT profesionalams. ?iame saugos patarime yra papildomos su apsauga susijusios informacijos. Nor?dami per?i?r?ti ?iame saugos patarime, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
https://technet.Microsoft.com/Security/Advisory/2755801

Daugiau informacijos

?inomos problemos su ?? saugos naujinim?

 • Windows naujinimas negali pasi?lyti ?? saugos naujinim?, kad kompiuteriuose su Windows RT kol 2808380 naujinimas ?diegtas. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  2808380 Windows RT Mobile ?renginyje negalite atsisi?sti programin?s ?rangos atnaujinimus ar Windows Store apps

Sprendimas

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti toliau nurodytus failus:

Naujinimas skirtas Internet Explorer Flash grotuv? Windows 8.1 (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Parsisi?sti
Atsisi?skite Windows8.1-KB2961887-x86.msu naujinimo paket? dabar.

Naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows 8.1 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Parsisi?sti
Atsisi?skite Windows8.1-KB2961887-x64.msu naujinimo paket? dabar.

Naujinimas skirtas Internet Explorer Flash grotuv? Windows 8 (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Parsisi?sti
Atsisi?skite Windows8-RT-KB2961887-x86.msu naujinimo paket? dabar.

Naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows 8 x 64 pagrindu sukurtoms sistemoms (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Parsisi?sti
Atsisi?skite Windows8-RT-KB2961887-x64.msu naujinimo paket? dabar.

Naujinimas skirtas Internet Explorer Flash grotuvas, skirtas Windows Server 2012 R2 (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Parsisi?sti
Atsisi?skite Windows8-RT-KB2961887-x64.msu naujinimo paket? dabar.

Naujinimas skirtas Internet Explorer Flash Player Windows Server 2012 (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
 Parsisi?sti
Atsisi?skite Windows8.1-KB2961887-x64.msu naujinimo paket? dabar.

I?leidimo data: Baland?io 28, 2014

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Atnaujinimo informacija

Aptikimo ir diegimo ?ranki? ir orientavimo

Saugumo centrin?s

J?s galite valdyti programin? ?ranga ir saugos naujinimai, turite ?diegti serverius, darbastalio ir mobili?j? sistem? organizacijoje. Daugiau informacijos ie?kokite pagalTechNet atnaujinti valdymo centras. ?Microsoft TechNet saugos svetain?je suteikia papildomos informacijos apie "Microsoft" produkt? saug?.

Atnaujinimai yra prieinama i?Microsoft Update irWindows naujinimas. Saugos naujinimai taip pat galima gauti irMicrosoft atsisiuntimo centro. J?s galite rasti saugos naujinimus lengviausia daryti rakta?od?i? paie?k? "saugos naujinim?."

J?s galite atsisi?sti saugos naujinimus i? toMicrosoft naujinim? katalogo. Microsoft naujinim? katalogo numato ir patogiai katalog? turin?, yra prieinama per Windows Update ir Microsoft Update. Tai apima saugos naujinimus, tvarkykles ir pakeitim? paketus. Daugiau informacijos apie Microsoft naujinim? katalogo, matyti, kadMicrosoft naujinim? katalogo DUK.

Aptikimo ir diegimo gaires

Microsoft teikia aptikimo ir diegimo gair?s saugos naujinimus. ?ios rekomendacijos yra rekomendacij? ir informacij?, kuri gali pad?ti IT specialistams suprasti, kaip naudoti ?vairias priemones, aptikimo ir saugos naujinimus. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r.Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 961747.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) funkcij? administratoriai gali nuskaityti vietinio ir nuotolinio sistem? netinkamas saugos konfig?racijas ir tr?kstamus saugos naujinimus. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r.Microsoft Baseline Security Analyzer.

?i lentel? pateikia suvestin? u? ?? saugos naujinim? MBSA aptikimo.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Programin? ?rangaMBSA
Windows 8 ir Windows 8.1 32 bit? sistemoms ne
Windows 8 ir Windows 8.1 64 bit? sistemomsne
Windows Server 2012 ir Windows Server 2012 R2ne
Pastaba. Klientai, naudojantys palikimas programin? ?ranga, kuri n?ra palaikoma naujausius MBSA, Microsoft Update, ir Windows Server Update Services tur?tum?te pamatyti "Palikimas produkto palaikymo" skyriausMicrosoft Baseline Security Analyzer. ?ia jie ras informacijos apie tai, kaip sukurti i?sami? saugumo naujinim? aptikimas naudojant senstel?jusi? ?rankius.

Windows serverio naujinimo tarnyb?

Windows Server naujinimo tarnybas (WSUS) leid?ia informacijos technologij? administratoriai diegti Microsoft produkto atnaujinimus ? kompiuterius, kuriuose veikia Windows. Daugiau informacijos apie tai, kaip diegti saugos naujinimus naudodami Windows Server naujinimo tarnybas, ie?kokite Microsoft TechNet straipsnis:
Windows serverio naujinimo tarnyb?

Sistemos valdymo serverio

?ioje lentel?je pateikiami Microsoft sistemos valdymo serverio (SMS) aptikimo ir diegimo santrauka ?? saugos naujinim?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Programin? ?rangaSMS ITMU 2003System Center Configuration Manager
Windows 8 ir Windows 8.1 32 bit? sistemoms netaip
Windows 8 ir Windows 8.1 64 bit? sistemomsnetaip
Windows Server 2012 ir Windows Server 2012 R2netaip
Pastaba. Microsoft nutraukti paramos SMS 2.0 baland?io 12, 2011. SMS 2003, Microsoft taip pat nutrauktas paramos u? saugumo atnaujinimas atsarg? ?rankis (kostiumas) baland?io 12, 2011. Klientai yra skatinami atnaujintiSystem Center Configuration Manager. Klientams SMS 2003 Service Pack 3, ? kit?,Inventoriaus ?rank?, skirt? Microsoft naujinimai (ITMU) taip pat yra galimyb?.

SMS 2003, SMS 2003 m. atsarg? ?rankiu Microsoft naujinim? (ITMU) galima SMS ?inute nustatyti saugos naujinim?, kurie si?loMicrosoft Update ir kad yra palaikomaWindows serverio naujinimo tarnyb?. Daugiau informacijos apie SMS 2003 ITMU, ?r.SMS 2003 m. inventoriaus ?rank?, skirt? Microsoft naujinimai. Daugiau informacijos apie SMS nuskaitymo ?rankius, ?r.SMS 2003 programin?s ?rangos atnaujinimas skenavimo ?ranki?. Taip pat ?r. Atsisiun?iami failai, skirti Systems Management Server 2003.

System Center Configuration Manager naudoja WSUS 3.0 nustatymo ir atnaujinimai. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r.System Center.

Nor?dami gauti i?samios informacijos, ?r.Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 910723: M?nesio aptikimo ir diegimo gaires straipsniai suvestin? s?ra??.

Atnaujinti suderinamumo vertintojas ir program? suderinamumo ?ranki? rinkin?

Atnaujinimai da?nai ra?yti pa?i? fail? ir registro parametrus, kurie yra reikalingi savo programas paleisti. Tai gali sukelti nesuderinamumas ir padidinti laik?, kurio reikia norint diegti saugos naujinimus. Jums gali dar labiau paskatinti, i?bandymo ir ?teisinimo, Windows naujinimai nuo ?diegtos programos naudojant ?Atnaujinti suderinamumo vertintojas komponent?, kurie yra ?traukti ?Program? suderinamumo ?ranki? rinkin?.

Taikant suderinamumo ?ranki? rinkinys (ACT) yra reikiamas priemones ir dokumentus, ?vertinti ir suma?inti taikant suderinamumo problem? prie? diegdami Windows Vista, Windows Update, Microsoft saugos naujinim? arba nauj? versij? Windows Internet Explorer savo aplinkoje.

Saugos naujinimo diegimas

Windows 8 ir Windows 8.1 (visi leidimai)

Lentel?
?ioje lentel?je pateikiami saugos naujinio informacija d?l ?ios programin?s ?rangos. Daugiau informacijos galite rasti ?iame skyriuje "Informacija apie visuotin? diegim?" poskyryje.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DiegimoInformacija
Diegim? be reikia vartotojo ?siki?imoAdobe Flash Player Internet Explorer 10 visi palaiko 32 bit? versijos Windows 8:
Windows8-RT-KB2961887-x86.msu/quiet
Adobe Flash Player Internet Explorer 10 ant Windows 8 vis? remtin? x 64 pagrindo versijos:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/quiet
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 visi palaiko 32 bit? versijos Windows 8.1:
Windows8.1-KB2961887-x86.msu/quiet
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 d?l vis? remtin? x 64 pagrindo versijos Windows 8,1:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/quiet
Diegiant nepaleid?iantAdobe Flash Player Internet Explorer 10 visi palaiko 32 bit? versijos Windows 8:
Windows8-RT-KB2961887-x86.msu/tylus/norestart
Adobe Flash Player Internet Explorer 10 visi palaiko Windows 8 versijos xx64 pagrindu:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/tylus/norestart
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 visi palaiko 32 bit? versijos Windows 8.1:
Windows8.1-KB2961887-x86.msu/tylus/norestart
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 d?l vis? remtin? x 64 pagrindo versijos Windows 8,1:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/tylus/norestart
Daugiau informacijos?r "aptikimo ir diegimo ?ranki? ir orientavimo" poskirsnyje.
Sistemos paleidimas i? naujoKai kuriais atvejais ?? naujinim?, nereikia paleisti i? naujo. Jei naudojamos reikalingus failus, ?? naujinim? reikia i? naujo. Jei taip atsitinka, gaunate prane?im?, kad pataria paleisti i? naujo. Pad?ti suma?inti tikimyb?, kad reik?s i? naujo, galite sustabdyti visus nukent?jo paslaug? ir u?daryti visas programas, kurios gali naudoti pa?eist? failus, prie? prad?dami diegti saugos naujinim?. Daugiau informacijos apie Kod?l galite b?ti paraginti i? naujo paleisti, ?r.Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 887012.
HotpatchingNegalioja
?alinimo informacij?Jei norite pa?alinti naujinim?, ?diegt? WUSA, naudokite/pa?alinti s?rankos rakt?. Arba, spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite sistema ir sauga, spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimusWindowsUpdate ir tada i? naujinim? s?ra?e pasirinkite.
Registro rakto patikraN?ra joki? registro rakto patvirtinti apie ?? naujinim?.
?traukti ateityje paslaug? paketaiNaujinimas skirtas ?is klausimas bus ?traukti ? b?sim? pakeitim? paketas arba specifini? naujinim? paketas.

Dislokavimo informacija

?diegti naujinim?
Kai ?diegiate ?? saugos naujinim?, diegimo programa patikrina, ar vienas ar daugiau fail?, kurie yra atnaujinama j?s? sistemoje anks?iau atnaujinti i? Microsoft kar?tosios pataisos.

Daugiau informacijos apie terminologija, kuri atsiranda ?iame ?ini? baz?s straipsnyje, pvz., "kar?t?sias pataisas," ?r.Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 824684.

?is saugos naujinimas palaiko ?iuos diegimo raktus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
JungiklisApra?ymas
/?, /h, /helpRodo pad?ti apie palaikom? jungikliai.
/ quietSlopina rodym?, status? arba klaidos prane?imus.
/ norestartKai jis kartusu/quiet, sistema negali i? naujo ?diegus net jei i? naujo turi visi?kai ?diegta.
/warnrestart:<seconds></seconds>Kai jis kartu su/quiet, montuotojas ?sp?ja vartotoj? prie? pradedant restarcie.
/promptrestartKai jis kartu su/quiet, diegimo programa paragina prie? j? paleisti i? naujo.
/forcerestartKai jis kartu su/quiet, montuotojas prievarta u?daro program? ir prasideda restarcie.
/log:<file name=""></file>Leid?ia prisijungti prie nurodyto failo.
/ Extract:<destination></destination>Ekstrakt? pakuot?s turin? ? paskirties aplank?.
/ pa?alinti /kb:<KB number=""></KB>Pa?alinama saugos naujinimas.
Pastaba. Daugiau informacijos apie Wusa.exe montuotojas, ie?kokite TechNet straipsnio "Windows naujinimo atskiros diegimo programos" skyriuje?vair?s poky?iai Windows 7.
Patikrinti, ar buvo taikyti atnaujinimas
Nes ten yra kelios versijos Windows, ?ie veiksmai gali skirtis j?s? sistemoje. Jei jie skiriasi, skaitykite j?s? produkto dokumentacijoje, nor?dami atlikti ?iuos veiksmus.

Patikrinti failo versija
 1. Spustel?kite prad?ti, ir tada ?veskite atnaujinti failo pavadinim? ? lauk? ie?ka .
 2. Kai failas rodomas pagal programas, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite failo pavadinim?, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Skirtuke Bendra , palyginti failas su failo informacin?s lentel?s, kurios yra Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje.

  Pastaba. Atsi?velgiant ? versij? operacin?s sistemos ar program?, kurios yra ?diegtas j?s? sistemoje, keli failai, kurie yra pateikti lentel?je failo informacija gali b?ti ne?diegta.
 4. Taip pat galite spustel?ti skirtuk? duomenys ir palyginti informacija, pvz., failo versij? ir data kei?iasi, su failo informacin?s lentel?s, kurios yra Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje.

  Pastaba. Atribut? i?skyrus failo versija gali pakeisti diegimo metu. Lyginant kitos bylos attributes informacijos failo informacija lentel?je n?ra palaikomos metodas tikrinti, kaip taikomi buvo taikyti atnaujinimas. Taip pat, tam tikrais atvejais failai gali b?ti pervadintas diegimo metu. Jei n?ra failo arba versijos informacij?, naudokite vien? i? kit? metodai patikrinti naujinimo diegimas.
 5. Pagaliau, taip pat galite spustel?ti skirtuk? Ankstesnes versijas ir palyginti failo informacija, skirta ankstesn?s versijos failo failo informacija naujas, ar atnaujintas, failo versij?.

Windows Server 2012 ir Windows Server 2012 R2 (visi leidimai)

Lentel?
?ioje lentel?je pateikiami saugos naujinio informacija d?l ?ios programin?s ?rangos. Daugiau informacijos galite rasti ?iame skyriuje "Informacija apie visuotin? diegim?" poskyryje.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DiegimoInformacija
Diegim? be reikia vartotojo ?siki?imoAdobe Flash Player Internet Explorer 10 vis? remtin? versijos Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/quiet
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 d?l vis? remtin? versijos Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/quiet
Diegiant nepaleid?iantAdobe Flash Player Internet Explorer 10 vis? remtin? versijos Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2961887-x64.msu/tylus/norestart
Adobe Flash Player Internet Explorer 11 d?l vis? remtin? versijos Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB2961887-x64.msu/tylus/norestart
Daugiau informacijos?r "Aptikimo ir visuotinio diegimo ?ranki? ir orientavimo" poskirsnyje.
Sistemos paleidimas i? naujoKai kuriais atvejais ?? naujinim?, nereikia paleisti i? naujo. Jei naudojamos reikalingus failus, ?? naujinim? reikia i? naujo. Jei taip atsitinka, gaunate prane?im?, kad pataria paleisti i? naujo. Pad?ti suma?inti tikimyb?, kad reik?s i? naujo, galite sustabdyti visus nukent?jo paslaug? ir u?daryti visas programas, kurios gali naudoti pa?eist? failus, prie? prad?dami diegti saugos naujinim?. Daugiau informacijos apie Kod?l galite b?ti paraginti i? naujo paleisti, ?r.Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 887012.
HotpatchingNegalioja
?alinimo informacij?Pa?alinti naujinim?, ?diegt? WUSA, naudokite/pa?alinti s?rankos rakt?, arba spustel?kite Valdymo skydas, spustel?kite sistema ir sauga, spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus pagal Windows Updateir tada i? naujinim? s?ra?e pasirinkite.
Registro rakto patikra

Registro rakto n?ra patvirtinti apie ?? naujinim?.
?traukti ateityje paslaug? paketaiNaujinimas skirtas ?is klausimas bus ?traukti ? b?sim? pakeitim? paketas arba specifini? naujinim? paketas.

Dislokavimo informacija

?diegti naujinim?
Kai ?diegiate ?? saugos naujinim?, diegimo programa patikrina, ar vienas ar daugiau fail?, kurie yra atnaujinama j?s? sistemoje buvo anks?iau atnaujinti i? Microsoft kar?tosios pataisos.

Daugiau informacijos apie terminologija, kuri atsiranda ?iame ?ini? baz?s straipsnyje, pvz., "kar?t?sias pataisas," ?r.Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 824684.

?is saugos naujinimas palaiko ?iuos diegimo raktus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
JungiklisApra?ymas
/?, /h, /helpRodo pad?ti apie palaikom? jungikliai.
/ quietSlopina rodym?, status? arba klaidos prane?imus.
/ norestartKai jis kartusu/quiet, sistema negali i? naujo ?diegus net jei i? naujo turi visi?kai ?diegta.
/warnrestart:sekund?i?>Kai jis kartu su/quiet, montuotojas ?sp?ja vartotoj? prie? pradedant restarcie.
/promptrestartKai jis kartu su/quiet, diegimo programa paragina prie? pradedant restarcie.
/forcerestartKai jis kartu su/quiet, montuotojas prievarta u?daro program? ir prasideda restarcie.
/ prisijungti:failo vardas>Leid?ia prisijungti prie nurodyto failo.
ekstraktas:paskirties>Ekstrakt? pakuot?s turin? ? paskirties aplank?.
/ pa?alinti /kb:KB numeriu>Pa?alinama saugos naujinimas.
Pastaba. Daugiau informacijos apie Wusa.exe montuotojas, ie?kokite "Windows naujinimo atskiros diegimo programos" Microsoft TechNet straipsnis:
?vair?s poky?iai Windows 7
Patikrinti, ar buvo taikyti atnaujinimas
Nes ten yra kelios versijos Windows, ?ie veiksmai gali skirtis j?s? sistemoje. Jei jie skiriasi, skaitykite j?s? produkto dokumentacijoje, nor?dami atlikti ?iuos veiksmus.

Patikrinti failo versija
 1. Spustel?kite prad?ti, ir tada ?veskite atnaujinti failo pavadinim? ? lauk? Prad?ti ie?k? .
 2. Kai failas rodomas pagal programas, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite failo pavadinim?, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Skirtuke Bendra , palyginti failas su failo informacin?s lentel?s, kurios yra ?ini? baz?s straipsnyje.

  Pastaba. Atsi?velgiant ? tai, kad kalba operacin?s sistemos arba programas, kurios yra ?diegtas j?s? sistemoje, keli failai, kurie yra pateikti lentel?je failo informacija gali b?ti ne?diegta.
 4. Taip pat galite spustel?ti skirtuk? duomenys palyginti informacijos, pvz., failo versij? ir data kei?iasi, su failo informacin?s lentel?s, kurios yra ?ini? baz?s straipsnyje.

  Pastaba. Atribut? i?skyrus failo versija gali pakeisti diegimo metu. Lyginant kitos bylos attributes informacijos failo informacija lentel?je n?ra palaikomos metodas tikrinti, kaip taikomi buvo taikyti atnaujinimas. Taip pat, tam tikrais atvejais failai gali b?ti pervadintas diegimo metu. Jei n?ra failo arba versijos informacij?, naudokite vien? i? kit? metodai patikrinti naujinimo diegimas.
 5. Galiausiai, j?s taip pat spustel?kite skirtukas Ankstesn?s versijos ir palyginkite failo informacija, skirta ankstesn?s versijos failo failo informacij?, kad nauj? arba atnaujint? failo versij?.

FAILO INFORMACIJA

?? programin?s ?rangos naujinim? angl? (Jungtin?s Valstijos) versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, ir su savo dabartin? vasaros/?iemos laiko (DST) ?ali?kumo. Be to, datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.

"Internet Explorer" Flash Player x 86 pagrindo versijos Windows 8 (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:47x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:47x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:47Negalioja
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:47x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:47x86
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:50x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:50x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:50Negalioja
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:50x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:50x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

"Internet Explorer" Flash Player x 86 pagrindo versijos Windows 8,1 (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20612,351,99223-Apr-201400:24x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Internet Explorer Flash Player x 64 paremtose versijose Windows 8 ir Windows Server 2012 (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20612,351,99223-Apr-201400:24x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Internet Explorer Flash Player x 64 paremtose versijose Windows 8.1 ir Windows Server 2012 RT (KB2961887)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Flash.ocx13.0.0.20614,637,01622-Apr-201423:47x64
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222-Apr-201423:47x64
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022-Apr-201423:47x64
Flash.ocx13.0.0.20614,637,01622-Apr-201423:50x64
Flashutil_activex.dll13.0.0.206571,35222-Apr-201423:50x64
Flashutil_activex.exe13.0.0.206532,44022-Apr-201423:50x64
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:47x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:47x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:47Negalioja
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:47x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:47x86
Flash.ocx13.0.0.20612,403,16022-Apr-201423:50x86
Flashplayerapp.exe13.0.0.206694,23222-Apr-201423:50x86
Flashplayercplapp.cpl13.0.0.20678,29622-Apr-201423:50Negalioja
Flashutil_activex.dll13.0.0.206518,10422-Apr-201423:50x86
Flashutil_activex.exe13.0.0.206845,27222-Apr-201423:50x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2961887 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows RT 8.1
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
atdownload kbfix kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2961887 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2961887

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com