Konfigurace příležitostného zamykání v systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 296264 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Ve výchozím nastavení je příležitostné uzamčení povoleno u klientů protokolu SMB s některým z operačních systémů Windows uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Příležitostné uzamčení umožňuje klientům uzamčení souborů a ukládání informací do místní mezipaměti bez rizika změny souboru jiným uživatelem. Díky této funkci dojde ke zvýšení výkonu u řady operací se soubory, může se však snížit výkon u ostatních operací, protože server, který udělí příležitostné uzamčení, musí spravovat přerušení uzamčení při požadavku jiného uživatele na přístup k souboru.

Poznámky k systému Windows Vista
 • Klíče registru příležitostného uzamčení jsou platné pouze v případě použití tradičního protokolu SMB (SMB1). V případě použití protokolu SMB2 nelze příležitostné uzamčení vypnout. Protokol SMB2 zavedený v systému Windows Vista umožňuje rychlejší komunikaci mezi počítači se systémem Windows Vista a systémem Windows Server s kódovým názvem Longhorn.
 • Pokud zakážete příležitostné uzamčení, pak v systému Windows Vista selže funkce Soubory offline.

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Umístění položky registru pro příležitostné uzamčení je jiné, než bylo v systému Microsoft Windows NT. V novějších verzích systému Windows lze příležitostné uzamčení zakázat nastavením hodnoty 1 u následující položky registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\
OplocksDisabled REG_DWORD 0 nebo 1
Výchozí hodnota: 0 (není zakázáno)
Poznámka: Položka registru OplocksDisabled konfiguruje klienty systému Windows na to, aby požadovali nebo nepožadovali příležitostné uzamčení u vzdáleného souboru.

Umožnění příležitostného uzamčení můžete také odepřít, a to nastavením hodnoty 0 u následující položky registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
EnableOplocks REG_DWORD 0 nebo 1
Výchozí hodnota: 1 (povoleno)
Poznámka: Položka EnableOplocks konfiguruje u serverů se systémem Windows, zda povolí nebo odepřou příležitostné uzamčení místních souborů. Tyto servery zahrnují pracovní stanice, které sdílejí soubory.

Pomocí následujících hodnot můžete kromě toho příležitostné uzamčení optimalizovat u počítačů se systémem Windows, u kterých je příležitostné uzamčení uděleno.

Následující hodnota určuje minimální propustnost propojení, kterou server dovolí před zakázáním nezpracovaného a příležitostného uzamčení pro toto připojení:
MinLinkThroughput REG_DWORD 0 až neomezený počet bajtů za sekundu
Výchozí hodnota: 0
Následující hodnota určuje maximální povolenou dobu zpoždění propojení. Pokud zpoždění tuto hodnotu překročí, server pro toto připojení zakáže vstupně/výstupní nezpracované uzamčení a příležitostné uzamčení.
MaxLinkDelay REG_DWORD 0 až 100 000 sekund
Výchozí hodnota: 60
Následující hodnota určuje dobu, po kterou server čeká na odpověď klienta na požadavek na přerušení příležitostného uzamčení. Nižší hodnoty umožňují rychlejší rozpoznání chyb klientů, můžou však způsobit ztrátu dat uložených v mezipaměti.
OplockBreakWait REG_DWORD 10 až 180 sekund
Výchozí hodnota: 35
Poznámka: Změny registru se projeví až po restartování počítače.

Vlastnosti

ID článku: 296264 - Poslední aktualizace: 3. prosince 2007 - Revize: 9.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbinfo kbfilesystems kbenv KB296264

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com