Ustawienia plików cookie nie są zachowywane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 296363 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL296363
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uaktualnieniu programu Microsoft Internet Explorer z wersji wcześniejszej do programu Microsoft Internet Explorer 6 lub systemu Microsoft Windows XP ustawienia plików cookie nie są zachowywane w oczekiwany sposób.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ ustawienia plików cookie skonfigurowane na karcie Zabezpieczenia okna dialogowego Opcje internetowe w programie Internet Explorer 4 i 5 (lub na karcie Zaawansowane w programie Internet Explorer 3) są usuwane po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 6. W oknie dialogowych Opcje internetowe została dodana nowa karta Prywatność służąca do konfigurowania ustawień plików cookie dla strefy internetowej.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy skonfigurować ustawienia plików cookie za pomocą nowej karty Prywatność.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące domyślnych ustawień prywatności w programie Internet Explorer 6, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293222 Domyślne ustawienia prywatności dla programu Internet Explorer 6

Więcej informacji

We wcześniejszych wersjach programu Internet Explorer poziomy zabezpieczeń dla ustawień plików cookie są konfigurowane na karcie Zabezpieczenia na poziomie strefy. W programie Internet Explorer 6 ustawienia plików cookie są konfigurowane na karcie Prywatność jako poziomy prywatności strefy internetowej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików cookie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260971 Opis plików cookie

Właściwości

Numer ID artykułu: 296363 - Ostatnia weryfikacja: 24 lutego 2014 - Weryfikacja: 4.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbbug kbprb KB296363

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com