วิธีการวาง หรือแทรกรูปวาด Visio ลงในโปรแกรม Office อื่น ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 296826 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อคัดลอกวัตถุรูปวาด Microsoft Visio และวางลงในโปรแกรมอื่น ๆ

เมื่อต้องการคัดลอกวัตถุจาก Visio ไปยังโปรแกรมอื่น ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ใช้การเลือกคำสั่งชนิดหรือคำสั่งที่เลือกแบบพิเศษ

ในMicrosoft Office Visio 2007Microsoft Office Visio 2003 และอยู่ ใน Microsoft Visio 2002 คุณสามารถใช้การเลือกตามชนิดคำสั่ง ใน Microsoft Visio 2000 คุณสามารถใช้เลือกแบบพิเศษคำสั่ง เมื่อต้องการใช้การเลือกตามชนิดคำสั่งหรือเลือกแบบพิเศษคำสั่ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงาน Visio และจากนั้น เปิดรูปวาดของคุณ
 2. ในการแก้ไขเมนูในvisio 2007คลิก visio 2003 หรือ ใน Visio 2002เลือกตามชนิด. อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกเลือกแบบพิเศษในการ 2000 Visio

  ใน Visio 2010 ในการโฮมเพจแท็บ ในการการแก้ไขจัดกลุ่ม คลิกเลือกแล้ว คลิกเลือกตามชนิด.
 3. ในการเลือกตามชนิดกล่องโต้ตอบ หรือในนั้นเลือกแบบพิเศษกล่องโต้ตอบกล่อง ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • คลิกชนิดของรูปร่าง. จากนั้นคลิกเลือก หรือคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
   • รูปร่าง
   • กลุ่ม
   • guides
   • วัตถุ ole
   • Metafiles
   • บิตแมป
   นอกจากนี้ ชนิดของรูปร่างดังต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานใน Visio 2003:
   • วัตถุหมึก
  • คลิกเลเยอร์จากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชั้นหรือชั้นที่คุณต้องการ
 4. คลิกตกลง.
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกCopy.

  ใน Visio 2010 ในการโฮมเพจแท็บ ในการคลิปบอร์ดจัดกลุ่ม คลิกCopy.
 6. สลับไปยังแฟ้มปลายทางที่คุณต้องการวางวัตถุ Visio

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการวางวัตถุ Visio ไปยังเอกสาร Microsoft Word เริ่ม Word แล้วจึง เปิดเอกสารคุณต้องการวางวัตถุ Visio
 7. ในการแก้ไขเมนู คลิกวางหรือวางแบบพิเศษเมื่อต้องการแทรกวัตถุ Visio

  ใน Visio 2010 ในการโฮมเพจแท็บ ในการคลิปบอร์ดจัดกลุ่ม คลิกวางหรือวางแบบพิเศษเมื่อต้องการแทรกวัตถุ Visio

วิธีที่ 2: ใช้คำสั่งที่เลือกทั้งหมด

เมื่อต้องการใช้การเลือกทั้งหมดคำสั่ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงาน Visio และจากนั้น เปิดรูปวาดของคุณ
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกเลือกทั้งหมด.

  ใน Visio 2010 ในการโฮมเพจแท็บ ในการการแก้ไขจัดกลุ่ม คลิกเลือกแล้ว คลิกเลือกทั้งหมด.
 3. สลับไปยังแฟ้มปลายทางที่คุณต้องการวางวัตถุ Visio

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการวางวัตถุ Visio ลงในเอกสาร Word เริ่ม Word แล้วจึง เปิดเอกสารคุณต้องการวางวัตถุ Visio
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกวางหรือวางแบบพิเศษเมื่อต้องการแทรกวัตถุ Visio

  ใน Visio 2010 ในการโฮมเพจแท็บ ในการคลิปบอร์ดจัดกลุ่ม คลิกวางหรือวางแบบพิเศษเมื่อต้องการแทรกวัตถุ Visio

วิธีที่ 3: ใช้คำสั่งรูปวาดคัดลอก

เมื่อต้องการใช้การการคัดลอกรูปวาดคำสั่ง การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงาน Visio และจากนั้น เปิดรูปวาดของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มี สิ่งใดที่เลือกใน Visio
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกการคัดลอกรูปวาด.

  ใน Visio 2010 ในการโฮมเพจแท็บ ในการคลิปบอร์ดจัดกลุ่ม คลิกCopy.

  คำสั่งนี้คัดลอกรูปวาดที่คุณกำลังดูหน้า
 4. สลับไปยังแฟ้มปลายทางที่คุณต้องการวางวัตถุ Visio
  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการวางวัตถุ Visio ลงในเอกสาร Word เริ่ม Word แล้วจึง เปิดเอกสารคุณต้องการวางวัตถุ Visio
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกวางหรือวางแบบพิเศษเมื่อต้องการแทรกวัตถุ Visio

  ใน Visio 2010 ในการโฮมเพจแท็บ ในการคลิปบอร์ดจัดกลุ่ม คลิกวางหรือวางแบบพิเศษเมื่อต้องการแทรกวัตถุ Visio

วิธีที่ 4: บันทึก Visio ในการวาดรูปของแฟ้มกราฟิก

เมื่อต้องการบันทึกแบบ Visio การวาดรูปของแฟ้มกราฟิก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงาน Visio และจากนั้น เปิดรูปวาดของคุณ
 2. เลือกออปเจ็กต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องการคัดลอกทั้งหมดในการวาดหน้า การตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะมีเลือกวัตถุที่ไม่มีใน Visio คุณวาด ถ้าคุณเลือกวัตถุในรูปวาดของคุณ เฉพาะวัตถุที่คุณเลือกปรากฏในแฟ้มกราฟิกที่เป็นผลลัพธ์
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 4. ในการบันทึกเป็นชนิดรายการ คลิกชนิดของแฟ้มกราฟิก ที่คุณต้อง แล้ว คลิกบันทึก.

  ชนิดแฟ้มรูปภาพต่อไปนี้เป็นคำต่าง ๆvisio 2007visio 2003, Visio 2002 และ Visio 2000 ชนิดแฟ้มรูปภาพเหล่านี้โดยทั่วไปแสดงไว้ในนั้นบันทึกเป็นชนิดกล่อง:
  • เพิ่มการ Metafile (* .emf)
  • Graphics Interchange Format (*.gif)
  • JPEG File Interchange Format (*.jpg)
  • Portable Network Graphics (*.png)
  • Tag Image File Format (*.tif)
  • Compressed Enhanced Metafile (*.emz)
  • Windows Bitmap (*.bmp; *.dib)
  • Windows Metafile (*.wmf)
  ในVisio 2010, Visio 2007, andVisio 2003, the following graphic file types are listed in addition to the common graphic file types:
  • Scalable Vector Graphics - Compressed (*.svgz)
  • Scalable Vector Graphics (*.svg)
  In Visio 2002 and in Visio 2000, the following graphic file types are listed in addition to the common graphic file types:
  • จัดรูปแบบ PICT macintosh (*.pct)
  • บิตแมปของพีซี Paintbrush Zsoft (*.pcx)
  • Adobe Illustrator File (*.ai)
  • คอมพิวเตอร์กราฟิก Metafile (* .cgm)
  • Encapsulated PostScript File (*.eps)
  • PostScript File (*.ps)
  • จัดรูปแบบแฟ้มรูปวาด IGES (*.igs)
  หมายเหตุ:When you export a shape or drawing by using theบันทึกเป็นdialog box, anOutput Optionsdialog box may appear so that you can specify the settings that you want for the exported file. The options that appear in theOutput Optionsdialog box depend on the graphic file format that you use.
 5. Switch to the destination file to which you want to paste the Visio object.

  For example, if you want to paste the Visio object to a Word document, start Word, and then open the document to which you want to paste the Visio object.
 6. ในการแทรกเมนู ให้ชี้ไปที่รูปภาพแล้ว คลิกจากแฟ้ม.

  In Visio 2010, on theแทรกแท็บ ในการIllustrationsจัดกลุ่ม คลิกรูปภาพ.
 7. Select the graphic file that you saved from Visio, and then clickแทรก.

  In Visio 2010, clickOPEN.

  หมายเหตุ:This method preserves the formatting of the shapes, the text, and the fill. However, the layer properties are not retained. For example, if a shape is located on a hidden layer, that shape is not visible when you insert the graphic file.

Method 5: Use the Insert Visio Drawing button in Visio 2000

This method applies only to Visio 2000. To install and use theInsert Visio Drawingbutton, follow these steps:
 1. To install theInsert Visio Drawingปุ่มบนแถบเครื่องมือในการเรียกใช้ Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint,แทรกปุ่ม Visioโปรแกรม: โดยทั่วไป โปรแกรมนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  Visio\System\Custom Files\Microsoft C:\Program
 2. เมื่อต้องใช้ปุ่ม คลิกแทรกรูปวาด Visioแล้ว คลิกเรียกดูแม่แบบในการเลือกชนิดของรูปวาดกล่องโต้ตอบ
 3. ในการเลือกแม่แบบของรูปวาดกล่องโต้ตอบ คลิกการวาดรูป (*.vsd)ภายใต้ชนิดแฟ้ม. คลิกรูปวาดที่คุณต้อง การนำเข้า แล้ว คลิกOPEN.

  หมายเหตุ:ถ้าชั้นถูกล็อค หรือถูกซ่อนอยู่ คุณต้องก่อนยกเลิกซ่อน และการยกเลิกล็อกชั้นของการรวมองค์ประกอบทั้งหมดของรูปวาดของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบใน Visio 2007ให้คุณสามารถใช้เพื่อส่งออกรูปร่าง Visio และวาด ดูวิธีใช้ 2007 Visio เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกวิธีใช้ Visio Microsoft Officeในการวิธีใช้เมนู ชนิดส่งออกรูปร่างในการค้นหากล่อง และกด enter เพื่อดูหัวข้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งออกรูปร่าง Visio และวาดใน Visio 2003 ให้ดูที่วิธีใช้ 2003 Visio เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกวิธีใช้ Visio Microsoft Officeในการวิธีใช้เมนู ชนิดส่งออกรูปร่างในการค้นหากล่อง และกด enter เพื่อดูหัวข้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งออกรูปร่าง Visio และวาด Visio 2002 ให้ดูที่วิธีใช้ 2002 Visio เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกวิธีใช้ Visio ของ Microsoftในการวิธีใช้เมนู ชนิดส่งออกรูปร่างในการถามคำถามกล่องหรือ ในการช่วยหาคำตอบ แล้วกด ENTER เพื่อดูหัวข้อ


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 296826 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
Keywords: 
kbhowto kbmt KB296826 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296826

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com