כיצד להתקין עדכונים או תיקונים חמים מרובים של מערכת Windows בפעולת אתחול מחדש אחת בלבד

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 296861 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להתקין עדכוני מוצר מרובים של Windows (לדוגמה, עדכונים קריטיים, תיקוני אבטחה או תיקונים חמים) המשתמשים ב- Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) או ב- Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP או Microsoft Windows Server 2003) עם הפעלה מחדש אחת בלבד. מאמר זה מיועד למנהלי מערכת ולמומחי IT. באפשרותך להתקין עדכוני מוצר של Windows המשתמשים ב- Hotfix.exe או ב- Update.exe הן לבד והן בשילוב עם Windows (עם או בלי Service Pack).

הערהההליך המתואר במאמר זה לא פועל עבור עדכוני מוצר שאינם משתמשים ב- Hotfix.exe או ב- Update.exe כתוכנית ההתקנה. לדוגמה, עדכונים של Internet Explorer עבור Windows NT 4.0, Windows 2000 ו- Windows XP משתמשים בהתקנה מבוססת INF במקום ב- Update.exe. כתוצאה מכך, לא ניתן להשתמש בהליך זה להתקנת עדכונים מרובים של Microsoft Internet Explorer עם הפעלה מחדש אחת בלבד במערכות Windows NT 4.0, Windows 2000 או Windows XP. מאחר שהעדכונים של Internet Explorer עבור Windows Server 2003 משתמשים ב- Update.exe כתוכנית ההתקנה, ניתן להשתמש בהליך זה כדי להתקין אותם.

לקבלת מידע נוסף אודות נושאים אלה, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

Windows 2000
מדריך התקנה ופריסה של תיקונים חמים של Microsoft Windows 2000
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc750542.aspx
Windows XP
המדריך להתקנה ופריסה של עדכונים עבור Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/he-il/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 ו- Windows XP Professional x64 Edition
מדריך להתקנה ופריסה של עדכונים עבור Microsoft Windows Server 2003 ו- Windows XP בגירסת 64 סיביות 2003
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
התקנה ופריסה של עדכונים של Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc706993(WS.10).aspx

מידע נוסף

עדכון מוצר של Windows (לדוגמה, עדכון קריטי, תיקון אבטחה או תיקון חם) הוא קובץ הפעלה (.exe) שמכיל קובץ מערכת אחד או יותר שאותם ניתן להחיל על Windows כדי לפתור בעיה ספציפית. שירותי התמיכה במוצר של Microsoft מפיצים תיקונים חמים ללקוחות שהושפעו באופן רציני על-ידי בעיה ספציפית. עדכונים קריטיים ותיקוני אבטחה הם עדכונים ש- Microsoft ממליצה עבור כל הלקוחות. ניתן להשיג עדכונים קריטיים ותיקוני אבטחה מאתר האינטרנט Windows Update, אתר האינטרנט Microsoft Update, מרכז ההורדות של Microsoft או מאתרי אינטרנט אחרים של Microsoft.

עדכוני Windows XP במהדורת 64 סיביות ועדכוני Windows Server 2003 או עדכוני Windows XP ו- Windows 2000 שנוצרו לאחר דצמבר 2002

הערה כדי לקבוע מתי עדכון נוצר, הצג את התאריך 'השתנה' בתוכנית ההתקנה Update.exe או Hotfix.exe בחבילת העדכונים.

כדי להתקין עדכון מוצר של Windows במחשב יחיד, הפעל את תוכנית עדכון המוצר במחשב שברצונך לעדכן. כדי להתקין עדכוני מוצרים מרובים מבלי להפעיל מחדש את המחשב בין כל עדכון, השתמש בבורר /z.

אפשרויות שורת פקודה עבור התוכנית Update.exe

הטבלה הבאה מזהה את אפשרויות שורת הפקודה (או הבוררים) שהתוכנית Update.exe תומכת בהם:
תיאור הבורר ------ ----------- /f מאלץ תוכניות אחרות להיסגר בכיבוי. /n אינו מגבה קבצים להסרת תיקונים חמים. /z אינו מפעיל מחדש את המחשב לאחר סיום ההתקנה. /q משתמש במצב שקט; אין צורך באינטראקציה של המשתמש. /m משתמש במצב התקנה ללא התערבות (Windows 2000). /u משתמש במצב התקנה ללא התערבות (Windows XP). /l מפרט תיקונים חמים מותקנים. 
הקוד לדוגמה שלהלן הוא קובץ אצווה שמתקין עדכוני מוצר מרובים ומוודא שהקבצים הנכונים מוחלפים לאחר הפעלה מחדש של המחשב.
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=E:\hotfix

%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
הערההפונקציונליות של QChain.exe כלולה בכל עדכוני המוצר של Windows XP x64 Editions, Windows Server 2003, Windows XP ו- Windows 2000 המשתמשים ב- Update.exe ופורסמו מאז 18 במאי 2001. עם זאת, קיימת בעיה בעדכוני מוצר שפורסמו לפני דצמבר 2002 שבנסיבות מסוימות עלולים להחיל קובץ בינארי שגוי במחשב שלך. במרץ 2003, Microsoft פרסמה גירסה מעודכנת של QChain.exe כדי לפתור בעיה זו. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו או כדי להשיג את הכלי Qchain.exe המעודכן, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
815062 לא מותקן הקובץ הנכון בעת שרשור תיקונים חמים מרובים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כל עדכוני Windows NT 4.0 או עדכוני Windows XP ו- Windows 2000 שנוצרו לפני דצמבר 2002

הערה כדי לקבוע מתי עדכון מוצר נוצר, בדוק את התאריך 'השתנה' בתוכנית ההתקנה the Update.exe או Hotfix.exe בחבילת העדכונים.

Microsoft פרסמה כלי שורת פקודה שנקרא QChain.exe. באמצעות QChain.exe, מנהלי מערכת יכולים לשרשר עדכונים יחד. בעת שרשור עדכונים, התקן עדכונים מרובים בלי להפעיל מחדש את המחשב בין התקנה להתקנה. ללא כלי זה, השיטה הנתמכת היחידה היא להפעיל מחדש את המחשב לאחר כל התקנת עדכון. הכלי QChain.exe מציע את היתרונות הבאים:
 • הוא מגדיל את זמן הפעולה של שרתים מאחר שמחשבים אינם מופעלים מחדש בין כל התקנת עדכון.
 • הוא מאפשר התקנות מהירות יותר של עדכונים מרובים במחשב יחיד.
 • הוא פועל הן ב- Windows 2000 והן ב- Windows NT 4.0.
הערהפונקציונליות QChain.exe כלולה בכל העדכונים של Windows XP ושל Windows 2000 שפורסמו מאז 18 במאי 2001, אך קיימת בעיה בעדכונים שפורסמו לפני דצמבר 2002, שעלולים לגרום להצבה של קובץ בינארי שגוי במחשב שלך בנסיבות מסוימות. במרץ 2003, Microsoft פרסמה גירסה מעודכנת של QChain.exe כדי לפתור בעיה זו. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו או כדי להשיג את הכלי Qchain.exe המעודכן, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
815062 לא מותקן הקובץ הנכון בעת שרשור תיקונים חמים מרובים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שרשור התקנות עדכונים ללא QChain.exe אינו בטוח

בעת התקנת העדכונים, אם קובץ נעול או נמצא בשימוש, לא ניתן להחליף אותו. כתוצאה מכך, הקובץ ממוקם בתור להמתנה לשינוי שמות קבצים ומוחלף לאחר שהמחשב מופעל מחדש. הבעיה מתרחשת בתרחיש הבא:
 • התקנת את עדכונים A ו- B בלי להפעיל מחדש את המחשב בין ההתקנות.
 • שתי החבילות מכילות את הקובץ X. קובץ X של חבילה A הוא בגירסה 3; קובץ X של חבילה B הוא בגירסה 2. הגירסה של קובץ X במחשב היא גירסה 1.
 • כאשר חבילה A מותקנת, היא מציבה את הגירסה שלה של קובץ X בתור ההמתנה לשינוי שם קובץ.
 • כאשר חבילה B מותקנת, היא מציבה את הגירסה שלה של קובץ X בתור ההמתנה לשינוי שם קובץ.
 • כאשר המחשב מופעל מחדש, מאחר שחבילה B הותקנה אחרונה, הגירסה של השל קובץ X מותקנת (בתור ההמתנה לשינוי שם, הקובץ האחרון הוא הקובץ שנמצא בשימוש). כתוצאה מכך, גירסה 2 מותקנת במקום גירסה 3 הדרושה.

אם עדכונים ששורשרו בעבר מותקנים ללא הפעלה מחדש

על אף שתרחיש זה נדיר, מומלץ לוודא שהמחשב כולל את כל התיקונים שאתה חושב שמותקנים. כדי לבדוק זאת, השתמש בכלי Qfecheck.exe. לקבלת מידע נוסף אודות Qfecheck.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
282784 Qfecheck.exe מוודא שהתיקונים החמים עבור Windows 2000 ועבור Windows XP הותקנו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
QChain.exe מנקה את המפתח Pending File Rename Operations ברישום כדי לוודא שרק הגירסה האחרונה של קובץ תהיה מותקנת לאחר הפעלה מחדש של המחשב.

כדי להתקין עדכונים מרובים עם הפעלה מחדש אחת בלבד

 1. הפעל את מתקן העדכונים עם הבורר -z כדי להורות למתקין לא לבצע הפעלה מחדש לאחר ההתקנה. הוסף את הבורר -m (למצב שקט) אם אינך מעוניין שהנחיות או הודעות יופיעו במהלך ההתקנה.

  מתקין העדכונים הוא אחד מהתוכניות הבאות:
  • קובץ תוכנית חבילה המיועד לחילוץ עצמי (לדוגמה, Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (אם חילצת את כל הקבצים מהחבילה).
 2. לאחר התקנת כל התיקונים החמים, הפעל את QChain.exe.
 3. הפעל מחדש את המחשב.
באפשרותך גם ליצור קובץ אצווה שיבצע פעולה זו. קובץ האצווה הבא המשמש לדוגמה מדגים שיטה זו:
@echo off
setlocal
set PATHTOFIXES=some path
%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m
%PATHTOFIXES%\qchain.exe

כיצד להשיג את QChain.exe

פונקציונליות QChain.exe כלולה בכל העדכונים של Windows XP ושל Windows 2000 שפורסמו מאז 18 במאי 2001, אך קיימת בעיה בעדכונים שפורסמו לפני דצמבר 2002, שעלולים לגרום להצבה של קובץ בינארי שגוי במחשב שלך בנסיבות מסוימות. במרץ 2003, Microsoft פרסמה גירסה מעודכנת של QChain.exe כדי לפתור בעיה זו. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו או כדי להשיג את הכלי Qchain.exe המעודכן, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
815062 לא מותקן הקובץ הנכון בעת שרשור תיקונים חמים מרובים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תחבר הפקודה QChain.exe

qchain [logfilename]
הפרמטר האופציונלי [logfilename] יוצר קובץ עם תמונה לפני ואחרי של מפתח הרישום Pending File Rename.

פלט QChain.exe לדוגמה

---- מידע ישן ברישום ------
Source:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Version: 5.0.2183.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

Source:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Version: 5.0.2080.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

---- New Information In The Registry ------
Source:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Version: 5.0.2184.1
Destination:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Version: 5.0.2183.1

מגבלות של QChain.exe

על אף ש- QChain פועל עם רוב העדכונים של Windows NT 4.0 ושל Windows 2000, ייתכן ש- QChain.exe אינו פועל עם עדכונים שמכילים קבצים בינאריים המפורטים במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
קבצים בינאריים המפורטים במפתח רישום זה נטענים לזיכרון במהלך האתחול. כאשר מתקין העדכונים קורא לפונקציה GetFileVersionInfo בקובץ בינארי מרשימה זו, מתקין העדכונים מפנה לקובץ הבינארי שכבר נטען במקום לקובץ הבינארי שנמצא בפועל במיקום היעד.

מאחר שהקבצים הבינאריים המפורטים במפתח הרישום
KnownDLLs
נטענים לזיכרון במהלך האתחול, מתקין העדכונים חייב להחליף את הקובץ הבינארי המשמש כיעד עם הקובץ הבינארי הקבוע לפני שהמחשב מופעל מחדש. לכן, מתקין העדכונים לא יוצר מפתח Pending File Rename Operation כדי להחליף את הקובץ הבינארי במהלך ההפעלה מחדש. במקום זאת, העדכון מעביר את הקובץ הבינארי הנוכחי למיקום זמני, ממקם את הקובץ הבינארי הקבוע במקום שבו היה הקובץ הבינארי הנוכחי ולאחר מכן יוצר מפתח Pending File Rename Operation כדי למחוק את הקובץ הבינארי הנוכחי כאשר המחשב מופעל מחדש.

QChain משפיע רק על מפתח Pending File Rename Operations שבמצע פעולות החלפה של קבצים בינאריים. הוא אינו מבצע כל פעולה במפתח Pending File Rename Operations שמבצע פעולות מחיקה.

על העדכונים של Windows NT 4.0 וכל העדכונים של Windows 2000 שקודמים ל- SP2 משתמשים ב- GetFileVersionInfo כדי לזהות גירסה של קובץ. אם אתה מתקין שני עדכונים או יותר של Windows NT 4.0 או עדכוני Windows 2000 לפני SP2, והעדכונים כוללים קבצי KnownDLL חופפים, השימוש ב- QChain כדי לשרשר את ההתקנה של עדכונים אלה לא מבטיח שהתיקון בגירסה האחרונה מותקן.

התרחיש הבא מדגים מדוע QChain עלול שלא להציב את הקובץ הבינארי הנכון במערכת:
 • התקנת את חבילות העדכונים A ו- B ולא ביצעת הפעלה מחדש בין ההתקנות.
 • שתי החבילות כוללות את Kernel32.dll, קובץ שמופיע ברשימה קבצי KnownDLL. חבילה A כוללת את Kernel32.dll גירסה 3, חבילה B כוללת את Kernel32.dll גירסה 2, ובמחשב מותקן Kernel32.dll גירסה 1.
 • בעת התקנה של חבילה א', GetFileVersionInfo מדווח שבמחשב יש Kernel32.dll גירסה 1. מכיוון שחבילה א' כוללות את גירסה 3, מתקין העדכונים מזהה את הצורך בהחלפת קבצים.
  • מתקין העדכונים מעביר את Kernel32.dll גירסה 1 במחשב למיקום זמני ויוצר מפתח Pending File Rename Operation למחיקת הקובץ Kernel32.dll מהמיקום הזמני בפעם הבאה שהמחשב יופעל מחדש.
  • קובץ Kernel32.dll גירסה 3 של חבילה A מועתק למחשב.
 • כאשר חבילה ב' מותקנת, GetFileVersionInfo עדיין מדווח ש- Kernel32.dll בגירסה 1 מותקן במחשב מפני ש- GetFileVersionInfo קורא את מידע הגירסה מה- Kernel32.dll שנטען בזיכרון. חבילה B כוללת את גירסה 2, ולכן התיקון החם מזהה שקיים צורך בהחלפת קובץ.
  • מתקין העדכונים מעביר את Kernel32.dll שנמצא כעת במחשב (קובץ Kernel32.dll של חבילה A גירסה 3) למיקום זמני ויוצר מפתח Pending File Rename Operation למחיקת הקובץ Kernel32.dll (גירסה 3) מהמיקום הזמני בפעם הבאה שהמחשב יופעל מחדש.
  • קובץ Kernel32.dll גירסה 2 של חבילה B מועתק למחשב.
 • QChain מופעל, אך לא קיים Pending File Rename Operations להחלפת קובץ ולכן QChain לא מבצע כל פעולה.
 • מאחר שחבילה B הותקנה אחרונה, Kernel32.dll גירסה 2 של חבילה B נמצא במיקום הנכון במחשב. לכן, הוא נטען לזיכרון כאשר המחשב מופעל מחדש. המפתח Pending File Rename Operations מוחק הן את קובץ Kernel32.dll גירסה 1 המקורי והן את קובץ Kernel32.dll גירסה 3 של חבילה A. כתוצאה מכך, במחשב מותקן כעת קובץ Kernel32.dll גירסה 2 במקום גירסה 3.
יש תיקון של Windows 2000 לאח SP2 שבו GetFileVersionInfo לא משמש עוד בקבצי KnownDLL שנטענים בזיכרון. במקום זאת, מתקין העדכונים ממפה את הקובץ שנמצא בפועל במיקום היעד ולאחר מכן קורא ל- GetFileVersionInfo בקובץ הממופה. לכן, באפשרותך להשתמש ב- QChain.exe כדי לשרשר יחד עדכונים ל- Windows 2000 שפורסמו לאחר SP2. כאשר תעשה זאת, הגירסה האחרונה של הקובץ מותקנת, ללא תלות בסדר שבו העדכונים מותקנים.

אם תפעיל שוב את התרחיש הקודם, ותשתמש בעדכונים של Windows 2000 שפורסמו לאחר SP2, התיקון החם בחבילה B ימפה את הקובץ Kernel32.dll של חבילה A ויזהה את גירסה 3. גירסה 3 מאוחרת יותר מגירסה 2 של קובץ Kernel32.dll של חבילה B. לכן, חבילה B לא מחליפה את Kernel32.dll שנמצא במערכת, והקובץ Kernel32.dll גירסה 3 של חבילה A הוא הגירסה שבה המחשב משתמש כראוי לאחר שהמחשב מופעל מחדש.

מאפיינים

Article ID: 296861 - Last Review: יום חמישי 26 ספטמבר 2013 - Revision: 17.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
מילות מפתח 
kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB296861

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com