Düzeltme: Veri madenciliği sağlayıcısı, OLE DB API aracılığıyla, satır gezinti kullanırken yanıt vermiyor

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 296905 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
# Hata: 11327 (Plato7.x)
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Veri madenciliği Sağlayıcısı'nı kullanarak bir sorgu vermek ve OLEDB APı'den satır gezinti kullanarak bir uygulama veya kullanıcı kayıt giderse, aşağıdaki hata iletisini OLEDB oluşur:
-2147217916 (80040e4) satır tanıtıcısı geçersiz

Çözüm

Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, Microsoft SQL Server 2000 (Analiz Hizmetleri bileşenleri - Sql2kasp1.exe) için en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211BILGI: en son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir

Durum

Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services sürüm 8.0 bir sorun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak Çözümleme Hizmetleri bileşenleri, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1'de giderilmiştir.

Daha fazla bilgi

Davranışı yeniden oluşturma adımları

 1. Yeni bir standart exe DOSYASı Visual Basic projesi oluşturun.
 2. Microsoft Active veri nesne kitaplığına bir başvuru ekleyin.
 3. Projeye bir modül ekleyin ve sonra aşağıdaki kodu ekleyin:
  Public Sub Main()
   Dim cn As New ADODB.Connection
   Dim cmd As New ADODB.Command
   Dim rs As New ADODB.Recordset
    
   On Error GoTo ErrH
   
   cn.Open "Provider=MSDMINE;Mining Location=C:\Program Files\" & _
    "Microsoft Analysis Services\Data\FoodMart 2000"
   rs.Open "SELECT t.num_children_at_home, t.marital_status," & _
     " t.yearly_income, [Member Card RDBMS].[Member Card] FROM" & _
     "[Member Card RDBMS] PREDICTION JOIN OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0'," & _
     "'data source=C:\Program Files\Microsoft Analysis Services\Samples\FoodMart 2000.mdb'," & _
     "'SELECT [Customer_ID], num_children_at_home, marital_status, yearly_income" & _
     " FROM Customer') AS t ON [Member Card RDBMS].[Customer ID] = t.[Customer_ID]" & _
     " AND [Member Card RDBMS].[Num Children at home] = t.num_children_at_home" & _
     " AND [Member Card RDBMS].[marital status] = t.marital_status AND" & _
     " [Member Card RDBMS].[yearly income] = t.yearly_income", cn
   rs.Move 4
   Debug.Print rs.Fields(1).Value
   rs.Close
   cn.Close
   Exit Sub
   
  ErrH:
   MsgBox CStr(Err.Number) & vbCrLf & Err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Error"
   Err.Clear
   Resume Next
  End Sub
  					
 4. Visual Basic programını çalıştırın.

Özellikler

Makale numarası: 296905 - Last Review: 3 Şubat 2014 Pazartesi - Gözden geçirme: 1.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
Anahtar Kelimeler: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbssas800sp1fix KB296905 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:296905

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com