วิธีการใช้แฟ้มการให้บริการการจำลองแบบแฟ้มและโฟลเดอร์ตัวกรองใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 296944 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

This article describes how to use file and folder filters for content that is replicated by the File Replication service (FRS).

FRS is a multithreaded, multiple-master replication engine that replaces the LAN Manager Replication (LMREPL) service in Microsoft Windows NT versions 3.x and 4.0. Windows 2000-based domain controllers and servers use FRS to replicate system policies and logon scripts for Windows 2000-based and earlier clients.

FRS can also replicate content between Windows 2000-based servers that host the same fault-tolerant distributed file system (Dfs) roots or child node replicas.

ภาพรวม

File and folder filters are managed by the fRSFileFilter and fRSDirectoryFilter attributes of the NTFRS-Replica-Set class. File and folder filters are maintained for each FRS replica including the following:
 • Sysvol. Replication for Sysvol is implicitly enabled.
 • Fault-tolerant roots on which replication has been enabled.
 • Dfs child nodes that are located on Windows 2000-based servers on which replication has been enabled. Dfs replication must be enabled in the Distributed File System Manager snap-in (Dfsgui.msc) on each level of the Dfs namespace that is "backed" by more than one Windows 2000-based server or domain controller.

Using Dfs File and Folder Filters

You can apply file and folder filters on NTFRS-Replica-Set objects to prevent files on the Windows 2000 system volume or replicated Dfs volumes from being replicated. You can define the file and folder filters in the Active Directory service for each FRS replica individually, or in the registry, which affects all FRS replicas that are hosted on that server. The final filter that is applied to the replica is formed from the settings in Active Directory and the registry as per the following configurations:
Value supplied in Active Directory: No
Value supplied in the registry: No
Resulting filter string that is used: A default file filter of *.tmp, *.bak, ~*, no folder filter

Value supplied in Active Directory: No
Value supplied in the registry: Yes
Resulting filter string that is used: The value from the registry

Value supplied in Active Directory: Yes
Value supplied in the registry: No
Resulting filter string that is used: The value from Active Directory

Value supplied in Active Directory: Yes
Value supplied in the registry: Yes
Resulting filter string that is used: The value from Active Directory and the value from the registry
By default, the file filter value in Active Directory is set to "*.tmp, *.bak, ~*" and the value in the registry is not set. The folder filter is not set in Active Directory or in the registry.

Based on the configurations listed earlier in this article, if an administrator wants to replicate all the files in an FRS replica and therefore deletes the default file filters in Active Directory, the resultant filter that is applied to the replica excludes the files with names that include *.tmp, *.bak, and ~*. For the default file filter not to be used, the file filter in Active Directory must not be blank. Setting the file filter to a comma (,) is sufficient to allow all files to be replicated.

ทำงานนี้ntfrsutl dscommand displays the file and folder filters that are defined on the FRS replica in Active Directory. However, this may not be the actual filter that is applied to the replica. ทำงานนี้ntfrsutl setscommand displays the resultant file and folder filters on the FRS replica, which are created based on the configurations that are listed earlier in this article.

Setting the File and Folder Filters on an FRS Replica in Active Directory

 1. เริ่มการทำงานของผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์
 2. ในการมุมมองmenu, verify that theคุณลักษณะขั้นสูงcommand has a check mark.
 3. In the left pane, double-clickระบบ:, then double-clickFile Replication Service.

Setting Filters for Sysvol

 1. คลิกขวาDomain System Volume (Sysvol share)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. ในการReplica Settab, configure the file and folder filters that you want.
 3. คลิกตกลงto save the settings.

Setting Filters for Dfs Replicas

 1. คลิกสองครั้งDfs Volumesแล้ว คลิกสองครั้งDfs Rootคอนเทนเนอร์
 2. Right-click the object that represents the Dfs replica that you want to modify, and then clickคุณสมบัติ.
 3. ในการReplica Settab, configure the file and folder filters that you want.
 4. คลิกตกลงto save the settings.

Using Registry Entries

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

You can use the following registry entries to set file and folder filters for all replica sets that are hosted on a server:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ntfrs\Parameters

ชื่อ::File Exclusion Filter List
ชนิด: REG_SZ
Data: File names excluded from replication

ชื่อ::Directory Exclusion Filter List
ชนิด: REG_SZ
Data: Folder names excluded from replication
หมายเหตุ:: The filters that you set in the registry must be set on all servers that are members of those replicas if you want to maintain a consistent replication policy across all servers.
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 296944 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB296944 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:296944

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com