OLEXP: ข้อ "ไม่สามารถค้นหา Incredimail.exe" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณเปิดสิ่งที่แนบมาหลัง Incredimail ที่กำลังเอาออก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 297069
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง และเอา Incredimail.exe เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารแนบอีเมล์ใน Outlook Express รุ่น 5.5 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
windows ไม่พบ Incredimail.exe

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากรีจิสทรีคีย์สำหรับ Incredimail ยังคงอยู่ในรีจิสทรีของ Windows หลังจากคุณลบโปรแกรม Incredimail จากระบบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอา Outlook Express 5.5 ลบการอ้างอิง Incredimail เหลือจากรีจิสทรี แล้ว ติดตั้ง Outlook Express 5.5

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการลบคีย์รีจิสทรีสำหรับโปรแกรม Incredimail:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. สำหรับแต่ละคีย์ที่คุณต้องการลบ ค้นหาคีย์ คลิกขวาคีย์ และจากนั้น คลิกลบ:
  1. ภายใต้การHKEY_CLASSES_ROOTคีย์การ ลบคีย์ต่อไปนี้:
   \.ima

   \.imf

   \.imi

   \.imn

   \.ims

   \.imw

   \Applications\Impcontent.exe

   \Applications\Incredimail

   \Incredicontent

   \Incredimessage
  2. ภายใต้การHKEY_LOCAL_MACHINEคีย์การ ลบคีย์ต่อไปนี้:
   Software\Classes\.imc

   Software\Clients\Mail\Incredimail

   Software\Elishim\Protect\Browser(เอาออกแบบIncredimailค่า)

   Software\Incredimail

   Software\Microsoft\Direct3D\Most Applications\ ที่ล่าสุด(เอาออกแบบชื่อ:ค่าที่ระบุไป Incredimail.exe)

   \Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Incredimail
  3. ลบการMenu\Programs\Incredimail HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Startคีย์:
 3. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเอาออกแล้ว ติดตั้ง Outlook Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
278909OLEXP: อย่างไรการถอนการติดตั้งด้วยตนเอง และการติดตั้ง Outlook Express บน Windows Millennium

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Incredimail จะพร้อมใช้งาน Incredimail เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.incredimail.com/english/index.html
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 297069 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kb3rdparty kbprb kbmt KB297069 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297069

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com