การแก้ไข: สำรองข้อมูลหรือการคืนค่าการใช้การล็อกทรานแซคชันขนาดใหญ่อาจคืนข้อผิดพลาด 3241

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 297104 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 236682 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณทำสำเนาสำรอง หรือคืนค่าการดำเนินการ และล็อกธุรกรรมเป็นมากกว่ากิกะไบต์สี่ (หรือ 2 ^ 32 ไบต์), การLogMgr::ValidateBackedupBlockวิธีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณคำนวณออฟเซตของบล็อกการบันทึกในแฟ้มที่มีอยู่จริง:
สถานะความรุนแรง 16 ข้อผิดพลาด 3241 1
ตระกูลสื่อบนอุปกรณ์ '% ls' จะต้องไม่ถูกต้อง sql Server ไม่สามารถดำเนินการตระกูลสื่อนี้

สาเหตุ

LogMgr::ValidateBackedupBlockคำนวณการล็อกรหัสลำดับหมายเลข (LSN) บล็อกใน arithmetic 4 ไบต์ (แทน 8 ไบต์) ซึ่งทำให้มากเกินไปของ DWORD

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการที่รับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อคุณสำรองข้อมูล และคืนค่าฐานข้อมูลของคุณ ด้วยค่าสถานะการสืบค้นกลับ 3111LogMgr::ValidateBackedupBlockจะถูกข้ามไป คุณสามารถกำหนดค่าสถานะนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
  • ใช้คำสั่ง TRACEON DBCC:
    DBCC TRACEON (3111)
    					
  • เปลี่ยนพารามิเตอร์เริ่มต้นของ SQL Server จาก SQL องค์กร Manager (SEM) ภายใต้คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ คลิกพารามิเตอร์การเริ่มต้นประเภท:-t3111แล้ว คลิกadd.
  • เริ่มการทำงานของ SQL Server และตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับจากพรอมต์คำสั่ง:

    sqlservr -ว "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\master.mdf" - T3111

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน SQL Server 2000ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2000 Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 297104 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB297104 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297104

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com