JAK: Korzystanie z narzędzia Diskpart.efi do tworzenia na dysku czystym w systemie Windows partycji z tabelą partycji GUID

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 297800 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL297800
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób tworzenia partycji z tabelą partycji GUID (GPT) — gdzie GUID oznacza unikatowy identyfikator globalny — na dysku czystym za pomocą narzędzia Diskpart (Diskpart.efi).


Tworzenie partycji z tabelą partycji GUID na dysku czystym

Aby utworzyć partycję GPT na dysku czystym za pomocą narzędzia Diskpart:
 1. W wierszu polecenia wpisz polecenie diskpart, aby uruchomić narzędzie Diskpart: w wierszu polecenia programu Diskpart zostanie wyświetlony ciąg „Diskpart version 0.0".
 2. W wierszu polecenia wpisz: list, aby wyświetlić listę zainstalowanych woluminów dysku twardego.
 3. W wierszu polecenia wpisz: select x (gdzie x jest numerem dysku twardego, który ma zostać przekonwertowany do partycji GPT). Zostanie wyświetlony następujący ciąg: „Selected Disk =x”.
 4. W wierszu polecenia wpisz: new gpt, aby dodać informacje o partycji GPT do trwałej pamięci RAM (NVRAM).

  UWAGA: W tym kroku nie są tworzone informacje o partycji GPT.
 5. W wierszu polecenia wpisz: create name="efi system partition" type=efisys Size=102, aby utworzyć partycję EFI (Extensible Firmware Interface).

  UWAGA: Nazwa może być dowolna, ale jeśli będzie zawierać spacje, nazwę należy ująć w znaki cudzysłowu. Typ partycji musi być Efisys, Msres lub Msdata. Jeśli nie zostanie podany rozmiar, partycja będzie zawierać pozostałe miejsce na dysku nieznajdujące się w żadnej partycji. Aby zainstalować system Windows XP, partycja Msdata musi zawierać co najmniej 2 GB wolnego miejsca.
 6. W wierszu polecenia wpisz: create name="microsoft reserved" type=msres Size=31, aby utworzyć partycję MSR.
 7. W wierszu polecenia wpisz: create name="basic data" type=msdata, aby utworzyć partycję zawierającą pozostałe miejsce na dysku, nieznajdujące się w żadnej partycji.
 8. W wierszu polecenia wpisz: inspect, aby wyświetlić informacje o partycji.
 9. W wierszu polecenia wpisz: exit, aby zamknąć narzędzie Diskpart.

Lokalizowanie narzędzia Diskpart

Aby zlokalizować narzędzie Diskpart:
 • Jeśli zainstalowany jest system Windows XP 64-Bit Edition, narzędzie Diskpart (Diskpart.efi) można znaleźć w folderze Msutil w partycji EFI na pierwszym dysku twardym.
 • Jeśli dysk twardy jest dyskiem czystym, użyj innego komputera, aby rozwinąć folder \IA64\Diskpart.ef_ znajdujący się na dysku CD z systemem Windows XP na dyskietkę lub dysk LS120.
Definicje partycji typu GPT:
 • Msres: Partycja zarezerwowana przez firmę Microsoft do obsługi funkcji używanych do konwersji dysku prostego na dysk dynamiczny.
 • Efisys: Partycja systemowa EFI wymagana do operacji rozruchu.
 • Msdata: Partycja z danymi użytkownika używana przez system Microsoft Windows.

Właściwości

Numer ID artykułu: 297800 - Ostatnia weryfikacja: 28 marca 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB297800

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com