בעת תיקון או התקנה של תכונה ב-Office מופיעה הודעת השגיאה: שגיאה 1706. לתוכנית ההתקנה אין אפשרות למצוא את הקבצים הדרושים.

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 297834 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מכניס תקליטור של Microsoft Office כדי לתקן התקנה של Office או כדי להתקין תכונה שהוגדרה התקנה בשימוש הראשון, עשויה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
שגיאה 1706. לתוכנית ההתקנה אין אפשרות למצוא את הקבצים הדרושים. בדוק את החיבור לרשת או את כונן התקליטורים. לפתרונות אפשריים נוספים לבעיה זו, ראה C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.

סיבה

הבעיה עלולה להתעורר כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • בתחילה התקנת את Office מהתקנה ניהולית ברשת.
 • ההתקנה הניהולית ברשת אינה זמינה עוד עבורך.
 • כאשר אתה מנסה להשתמש בתקליטור Office, אתה נשאל על-ידי תוכנית ההתקנה של Windows למיקום מקור של Office.
 • כאשר אתה לוחץ על ביטול, מופיעה בקשה להכניס את התקליטור.
מאחר שהקבצים בהתקנה ניהולית אינם דחוסים, ומאחר שהקבצים בתקליטור Office דחוסים, לתוכנית ההתקנה של Windows אין אפשרות לפתור את ההבדלים בין שני סוגי המקור.

פתרון הבעיה

הפתרון לבעיה תלוי בשאלה אם יש באפשרותך לקבל גישה להתקנה ניהולית ברשת. היעזר בשיטות הבאות, בהתאם למצב שבו אתה נמצא.

שימוש בהתקנה ניהולית חילופית ברשת

אם ההתקנה הניהולית המקורית שממנה התקנת את Office אינה זמינה, באפשרותך להשתמש בהתקנה ניהולית אחרת עבור מיקום קובץ המקור של Office. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד שורת פקודה דומה לזו שלהלן ולאחר מכן לחץ על אישור
  new network path\Setup.exe /fvm package name.msi
  שבה new network path הוא הנתיב המלא להתקנה הניהולית החילופית ברשת ואילו package name הוא שם החבילה של Windows Installer .msi בשורש של התקנה ניהולית זו (לדוגמה, Proplus.msi).

 3. לחץ על אישור עם סיום העדכון.
שים לב לאחר ביצוע ההוראות, תוכנית ההתקנה של Windows עושה שימוש במיקום החדש של השרת בכל פעם שעליה להתקין מחדש, לתקן או להוסיף תכונה להתקנת Office שברשותך.

יצירת התקנה ניהולית בדיסק הקשיח במחשב

אם אין לך גישה להתקנה ניהולית ברשת וברשותך שטח פנוי של יותר מ-?700 מגה-בתים בדיסק הקשיח, באפשרותך ליצור התקנה ניהולית בדיסק הקשיח כדי להשתמש בה כמיקום קובץ המקור של Office. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.

שים לב כדי ליצור התקנה ניהולית, יש להשתמש במהדורה Enterprise edition של Office.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
281934 שגיאת בעת התקנת Office XP משורת הפקודה באמצעות Setup.exe (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 1. הכנס את התקליטור של Office שברשותך.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את, הקלד שורת פקודה הדומה לזו שלהלן ולאחר מכן לחץ על אישור
  CD-ROM drive:\Setup /a
  שבה CD-ROM הוא האות של כונן התקליטורים.

 4. בתיבת הדו-שיח התקנה ניהולית, ציין את המיקום בדיסק הקשיח עבור ההתקנה הניהולית של Office ולאחר מכן הקלד את מפתח המוצר (מפתח התקליטור). לחץ על הבא.
 5. לחץ על אישור עם סיום ההתקנה.
 6. בצע את הפעולות המופיעות בסעיף 'שימוש בהתקנה ניהולית חילופית ברשת' כדי לשנות את מיקום קובץ המקור להתקנה הניהולית בדיסק הקשיח המקומי.

שימוש בתקליטור עבור מיקום המקור של Office

כדי לשנות את מיקום קבצי המקור של Office לתקליטור, יש להסיר את Office ולאחר מכן להתקין מחדש את Office מהתקליטור. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.
 3. לחץ פעמיים על הערך עבור המוצר המותקן Microsoft Office 2003 או Microsoft Office XP.
 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מצב תחזוקה, בחר הסרת Office ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. לחץ על כן כדי לאשר את ההסרה של Office.
 6. לחץ על אישור עם סיום ההסרה של ההתקנה.
 7. הכנס את התקליטור של Office 2003 או של Office XP.
 8. בצע את ההוראות בתיבות הדו-שיח של ההתקנה כדי להתקין את Office מתקליטור.

  שים לב אם אתה משתמש במפתח תקליטור שאינו מפתח רישוי קבוצתי, תידרש להפעיל את המוצר Office לאחר סיום ההתקנה מהתקליטור.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

כדי להגיע למאמרים נוספים על פתרון בעיות התקנה ב-Office XP: לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
828451 מהדורות Service pack, עדכונים ותיקוני אבטחה עשויים לחייב שימוש בתקליטור של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 297834 - Last Review: יום חמישי 02 אוגוסט 2007 - Revision: 4.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office XP (Setup)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
מילות מפתח 
kbrepair kbsetup kberrmsg KB297834

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com