PROBLEMĂ: Identitatea configurată pentru contul IWAM nu este corectă

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 297989 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

SIMPTOME

Când navigați la o pagină ASP (Active Server Pages) existentă, browserul poate returna mesajul de eroare „HTTP 500 - Internal server error” (Eroare internă la server) sau „Server Application Error” (Eroare de aplicație server). Dacă examinați jurnalul evenimentelor de sistem ale servererului după primirea mesajului de eroare, apar două intrări:
Sursă: W3SVC
Eroare: Configured identity is incorrect (Identitatea configurată nu este corectă)
-și-
Sursă: DCOM
Eroare: Unable to logon IWAM_ComputerName (Imposibil de conectat la WAM_NumeComputer)
Dacă activați numai autentificarea de bază pentru aplicație și setați protecția aplicației la Low (Minim), aplicația începe să funcționeze din nou în modul previzibil. În plus, dacă veți crea o aplicație ASP nouă după ce primiți această eroare, aveți posibilitatea să navigați la aceasta fără erori.

Mesaje de eroare înrudite

Se pot primi de asemenea următoarele mesaje de eroare:

În browser:
HTTP 500 - Internal server error (Eroare internă la server)
-sau-
Server Application Error (Eroare de aplicație server)
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance. (Serverul a întâlnit o eroare la încărcarea unei aplicații în timpul procesării solicitării. Consultați jurnalul de evenimente pentru informații detaliate. Contactați administratorul serverului pentru asistență.)
În jurnalul evenimentelor de sistem:
Sursă: DCOM
Eroare: DCOM got error "Logon Failure: unknown username or bad password" Unable to logon .\IWAM_SERVERNAME in order to run the server. (DCOM a întâlnit eroarea „Logon nereușit: nume de utilizator necunoscut sau parolă incorect㔠Imposibil de conectat la .\IWAM_NUMESERVER pentru execuția pe server.)
-și-
Sursă: W3SVC
Eroare: "The server failed to load application '/LM/W3SVC/1/Root/op.' The error was 'The server process could not be started because the configured identity is incorrect. Check the username and password. (Serverul nu a reușit încărcarea aplicației '/LM/W3SVC/1/Root/op'. Eroarea a fost „Procesul server nu a reușit pornirea deoarece identitatea configurată nu este corectă. Verificați numele de utilizator și parola.)
-sau-
Sursă: W3SVC Error: "The server failed to load application '/LM/W3SVC/4/Root'. The error was 'c000003b'." („Serverul nu a reușit să încarce aplicația '/LM/W3SVC/4/Root'. Eroarea a fost 'c000003b'”.)
-și-
Sursă: W3SVC Error: "The COM Application '{3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}' at '/LM/W3SVC/4/Root' failed to activate out of process." („Aplicația COM '{3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}' la '/LM/W3SVC/4/Root' nu a reușit activarea în afara procesului.”)
Notă Mesajul de eroare este văzut în Microsoft Internet Information Services 6.0 (IIS 6.0) dacă este bifată caseta de selectare Run WWW service in IIS 5.0 isolation mode. Vedeți secțiunea „Mai multe informații” a acestui articol pentru pașii de urmat pentru a bifa caseta de selectare Run WWW service in IIS 5.0 isolation mode.

CAUZĂ

Numele de utilizatori și parolele pentru conturile IUSR_NumeComputer și IWAM_NumeComputer sunt stocate în trei locații:

 • Metabaza Internet Information Services (IIS)
 • Gestionarul de utilizatori pentru domenii (User Manager for Domains) pentru Windows NT sau Utilizatori și grupuri locale (Local Users and Groups) pentru Windows 2000
 • Serverul de tranzacții Microsoft (Microsoft Transaction Server) pentru Windows NT sau Servicii componente (Component Services) pentru Windows 2000
Dacă numele și/sau parolele utilizatorilor nu sunt sincronizate între aceste trei locații, primiți mesajele de eroare menționate mai sus.

REZOLUȚIE

Pentru a rezolva această problemă, trebuie să vă asigurați că parolele pentru conturile IUSR și IWAM sunt sincronizate în toate cele trei locații menționate mai sus. Aceasta se poate realiza în două moduri: setați parola pentru conturile IWAM și IUSR în User Manager (Windows NT) sau în Users and Groups (Windows 2000), apoi modificați parolele din metabaza IIS pentru a reflecta parolele setate sau vice-versa. Utilizați una din următoarele metode pentru a sincroniza parolele.

Notă Consultați secțiunea „Mai multe informații” pentru instrucțiuni despre modul cum se utilizează utilitarul de scripturi administrative (Adsutil.vbs) și cum se modifică parola în Microsoft Transaction Server (MTS) sau în Component Services.

Metoda 1: Modificarea parolelor în User Manager sau în Users and Groups pentru a coincide cu parola metabazei IIS

 1. În fereastra de comandă, căutați folderul care conține fișierul Adsutil.vbs. Utilizați instrumentul Adsutil.vbs pentru a obține parolele pentru conturile IWAM și IUSR din metabaza IIS.
 2. Pentru a modifica parolele conturilor IUSR și/sau IWAM în Windows NT, urmați acești pași:

  1. Din meniul Start, indicați spre Programs spre Administrative Tools, apoi faceți clic pe User Manager for Domains. În User Manager for Domains, modificați informații de cont pentru toate conturile și grupurile de utilizatori Windows NT.
  2. Faceți dublu clic pe utilizatorii IUSR_NumeComputer și/sau IWAM_NumeComputer, apoi modificați parolele pentru a reflecta parola din metabaza IIS obținută în pasul 1.
  Pentru a modifica parolele IUSR și/sau IWAM în Windows 2000, urmați acești pași:
  1. Faceți clic pe Start, indicați spre Programs, spre Administrative Tools, apoi faceți clic pe Computer Management.
  2. Sub nodul System Tools, faceți clic pentru a extinde nodurile Local Users and Groups și Users. În nodul User modificați informații de cont pentru toate conturile și grupurile de utilizatori Windows 2000.
  3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe contul IUSR_NumeComputer și/sau pe contul IWAM_NumeComputer, apoi faceți clic pe Set Password.
  4. Modificați parolele pentru a reflecta parola din metabaza IIS obținută în pasul 1.
 3. Răsfoiți la pagina ASP care a returnat mesajul de eroare pentru a verifica dacă problema s-a rezolvat.

Metoda 2: Modificarea metabazei IIS pentru a coincide cu parolele IUSR și/sau IWAM

 1. Pentru a modifica parola contului IUSR și/sau a contului IWAM în Windows NT, urmați acești pași:

  1. Faceți clic pe Start, indicați spre Programs, spre Administrative Tools, apoi faceți clic pe User Manager for Domains. În User Manager for Domains, modificați informații de cont pentru toate conturile și grupurile de utilizatori Windows NT.
  2. Faceți dublu clic pe contul IUSR_NumeComputer și/sau pe contul IWAM_NumeComputer, apoi tastați noile parole.
  Pentru a modifica parola IUSR și/sau IWAM în Windows 2000, urmați acești pași:
  1. Faceți clic pe Start, indicați spre Programs, spre Administrative Tools, apoi faceți clic pe Computer Management.
  2. Sub nodul System Tools, faceți clic pentru a extinde nodurile Local Users and Groups și Users. În nodul User modificați informații de cont pentru toate conturile și grupurile de utilizatori Windows 2000.
  3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe contul IUSR_NumeComputer și/sau pe contul IWAM_NumeComputer, apoi faceți clic pe Set Password. Tastați noile parole.
 2. În fereastra de comandă, căutați folderul care conține fișierul Adsutil.vbs. Utilizați utilitarul Adsutil.vbs pentru a seta parolele pentru conturile IWAM și IUSR din metabaza IIS.
 3. Răsfoiți la pagina ASP care a returnat mesajul de eroare pentru a verifica dacă problema s-a rezolvat.
Notă Deși parolele din Microsoft Transaction Server (Windows NT) și Component Services (Windows 2000) corespund de regulă metabazei IIS, dacă încă apare problema, actualizați parola IWAM în Microsoft Transaction Server (MTS) sau Component Services. Pentru mai multe informații, consultați partea „Cum se modifică parola în MTS sau Component Services” din secțiunea „Mai multe informații”.

STARE

Acest comportament este cel proiectat.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Cum se utilizează Adsutil.vbs

IIS furnizează un fișier script denumit Adsutil.vbs care poate fi utilizat pentru a obține sau a seta parolele pentru conturile IUSR și IWAM din metabaza IIS. În Windows NT 4.0, Adsutil.vbs este de regulă amplasat în folderul <Unitate>\WINNT\System32\Inetsrv\Adminsamples. În Windows 2000, Adsutil.vbs este amplasat în folderul <Unitate>\Inetpub\Adminscripts.

Tabelul următor listează sintaxa pentru diferite funcții ale utilitarului Adsutil.vbs:

Reduceți tabelulMăriți tabelul
FuncțieSintaxă
Obținerea parolei de cont IUSRcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/anonymoususerpass
Obținerea parolei de cont IWAMcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/wamuserpass
Setarea parolei de cont IUSRcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass "parola"
Setarea parolei de cont IWAMcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass "parola"

Notă Când încercați să obțineți parola în Windows NT 4.0, aceasta apare ca text lizibil; în Windows 2000 însă, parola apare ca asteriscuri. Pentru a obține parola în text lizibil în Windows 2000, trebuie să modificați Adsutil.vbs pentru a afișa parola fără mască. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:
 1. În Notepad, deschideți Adsutil.vbs.
 2. În meniul Editare, faceți clic pe Find (Căutare), tastați IsSecureProperty = True, apoi faceți clic pe Find Next (Următorul găsit).
 3. Schimbați „IsSecureProperty = True” cu „IsSecureProperty = False”.
 4. Salvați modificările din Adsutil.vbs, apoi închideți Notepad.

Cum se modifică parola în MTS sau în Component Services

Windows 2000

IIS 5.0 furnizează fișierul Synciwam.vbs pentru actualizarea identității inițiale a tuturor pachetelor de aplicații COM+ IIS care se execută în afara procesului. Scriptul Synciwam.vbs se află în folderul <Unitate>\Inetpub\AdminScripts. CScript sau WScript se pot utiliza pentru a executa Synciwam.vbs.

Pentru a utiliza Synciwam.vbs, tastați următoarea comandă în linia de comandă:
cscript.exe synciwam.vbs -v
Va fi necesară repornirea IIS pentru ca toate modificările să devină efective. Pentru a reporni IIS, în meniul Start, faceți clic pe Run, tastați iisreset, apoi faceți clic pe OK.

Notă Utilizarea Synciwam.vbs resetează toate aplicațiile din afara procesului (izolarea Medium și High) la IWAM_NumeComputer.

Windows NT 4.0

IIS 4.0 nu furnizează nici un instrument similar cu scriptul Synciwam.vbs. Trebuie să utilizați MTS Explorer pentru a modifica manual parola IWAM pentru fiecare aplicație care se execută în procese de memorie distincte. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:
 1. Din meniul Start al Windows, indicați spre Programs, spre Windows NT Option Pack 4, faceți clic pe Microsoft Transaction Server, apoi pe Transaction Server Explorer.
 2. În Transaction Server Explorer, faceți clic pentru a extinde nodurile Microsoft Transaction Server, Computers, My Computer și Packages Installed.
 3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe pachetele instalate, apoi faceți clic pe Properties.
 4. În fila Identity, dacă pachetul se execută sub identitatea de utilizator IWAM_NumeComputer, tastați parola pentru a corespunde celei din metabaza IIS, apoi faceți clic pe OK.
 5. Repetați pașii 3 și 4 pentru fiecare pachet instalat.
 6. Reporniți IIS pentru ca modificările să devină efective. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:
  1. Din meniul Start Windows, faceți clic pe Run, tastați cmd, apoi faceți clic pe OK.
  2. În linia de comandă, tastați următoarele comenzi, în ordine:
   • net stop iisadmin /y
   • net start w3svc
   • net start msftpsvc (Utilizați această comandă dacă executați un server FTP)
   • net start smtpsvc (Utilizați această comandă dacă executați un server SMTP)
   • net start cisvc (Utilizați această comandă dacă executați un server Index)

Executarea serviciului WWW IIS 6.0 în mod izolare IIS 5.0

 1. Faceți clic pe Start, apoi pe Run.
 2. În caseta de dialog Run, tastați inetmgr, apoi faceți clic pe OK.
 3. În fereastra Manager pentru Internet Information Services (IIS), faceți clic cu butonul din dreapta pe folderul Web Sites, apoi faceți clic pe Properties.
 4. În fila Service a casetei de dialog Web Sites Properties, faceți clic pentru a selecta Run WWW service in IIS 5.0 isolation mode.
 5. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Web Sites Properties.
 6. Închideți fereastra Internet Information Services (IIS) Manager.

REFERINȚE

Pentru informații suplimentare, faceți clic pe numerele de articol de mai jos pentru a vedea articolele în Baza de cunoștințe Microsoft:
255770 PROBLEMĂ: Conectare nereușită: Nume de utilizator necunoscut sau parolă incorectă la executarea siturilor Web în afara procesului (Această legătură poate să indice către un conținut care este parțial sau în întregime în limba engleză.)
240225 Descrierea utilitarelor Adsutil și MetaEdit utilizate pentru modificarea metabazei (Această legătură poate să indice către un conținut care este parțial sau în întregime în limba engleză.)
240941 Introducere în metabaza IIS (Această legătură poate să indice către un conținut care este parțial sau în întregime în limba engleză.)

Proprietă?i

ID articol: 297989 - Ultima examinare: 4 decembrie 2007 - Revizie: 4.3
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Cuvinte cheie: 
kbprb kbsecurity kbserver kbsysadmin kbwebserver KB297989

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com