PRB: การกำหนดค่าผู้ใช้อีเมลอยู่ไม่ถูกต้องสำหรับบัญชี IWAM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 297989 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกดูไปที่ที่มีอยู่ Active Server หน้า (ASP) หน้า เบราว์เซอร์ที่อาจส่งคืน "HTTP 500 - ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันผิดพลาด" ได้ ถ้าคุณตรวจทานแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบของเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด รายการที่สองปรากฏขึ้น:
แหล่งที่มา: W3SVC
ข้อผิดพลาด: รหัสประจำตัวที่ถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้อง
-และ-
แหล่งที่มา: DCOM
ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ IWAM_ComputerName
ถ้าคุณเปิดใช้งานเท่านั้นการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นสำหรับแอพลิเคชันและการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ที่ป้องกันการต่ำ แอพลิเคชันเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ ถ้าคุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ ASP ใหม่หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณสามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ในเบราว์เซอร์ของคุณ:
http 500 - ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ภายใน
หรือ
ข้อผิดพลาดในเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาดขณะกำลังโหลดโปรแกรมประยุกต์ในระหว่างการดำเนินการที่ร้องขอของคุณ โปรดอ้างถึงแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์การความช่วยเหลือ
ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ระบบ:
แหล่งที่มา: DCOM
ข้อผิดพลาด: DCOM มีข้อผิดพลาด "ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง" ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ \IWAM_SERVERNAME เพื่อที่จะเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์
-และ-
แหล่งที่มา: W3SVC
ข้อผิดพลาด: "มีความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการโหลดแอพลิเคชัน '/ LM/W3SVC/1/ราก/op.' ' ไม่สามารถเริ่มกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ได้เนื่องจากรหัสประจำตัวที่ถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้องได้ ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
หรือ
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดของ W3SVC: "เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สามารถโหลด application '/ LM/W3SVC/4/หลัก' ข้อผิดพลาดไม่ 'c000003b'
-และ-
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดของ W3SVC: "แอพลิเคชัน COM ที่ '{3D14228D-FBE1-11 995 0 ว D-00C04FD919C1 }' ใน '/ LM/W3SVC/4/หลัก' ที่ล้มเหลวในการเปิดใช้งานออกจากขั้นตอน"
หมายเหตุ:เกิดข้อผิดพลาดจะดูได้ใน Microsoft Internet ข้อมูลบริการ 6.0 (IIS 6.0) หากการรันบริการ WWW ในโหมดแยกต่างหากของ IIS 5.0มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้สำหรับขั้นตอนในการเลือกนั้นรันบริการ WWW ในโหมดแยกต่างหากของ IIS 5.0กล่องกาเครื่องหมาย

สาเหตุ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการ IUSR_computernameและ IWAM_computernameบัญชีจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่สาม:

 • metabase Server ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 • ตัว จัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน (Windows NT) หรือผู้ใช้ภายใน และกลุ่ม (Windows 2000)
 • ธุรกรรมของ Microsoft Server (Windows NT) หรือคอมโพเนนต์บริการ (Windows 2000)
ถ้าชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านจะไม่ตรงระหว่างตำแหน่งเหล่านี้สาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อความของข้อผิดพลาด above-mentioned

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมั่นใจว่า รหัสผ่านสำหรับบัญชี IUSR และ IWAM ถูกซิงโครไนส์ในสามทั้งหมดของตำแหน่งที่ตั้ง above-mentioned มีสองวิธีเพื่อให้ข้อมูลนี้: คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับบัญชี IWAM และ IUSR ในตัว จัดการผู้ใช้ (Windows NT) หรือผู้ใช้ และกลุ่ม (Windows 2000) และเปลี่ยนรหัสผ่านใน IIS metabase เพื่อให้สะท้อนถึงรหัสผ่านเดียวกัน หรือในทางกลับกันได้ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อซิงโครไนส์รหัสผ่าน

หมายเหตุ:โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้การจัดการสคริปต์ Utility (Adsutil.vbs) และวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านในเซิร์ฟเวอร์ทรานแซคชัน Microsoft (MTS) หรือบริการคอมโพเนนต์

วิธีที่ 1: เปลี่ยนรหัสผ่านในการ จัดการผู้ใช้ หรือผู้ใช้ และกลุ่มให้ตรงกับรหัสผ่าน IIS Metabase

 1. ในหน้าต่างคำสั่ง ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Adsutil.vbs ใช้เครื่องมือ Adsutil.vbs เพื่อขอรับรหัสผ่านสำหรับบัญชี IWAM และ IUSR จาก IIS metabase
 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านและ/หรือ IWAM IUSR ใน Windows NT ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน. 'ตัวจัดการในผู้ใช้'สำหรับโดเมน คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลบัญชีสำหรับบัญชีผู้ใช้ของ Windows NT และกลุ่มทั้งหมด
  2. คลิกสองครั้งiusr_computernameและ/หรือiwam_computernameผู้ใช้ และปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงรหัสผ่าน IIS metabase ที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 1
  เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านและ/หรือ IWAM IUSR ใน Windows 2000 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
  2. ภายใต้การเครื่องมือระบบโหน คลิกเพื่อขยายผู้ใช้และกลุ่มภายในและผู้ใช้โหน ในโหนผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลบัญชีสำหรับบัญชีผู้ใช้ของ Windows 2000 และกลุ่มทั้งหมด
  3. คลิกขวาiusr_computernameและ/หรือiwam_computernameบัญชี แล้วคลิกการตั้งค่ารหัสผ่าน.
  4. ปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อที่จะสะท้อนใน IIS metabase รหัสผ่านที่คุณได้รับในขั้นตอนที่ 1
 3. เรียกดูเพจ ASP ที่ส่งคืนข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบหากได้รับการแก้ไขปัญหา

วิธีที่ 2: การเปลี่ยนแปลง Metabase IIS ให้ตรงกับ IUSR และ/หรือรหัสผ่าน IWAM

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านและ/หรือ IWAM IUSR ใน Windows NT ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน. 'ตัวจัดการในผู้ใช้'สำหรับโดเมน คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลบัญชีสำหรับบัญชีผู้ใช้ของ Windows NT และกลุ่มทั้งหมด
  2. คลิกสองครั้งIUSR_computernameand/orIWAM_computernameaccounts, and type new passwords.
  To change the IUSR and/or IWAM password in Windows 2000, follow these steps:
  1. จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
  2. ภายใต้การเครื่องมือระบบnode, click to expand theผู้ใช้และกลุ่มภายในและผู้ใช้nodes. In the User node, you can change the account information for all Windows 2000 user accounts and groups.
  3. คลิกขวาIUSR_computernameand/orIWAM_computernameaccounts, and then clickSet Password. Type new passwords.
 2. In the Command window, locate the folder that contains the Adsutil.vbs file. Use the Adsutil.vbs utility to set the passwords for the IWAM and IUSR accounts in the IIS metabase.
 3. Browse to the ASP page that returned the error message to check if the problem has been resolved.
หมายเหตุ:Although the passwords in Microsoft Transaction Server (Windows NT) and Component Services (Windows 2000) usually match the IIS metabase, update the IWAM password in Microsoft Transaction Server (MTS) or Component Services if the problem still occurs. For more information, see the "How to Change the Password in MTS or Component Services" portion of the "More Information" section.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

How to Use Adsutil.vbs

IIS provides a script file named Adsutil.vbs that you can use to obtain or set the passwords of the IUSR and IWAM accounts to or from the IIS metabase. In Windows NT 4.0, Adsutil.vbs is usually located in theไดรฟ์>\WINNT\System32\Inetsrv\Adminsamples folder. In Windows 2000, Adsutil.vbs is located in theไดรฟ์>\Inetpub\Adminscripts folder.

The following table lists the syntax for different functions of the Adsutil.vbs utility:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ฟังก์ชันไวยากรณ์
Obtain the IUSR account passwordcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/anonymoususerpass
Obtain the IWAM account passwordcscript.exe adsutil.vbs รับ w3svc/wamuserpass
Set the IUSR account passwordcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass "password"
Change the IUSR accountcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususername "username"
Set the IWAM account passwordcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass "password"
Change the IWAM accountcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/WAMusername "username"

หมายเหตุ:When you try to obtain the password in Windows NT 4.0, the password appears as clear text; however, the password appears as asterisks in Windows 2000. To obtain the password in clear text in Windows 2000, you must modify Adsutil.vbs so that it displays the unmasked password. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน Notepad เปิด Adsutil.vbs
 2. บนเมนู'แก้ไข' คลิกค้นหาประเภท:IsSecureProperty = Trueแล้ว คลิกค้นหาถัดไป.
 3. การเปลี่ยนแปลง " IsSecureProperty = True "เป็น" IsSecureProperty =เท็จ"
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง Adsutil.vbs และจากนั้น ปิดแผ่นจดบันทึก

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน MTS หรือบริการคอมโพเนนต์

Windows 2000:

iis 5.0 แสดงแฟ้ม Synciwam.vbs identity เริ่มต้นของแพคเกจทั้งหมด IIS COM + โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่รันออกกระบวนการปรับปรุง การสคริปต์ Synciwam.vbs อยู่ในนั้นไดรฟ์> \Inetpub\AdminScripts โฟลเดอร์ คุณสามารถใช้ CScript หรือ WScript รัน Synciwam.vbs

เมื่อต้องใช้ Synciwam.vbs พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
cscript.exe synciwam.vbs - v
คุณอาจต้องรีสตาร์ IIS สำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผล เมื่อต้องการเริ่มต้น IIS จากนั้นเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้ประเภท:iisresetแล้ว คลิกตกลง.

หมายเหตุ:การใช้ Synciwam.vbs โปรแกรมทั้งหมดออกกระบวนประยุกต์ (แยกปานกลางและระดับสูง) เพื่อ IWAM_ การตั้งค่าใหม่computername.

Windows NT 4.0

iis 4.0 ไม่ใส่เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Synciwam.vbs สคริปต์ คุณต้องใช้ MTS Explorer เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน IWAM สำหรับแต่ละโปรแกรมประยุกต์ของคุณที่กำลังเรียกใช้ในการประมวลผลหน่วยความจำที่แยกจากกันด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. จาก Windowsเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่ชุดตัวเลือกของ windows NT 4คลิกธุรกรรมของ Microsoft Serverแล้ว คลิกExplorer Server ธุรกรรม.
 2. ใน Explorer Server ทรานแซคชัน คลิกเพื่อขยายธุรกรรมของ Microsoft Server,คอมพิวเตอร์,My Computerและแพคเกจการติดตั้งโหน
 3. คลิกขวาที่แพคเกจที่ถูกติดตั้งไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการรหัสประจำตัวแท็บ ถ้าแพคเกจกำลังรันอยู่ภายใต้การ IWAM_computernameรหัสประจำตัวผู้ใช้ พิมพ์รหัสผ่าน การจับคู่ IIS metabase แล้ว คลิกตกลง.
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับแต่ละแพคเกจการติดตั้ง
 6. รีสตาร์ IIS สำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. จาก Windowsเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับ:
   • /y iisadmin หยุดสุทธิ
   • เริ่มต้นสุทธิ w3svc
   • เริ่มต้นสุทธิ msftpsvc(ใช้คำสั่งนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ FTP เซิร์ฟเวอร์)
   • เริ่มต้นสุทธิ smtpsvc(ใช้คำสั่งนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP)
   • เริ่มต้นสุทธิ cisvc(ใช้คำสั่งนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ดัชนี Server)

รันบริการ WWW ใน IIS 6.0 ใน IIS 5.0 โหมดแยกต่างหาก

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ ชนิดinetmgrแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในหน้าต่างตัวจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) คลิกขวาเว็บไซต์โฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการ<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>แท็บนี้เว็บไซต์ที่คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกรันบริการ WWW ในโหมดแยกต่างหากของ IIS 5.0.
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเว็บไซต์คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 6. ปิดตัวจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ในหน้าต่าง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
255770ความล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบ: PRB: ชื่อผู้ใช้ที่ไม่รู้จักหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้เว็บออกโพกระบวน
240225คำอธิบายของ Adsutil และ MetaEdit อรรถประโยชน์ของใช้การแก้ไข Metabase
240941ที่รู้จักเพื่อ IIS Metabase

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 297989 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbprb kbsecurity kbserver kbsysadmin kbwebserver kbmt KB297989 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:297989

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com