MS01-041: בקשת RPC בעלת מבנה שגוי עלולה לגרום לבעיות בשירות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 298012 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

פגיעות מסוג מניעת שירות קיימת במוצרי Microsoft הנזכרים בתחילת מאמר זה. פגיעות זו עלולה לפגוע ביכולתו של השרת לשרת בקשות של משתמשים חוקיים אם מתקבלת בקשה בעלת מבנה שגוי במיוחד.

התוצאות של ניצול פגיעות זו עשויות להשתנות, בהתאם לבקשה המסוימת ולשירות מבין השירותים המושפעים שאליו התוקף ישלח את הבקשה. אם הקפדת על שימוש בשיטות עבודה מומלצות, תוקף באינטרנט לא יוכל לשלוח בקשה מסוג זה לאף אחד מהשירותים המושפעים.

סיבה

פגיעות זו קיימת כיוון שרכיבי ה-Stub של שרתי קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC), המשויכים לשירותים מסוימים במוצרים המושפעים, אינם מאמתים כהלכה בקשות נכנסות לפני שהם מעבירים אותן לשירות המשויך. דבר זה עלול לאפשר העברת הבקשה לשירות שיגרום לבעיות עם השירות.

פתרון הבעיה

Windows 2000

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows 2000. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
260910 כיצד ניתן להשיג את ה-service pack העדכני ביותר עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הגירסה האנגלית של תיקון זה צריכה להכיל את תכונות הקובץ ונתוני הגירסה הבאים:
תאריך    שעה    גירסה      גודל   שם קובץ
---------------------------------------------------------------
5/17/2001  02:33p ?  2000.2.3479.0  166,160  Catsrv.dll
6/28/2001  05:31p  ? 2000.2.3479.0  575,760 ? Catsrvut.dll
5/17/2001  02:33p  ? 2000.2.3479.0  96,016  ? Clbcatex.dll
5/17/2001  02:33p  ? 2000.2.3479.0  508,688 ? Clbcatq.dll
5/17/2001  02:33p  ? 2000.2.3479.0  37,648 ? Colbact.dll
5/17/2001  02:33p  ? 2000.2.3479.0  201,488 ? Comadmin.dll
6/28/2001  05:31p  ? 2000.2.3479.0  1,417,488 Comsvcs.dll
5/17/2001  02:33p  ? 2000.2.3479.0  625,936 ? Comuid.dll
6/28/2001  05:31p  ? 5.131.2195.3789 442,640 ? Cryptui.dll
6/21/2001  12:31a  ? 5.0.2195.3759  270,608 ? Dhcpssvc.dll
5/4/2001  05:00p  ?   -      9679 ?   Dtcsetup.cat
5/4/2001  05:00p  ? 2000.2.3479.0  822,600 ? Dtcsetup.exe
5/17/2001  02:33p  ? 2000.2.3479.0  234,256 ? Es.dll
7/9/2001  06:38p  ? 5.0.2195.3831  48,912  ? Llsrpc.dll
7/9/2001  01:40p  ? 5.0.2195.3831  82,192  ? Llssrv.exe
5/17/2001  02:33p  ? 5.0.0.720    278,800 ? Mq1repl.dll
2/28/2001  06:47p  ? 5.0.0.720    14,096  ? Mq1sync.exe
5/29/2001  03:22p  ? 5.0.0.735    71,120  ? Mqac.sys
5/17/2001  02:33p  ? 5.0.0.721    21,4288 ? Mqads.dll
2/28/2001  06:47p  ? 5.0.0.720    21,776  ? Mqbkup.exe
5/17/2001  02:33p  ? 5.0.0.720    29,456  ? Mqcertui.dll
5/17/2001  02:33p  ? 5.0.0.720    49,424?  Mqclus.dll
5/17/2001  02:33p  ? 5.0.0.720    29,968  ? Mqdbodbc.dll
5/17/2001  02:33p  ? 5.0.0.720    75,536 ?  Mqdscli.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    41,744  ? Mqdssrv.dll
2/28/2001  06:47p ? 5.0.0.720    98,064 ?  Mqmig.exe
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    263,952 ? Mqmigrat.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    223,504 ? Mqoa.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    7952 ?   Mqperf.dll
5/30/2001  05:16p ? 5.0.0.735    414,992 ? Mqqm.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    8464   ? Mqrperf.dll
5/30/2001  05:16p ? 5.0.0.735    91,920  ? Mqrt.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    70,416  ? Mqsec.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    400,144 ? Mqsnap.dll
12/28/2001 06:48p ? 5.0.0.720    14,096 ?  Mqsvc.exe
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    24,336  ? Mqupgrd.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    107,792 ? Mqutil.dll
6/28/2001  05:31p  ? 2000.2.3479.0  681,744 ? Msdtcprx.dll
6/28/2001  05:31p ?  2000.2.3479.0  1,121,040 Msdtctm.dll
5/17/2001  02:33p ? 2000.2.3479.0  145,680 ? Clbcatq.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    64,784  ? Msmq.cpl
5/17/2001  02:33p ? 5.0.0.720    159,504  ?Msmqocm.dll
5/4/2001  05:04p ? 2000.2.3479.0  151,312 ? Mtstocom.exe
5/17/2001  02:33p ? 2000.2.3479.0  52,496 ?  Mtxclu.dll
5/17/2001  02:33p ? 2000.2.3479.0  23,824 ? Mtxdm.dll
6/28/2001  05:31p ? 2000.2.3479.0  104,208 ? Mtxoci.dll
6/2/2001  12:23p ? 5.0.2195.3669  17,168 ? Nddeapi.dll
5/30/2001  04:31p ? 5.0.2195.3655  4880   ? Nddeapir.exe
6/2/2001  12:22p ? 5.0.2195.3669  108,816?  Netdde.exe
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2951  1,684,928 Ntkrnlmp.exe
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2951  1,684,672 Ntkrnlpa.exe
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2951  1,705,280 Ntkrpamp.exe
6/13/2001  11:13a ? 5.0.2195.3728  6928 ?   Ntlsapi.dll
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2951  1,713,232 Ntoskrnl.exe
5/17/2001  02:33p ? 5.0.2195.3506  138,000 ? Nwprovau.dll
5/17/2001  02:33p ? 5.0.2195.3448  60,688 ?  Nwwks.dll
7/9/2001  06:38p ? 5.0.2195.3761  940,304?  Ole32.dll
5/4/2001  12:05p ?  5.0.2195.2780  56,080 ?  Rasman.dll
5/4/2001  12:05p ?  5.0.2195.2728  150,800 ? Rasmans.dll
5/4/2001  12:05p ?  5.0.2195.2671  54,032 ? Rastapi.dll
7/9/2001  06:38p ?  5.0.2195.3831  427,792 ? Rpcrt4.dll
7/9/2001  06:38p  ? 5.0.2195.3761  185,104 ? Rpcss.dll
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2896  94,320 ?  Sfc.dll
5/22/2001  02:05p ?   -      1,038,823 ?Sp2.cat
5/17/2001  02:33p ? 5.0.2195.3555  62,736  ? Spoolss.dll
4/30/2001  07:46p ? 5.0.2195.3555  45,840  ? Spoolsv.exe
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2780  240,208 ? Srv.sys
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2904  81,168 ? Srvsvc.dll
12/20/2000 11:43a ? 5.0.2195.3091  3856 ?   Svcpack1.dll
6/28/2001  05:31p ? 5.0.2195.3753  53,520  ? Trksvr.dll
6/28/2001  05:31p ? 2000.2.3479.0  383,248 ? Txfaux.dll
5/4/2001  12:05p ? 5.0.2195.2780  97,552 ?  Wkssvc.dll 
					
שים לב הקבצים הבינאריים מסוג +COM המסופקים עם תיקון זה גורמים לזליגת זיכרון גדולה. Microsoft ממליצה להתקין את חבילת אוסף התיקונים החמים 18.1 של +COM. כדי להוריד חבילה זו, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://download.microsoft.com/download/win2000platform/patch/q313582/nt5/he/q313582_w2k_sp3_x86_he.exe

Windows NT 4.0

כדי לפתור בעיה זו, השג את חבילת אוסף עדכוני האבטחה של Windows NT 4.0. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
299444 חבילת אוסף עדכוני אבטחה (SRP) שהופצה לאחר Windows NT 4.0 Service Pack 6a (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Windows NT Server 4.0,? Terminal Server Edition

כדי לפתור בעיה זו, השג את חבילת אוסף עדכוני אבטחה של Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
317636 חבילת אוסף עדכוני אבטחה עבור Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

SQL Server 2000

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-Service Pack העדכנית ביותר עבור SQL Server 2000. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
290211 כיצד ניתן להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית של SQL Server 2000 (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לנוחותך, תיקון ספציפי זה זמין להורדה גם ממרכז ההורדות של Microsoft.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את Q298012_sql2000_x86_en.exe
תאריך הפרסום: 26 ביולי 2001

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע בו שינויים בלתי מורשים.

הגירסה האנגלית של תיקון זה צריכה לכלול את תכונות הקובץ ונתוני הגירסה הבאים:
  תאריך       שעה  גירסה     גודל  שם קובץ
  ------------------------------------------------------------
  20 באוקטובר 2000 19:06 2000.80.213.0 28,727 Dbmsrpcn.dll
  20 באוקטובר 2000 19:06 2000.80.213.0 32,823 Ssmsrp70.dll
				

SQL Server 7.0

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה עבור מערכת SQL Server 7.0. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
301511 כיצד ניתן להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית של SQL Server 7.0 (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לנוחותך, תיקון ספציפי זה זמין להורדה גם ממרכז ההורדות של Microsoft.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
Download
הורד כעת את Q298012_sql70sp2_x86_en.exe
תאריך הפרסום: 26 ביולי 2001

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft מהשירותים המקוונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. חברת Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בו.

הגירסה האנגלית של תיקון תוכנה זה צריכה לכלול את תכונות הקובץ ונתוני הגירסה הבאים:
  תאריך       שעה  גירסה     גודל  שם קובץ
  -----------------------------------------------------------
  20 באוקטובר 2000 20:48 2000.10.20.0 28,944 Dbmsrpcn.dll
  20 אוק' 2000   20:48 2000.10.20.0 33,040 Ssmsrp70.dll
				

Exchange 2000 Server

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-Service Pack האחרונה עבור מערכת Microsoft Exchange 2000 Server. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
301378 כיצד ניתן להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית עבור Exchange 2000 Server (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
לנוחותך, תיקון ספציפי זמין להורדה גם ממרכז ההורדות של Microsoft. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
304063 XGEN: תיקונים ל-RPC עבור Exchange 2000 Server שפורסמו לאחר RTM (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

Exchange Server 5.5

לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבל תיקון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
304062 XGEN: תיקונים ל-RPC עבור Exchange Server 5.5 שפורסמו לאחר SP4 (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

סטטוס

Windows 2000

Microsoft אישרה כי בעיה זו עלולה לגרום לפגיעות אבטחה מסוימת ב-Microsoft Windows 2000. בעיה זו תוקנה לראשונה במסגרת Windows 2000 Service Pack 3.

Windows NT 4.0

Microsoft אישרה כי בעיה זו עלולה לגרום לפגיעות אבטחה מסוימת ב-Microsoft Windows NT 4.0.

SQL Server 2000

Microsoft אישרה כי בעיה זו עלולה לגרום לפגיעות אבטחה מסוימת ב-Microsoft SQL Server 2000. בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1.

SQL Server 7.0

Microsoft אישרה כי בעיה זו עלולה לגרום לפגיעות אבטחה מסוימת ב-Microsoft SQL Server 7.0. בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 3.

Exchange 2000 Server

Microsoft אישרה כי בעיה זו עלולה לגרום לפגיעות אבטחה מסוימת ב-Microsoft Exchange 2000 Server. בעיה זו תוקנה לראשונה ב-Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 1.

Exchange Server 5.5

Microsoft אישרה כי בעיה זו עלולה לגרום לפגיעות אבטחה מסוימת ב-Microsoft Exchange Server 5.5.

מידע נוסף

לפרטים נוספים על פגיעות זו, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/bulletin/MS01-041.mspx
לקבלת מידע נוסף על קבלת Windows 2000 Datacenter Server, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
265173 תוכנית Datacenter והמוצר Windows 2000 Datacenter Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה של תיקונים חמים מרובים בפעולת אתחול מחדש אחת בלבד, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
296861 כיצד להתקין עדכונים או תיקונים חמים מרובים של מערכת Windows בפעולת אתחול מחדש אחת בלבד (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 298012 - Last Review: יום חמישי 07 ספטמבר 2006 - Revision: 6.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 5
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6
 • Microsoft Windows 2000 Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 4
 • Microsoft Exchange Server 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 1
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5
 • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsecurity kbsqlserv2000sp1fix kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix KB298012

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com