Jak przywrócić wyłączone programy startowe po uaktualnieniu systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition do systemu Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 298427 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uaktualnieniu komputera z systemem Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium do systemu Windows XP programy, które wcześniej były ładowane podczas procesu uruchamiania, mogą nie być wyświetlane w obszarze powiadomień (na pasku zadań) i nie być ładowane automatycznie podczas uruchamiania komputera.

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeśli system Windows XP usunie z menu Autostart i klucza Run w rejestrze wszystkie pliki programów (wszystkie pliki lnk i exe) z wyjątkiem znanych mu „prawidłowych” programów, które nie są usuwane. Zachowanie to można zaobserwować, logując się do komputera po raz pierwszy po zainstalowaniu systemu. System przenosi pliki i wartości do ukrytego folderu i klucza rejestru. Następnie narzędzie konfiguracji systemu firmy Microsoft (Msconfig.exe) jest wypełniane informacjami z karty Uruchamianie.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu należy ponownie zainstalować wartości w rejestrze i programy z folderów Autostart:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Uruchamianie.
 3. Kliknij opcję Przywróć programy startowe.
 4. Wybierz programy, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Ponownie uruchom komputer.
UWAGA: Ta opcja jest niedostępna, jeśli instalator systemu Windows XP nie wyłączył ładowania żadnych programów podczas procesu uruchamiania.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Jeśli zostaną włączone wszystkie programy wymienione na liście programów startowych usuniętych podczas instalowania, po następnym uruchomieniu narzędzia konfiguracji systemu opcja Przywróć programy startowe będzie niedostępna, a programy zostaną przeniesione na kartę Uruchamianie.

UWAGA: Wiele z tych programów może powodować problemy podczas uruchamiania komputera z systemem Windows XP. Po przywróceniu programu można wyłączyć niektóre z nich na karcie Uruchamianie narzędzia konfiguracji systemu, jeśli pojawią się trudności z uruchomieniem systemu Windows XP.

Jeśli po przywróceniu programów nie można ponownie uruchomić komputera z systemem Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz F8, aby zostało wyświetlone Menu opcji zaawansowanych systemu Windows.
 2. Kliknij opcję Tryb awaryjny.
 3. Postępując zgodnie z instrukcjami, uruchom komputer w systemie Windows XP, korzystając z trybu awaryjnego jako administrator (w systemie Windows XP Home Edition).
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij kartę Uruchamianie, a następnie wyczyść pola wyboru odpowiadające poszczególnym dodanym programom.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer w trybie normalnym, postępując zgodnie z instrukcjami.
 7. W trybie normalnym uruchom narzędzie konfiguracji systemu i dodawaj programy pojedynczo, aby sprawdzić, który z nich uniemożliwia ponowne uruchomienie komputera w normalny sposób.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat narzędzia konfiguracji systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281995 Rozwiązywanie problemów w systemie Windows Millennium Edition za pomocą narzędzia Msconfig
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opcji Przywróć programy startowe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300886 A Description of the Restore Startup Programs Option That Is Used When You Upgrade to Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 298427 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbenv kbprb KB298427

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com