Popis nástroje Group Policy Update

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 298444 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje nový nástroj pro příkazový řádek Gpupdate.exe. Tento nový nástroj nahrazuje přepínač /refreshpolicy v nástroji příkazového řádku Secedit.exe v operačním systému Microsoft Windows 2000. Tento nový nástroj lze použít k ruční aktualizaci libovolných změn provedených v zásadách skupin (některé změny lze provést okamžitě).

Další informace

Po provedení změn zásad skupin možná budete chtít tyto změny použít okamžitě, aniž byste museli čekat po celý výchozí interval (90 minut v případě člena domény a 5 minut v případě řadiče domény) nebo aniž byste museli restartovat počítač. Chcete-li provést tuto aktualizaci, spusťte na příkazovém řádku nástroj Gpupdate.exe. Níže je uvedený popis tohoto nástroje a různých přepínačů, které s ním můžete použít:

Popis nástroje

Nástroj Group Policy Update verze 5.1 slouží k aktualizaci nastavení zásad skupin.

Syntaxe

GPUpdate [/Target:{počítač | uživatel}] [/Force] [/Wait:hodnota] [/Logoff] [/Boot]

Přepínače

/Target:{počítač | uživatel}

Tento přepínač použijte, pokud chcete provést aktualizaci nastavení zásad pouze uživatelů, nebo pouze počítače. Pokud nepoužijte žádný přepínač, dojde ve výchozím stavu k aktualizaci nastavení zásad uživatelů i počítače.

/Force

Tento přepínač znovu použije všechna nastavení zásad. Ve výchozím nastavení se použijí vždy jen změněná nastavení zásad.

/Wait:{hodnota}

Pomocí tohoto přepínače můžete nastavit počet sekund, po který se má čekat na dokončení zpracování všech zásad. Výchozí hodnota je 600 sekund. Nulová hodnota (0) znamená, že nástroj nemá čekat. Hodnota -1 znamená, že nástroj má čekat nekonečně dlouho. Po dosažení časového limitu se zobrazí příkazový řádek, ale zpracování zásad pokračuje.

/Logoff

Pomocí tohoto přepínače můžete po aktualizaci nastavení zásad skupin odhlásit svoji relaci v počítači. Toto chování se vyžaduje u těch rozšíření klientských počítačů zásad skupin, které nezpracovávají zásady v aktualizačním cyklu na pozadí, ale mohou je zpracovat, pokud se k počítači přihlásí uživatel. Dva příklady tohoto chování je možné vidět u funkcí Instalace softwaru a Přesměrování složky zaměřených na uživatele. Tento přepínač nemá žádný účinek, pokud nebyla volána rozšíření, která vyžadují odhlášení uživatele od počítače.

/Boot

Tento přepínač provede po aktualizaci nastavení zásad skupin restartování počítače. Toto chování se vyžaduje u těch klientských rozšíření zásad skupin, která nezpracovávají zásady v aktualizačním cyklu na pozadí, ale mohou je zpracovat při spuštění. Příklad tohoto chování je možné vidět u funkce Instalace softwaru zaměřené na počítač. Tento přepínač nemá žádný účinek, pokud nebyla volána rozšíření, která vyžadují restartování počítače.

Další informace o vynucení aktualizace zásad skupin v operačním systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
227448 Vynucení opětovného použití zásad skupin pomocí nástroje Secedit.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 298444 - Poslední aktualizace: 29. prosince 2007 - Revize: 4.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Klíčová slova: 
kbinfo KB298444

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com