Opis narzędzia Group Policy Update Utility

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 298444 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano nowe narzędzie wiersza polecenia Gpupdate.exe. To nowe narzędzie zastępuje przełącznik /refreshpolicy w wierszu polecenia Secedit.exe w systemie Microsoft Windows 2000. Korzystając z tego nowego narzędzia, można ręcznie aktualizować zmiany wprowadzone w zasadach grupy (niektóre zmiany mogą być wprowadzane natychmiast).

Więcej informacji

Po wprowadzeniu zmian w zasadach grupy konieczne może być natychmiastowe zastosowanie tych zmian bez oczekiwania na domyślny interwał aktualizacji (90 minut na członkach domeny i 5 minut na kontrolerach domeny) lub bez ponownego uruchamiania komputera. Aby wykonać tę aktualizację, należy uruchomić narzędzie Gpupdate.exe w wierszu polecenia. Następujące informacje dotyczą tego narzędzia i różnych przełączników, których można używać razem z tym narzędziem:

Opis narzędzia

Narzędzie Group Policy Update Utility w wersji 5.1 umożliwia aktualizację ustawień zasad grupy.

Składnia

GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:wartość] [/Logoff] [/Boot]

Przełączniki

/Target:{Computer | User}

Tego przełącznika można użyć wtedy, gdy konieczna jest aktualizacja ustawień zasad dotyczących tylko użytkownika lub komputera. Jeżeli ten przełącznik nie jest używany, domyślnie aktualizowane są ustawienia zasad dotyczące zarówno użytkownika, jak i komputera.

/Force

Ten przełącznik powoduje ponowne zastosowanie wszystkich ustawień zasad. Domyślnie stosowane są tylko zmienione ustawienia zasad.

/Wait:{wartość}

Ten przełącznik umożliwia ustawienie liczby sekund określającej czas oczekiwania na zakończenie przetwarzania zasad. Wartością domyślną jest 600 sekund. Wartość zero (0) oznacza, że oczekiwanie nie jest konieczne. Wartość (-1) oznacza, że konieczne jest oczekiwanie przez czas nieokreślony. Po przekroczeniu limitu czasu wiersz polecenia jest wyświetlany ponownie, ale przetwarzanie zasad jest kontynuowane.

/Logoff

Ten przełącznik może spowodować wylogowanie sesji użytkownika z komputera po zaktualizowaniu ustawień zasad grupy. Takie zachowanie jest wymagane w przypadku tych rozszerzeń komputerów klienckich korzystających z zasad grupy, które nie przetwarzają zasad w cyklu aktualizacji w tle, ale mogą przetwarzać zasady podczas logowania użytkownika do komputera. Dwa przykłady takiego zachowania można zaobserwować w przypadku funkcji instalacji oprogramowania i przekierowania folderu ukierunkowanych na użytkownika. Ten przełącznik nie jest uwzględniany, jeżeli nie wywoływano rozszerzeń wymagających wylogowania użytkownika z komputera.

/Boot

Ten przełącznik może spowodować ponowne uruchomienie komputera po zaktualizowaniu ustawień zasad grupy. Takie zachowanie jest wymagane w przypadku tych rozszerzeń klientów zasad grupy, którzy nie przetwarzają zasad w cyklu aktualizacji w tle, ale mogą przetwarzać zasady podczas uruchamiania komputera. Takie zachowanie można zaobserwować w przypadku funkcji instalacji oprogramowania ukierunkowanej na komputer. Ten przełącznik nie jest uwzględniany, jeżeli nie wywoływano rozszerzeń wymagających ponownego uruchomienia komputera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wymuszania aktualizacji zasad grupy w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
227448 Using Secedit.exe to Force Group Policy to Be Applied Again

Właściwości

Numer ID artykułu: 298444 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2006 - Weryfikacja: 4.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB298444

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com