คำอธิบายของโปรแกรมอรรถประโยชน์การปรับปรุงนโยบายกลุ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 298444 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายใหม่ยูทิลิตีของบรรทัดคำสั่งสำหรับ Gpupdate.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ใหม่แทนสวิตช์/refreshpolicyในเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Secedit.exe ใน Microsoft Windows 2000 คุณสามารถใช้ยูทิลิตีนี้ใหม่ด้วยตนเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายกลุ่ม (เปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถทำได้ทันที)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายกลุ่ม คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงที่จะใช้ทันที โดยไม่ ต้องรอสำหรับช่วงเวลาการปรับปรุงค่าเริ่มต้น (90 นาที บนสมาชิกโดเมน และตัวควบคุมโดเมน 5 นาที) หรือไม่ มีการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ เมื่อต้องให้โปรแกรมปรับปรุงนี้ พร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Gpupdate.exe ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์และสวิตช์แตกต่างกันที่สามารถใช้ได้กับ:

คำอธิบายของโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้

การปรับปรุงนโยบายกลุ่มยูทิลิตี้รุ่น 5.1 สามารถใช้ในการปรับปรุงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'

ไวยากรณ์

GPUpdate [/ เป้าหมาย: {คอมพิวเตอร์ | ผู้ใช้}] [/Force] [/ รอ:ค่า] [/Logoff] [/Boot]

สวิตช์

/ เป้าหมาย: {คอมพิวเตอร์ | ผู้ใช้}

คุณสามารถใช้สวิตช์นี้ถ้าคุณต้องการระบุผู้ใช้ที่เฉพาะ หรือการตั้งค่านโยบายคอมพิวเตอร์จะถูกปรับปรุง ถ้าคุณไม่ใช้สวิตช์ใด ๆ โดยค่าเริ่มต้น ตั้งค่านโยบายทั้งผู้ใช้และคอมพิวเตอร์จะถูกปรับปรุง

/ หน่วยงาน

สวิตช์นี้เมื่อคุณตั้งค่านโยบายทั้งหมด โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงจะใช้การตั้งค่า

/ รอ: {ค่า}

สวิตช์นี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าจำนวนวินาทีที่คุณจำเป็นต้องรอให้นโยบายใด ๆ เพื่อเสร็จสิ้นการประมวลผล ค่าเริ่มต้นคือ 600 วินาที ค่า ศูนย์ (0), หมายความ ว่า คุณไม่จำเป็นต้องรอ ค่า -1 หมายความ ว่า คุณจะต้องรอโดยไม่ เมื่อเกินขีดจำกัดเวลา พรอมต์คำสั่งส่งคืน แต่การประมวลผลนโยบายการดำเนินต่อ

/ ออกจากระบบ

สวิตช์นี้อาจทำให้เกิดการเซสชันของคุณเพื่อออกจากระบบคอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้รับการปรับปรุงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม' ลักษณะการทำงานที่ถูกต้องสำหรับนโยบายกลุ่มเหล่านั้นส่วนขยายคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ที่ประมวลผลนโยบายในการปรับปรุงพื้นหลังรอบ แต่มีจะสามารถดำเนินนโยบายเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของการทำงานดังกล่าวสามารถถูกตรวจสอบกับผู้ใช้เป็นเป้าหมายการติดตั้งซอฟต์แวร์และเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์คุณลักษณะ สวิตช์นี้ไม่มีลักษณะพิเศษถ้าส่วนขยายได้ไม่ถูกเรียกที่ต้องให้คุณออกจากระบบคอมพิวเตอร์

/ บูต

สวิตช์นี้อาจทำให้เกิดการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่มีการปรับปรุงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม' ลักษณะการทำงานที่ถูกต้องสำหรับนโยบายกลุ่มเหล่านั้นส่วนขยายไคลเอ็นต์ที่ประมวลผลนโยบายในการปรับปรุงพื้นหลังรอบ แต่มีจะสามารถดำเนินนโยบายเมื่อเริ่มต้น ตัวอย่างของลักษณะการทำงานนี้จะได้จากสังเกตกับคุณลักษณะการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย สวิตช์นี้ไม่มีลักษณะพิเศษถ้าส่วนขยายได้ไม่ถูกเรียกที่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้การปรับปรุงนโยบายกลุ่มใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
227448ใช้ Secedit.exe เพื่อบังคับใช้ Group Policy เพื่อนำไปใช้อีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 298444 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB298444 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298444

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com