วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 298475 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน คุณต้องดำเนินการ ชุดของขั้นตอนในการแยก และการค้นหาสาเหตุของปัญหา เป็นไปได้ สาเหตุได้แก่:
 • การบล็อค
 • ข้อขัดแย้งของทรัพยากรระบบ
 • ปัญหาการออกแบบของแอพลิเคชัน
 • แบบสอบถามหรือกระบวนงานที่เก็บที่มีการดำเนินการนาน เวลา
การระบุสาเหตุเหล่านี้ใช้โดยทั่วไปมากเวลานาน และ คุณอาจใช้เวลาหลายวันการประเมินค่าข้อมูลที่รวบรวม ความซับซ้อน ผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ไม่เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลหนึ่ง ๆ หรือ ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจาก มีสัดส่วนของทรัพยากร การออกแบบ หรือใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
224587วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของแอพลิเคชันกับ SQL Server
เพื่อช่วยระบุ และแก้ไขปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ในเวลาเดียวกัน และมีการแสดงผลพร้อม พร้อมใช้งานก่อนที่คุณติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS):
 • การแสดงผลสคริปต์ตัวบล็อกป็อปอัพ
 • ล็อกการสืบค้นกลับของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL
 • บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ SQL
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น คุณอาจต้องการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งสามารถ กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดความล่าช้า

หลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้น มีการรวบรวม ข้อมูลต่อไปนี้ และมีพร้อมใช้งาน:
 • รายงานการ sqldiag
 • ระบบ Microsoft Windows NT และเหตุการณ์ของแอพลิเคชัน แฟ้มบันทึก
ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ PSS ต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจ สภาพแวดล้อมและลักษณะของปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ ข้อมูลจะไม่พร้อมใช้งาน กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะขยายระยะเวลา และ การระบุปัญหาประสิทธิภาพการทำงานอาจจะล่าช้า

แม้ว่าคุณจะ ในปัจจุบันไม่ประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ Microsoft แนะนำที่ คุณใช้ขั้นตอนนี้ หากปัญหาเกิดขึ้น คุณสามารถจับภาพ ข้อมูลที่จำเป็นโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ถ้าคุณจับภาพการ บันทึกของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL พื้นฐาน บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของ SQL Server และตัวบล็อกป็อปอัพ สคริปต์เมื่อแอพลิเคชันจะดำเนินการตามที่คาดไว้ คุณสามารถใช้ได้ที่ ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบเมื่อแอพลิเคชันไม่ทำเป็น ที่คาดไว้

ถ้าคุณทำการรวบรวมข้อมูลนี้ในการรับส่งข้อมูลสูง SQL Server สภาพแวดล้อม คุณอาจพบการลดประสิทธิภาพการทำงานบางอย่าง อย่างไรก็ตาม คุณต้อง มีข้อมูลนี้เพื่อระบุสาเหตุ ของปัญหา และสำหรับ วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา การติดตามของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL มีผลกระทบส่วนใหญ่บน ประสิทธิภาพการทำงาน ถ้าประสิทธิภาพการทำงานอย่างร้ายแรงลดลง คุณสามารถกำหนดเอง SQL สืบค้นกลับของผู้สร้างโปรไฟล์ โดยชนิดของเหตุการณ์ที่จะจับที่ลดลง การจำกัดการ การสืบค้นกลับของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL ควรให้ปรับปรุงบางอย่าง ถ้าคุณมีคำถาม หรือ ปัญหาการตั้งค่า และการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดต่อ PSS

การแสดงผลสคริปต์ตัวบล็อกป็อปอัพ

ตัวบล็อกสคริปต์เป็นสำคัญสำหรับการระบุสถานการณ์การบล็อค อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ผลลัพธ์จากสคริปต์การแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาแม้ว่าจะบล็อกนั้นไม่ใช่ปัญหา การแสดงผลนี้ยังช่วยในการ ถ้าแบบสอบถามกำลังรอทรัพยากร เช่นแฟ้ม I/O หรือการตรวจสอบ ธุรกรรมจะไม่มีการยอมรับ หรือย้อนกลับตามที่คาดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งานสคริปต์ตัวบล็อกป็อปอัพ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
251004วิธีการตรวจสอบการบล็อคใน SQL Server 7.0
271509 วิธีการตรวจสอบการบล็อคใน SQL Server 2000

ล็อกการสืบค้นกลับของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL

การติดตามของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL จับกิจกรรมบนคอมพิวเตอร์ ใช้ SQL Server คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุการทำงานช้า แบบสอบถามและแผนการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ เอกสารของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL ชุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้คุณ ระบุสาเหตุของปัญหา

เมื่อต้องสร้าง และการติดตามของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL โดยที่นำมาใช้ ใช้การ GUI ดูส่วน "อะไรกับจอ" ของ Microsoft ต่อไปนี้ บทความ Knowledge base:
224587 วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของแอพลิเคชันกับ SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และดำเนินการของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL การสืบค้นกลับ โดยใช้คำสั่ง Transact SQL server ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289742วิธีการสร้างข้อมูลการติดตาม SQL Server 7.0
283790 วิธีการสร้างข้อมูลการติดตาม SQL Server 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลการติดตามของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL ด้วย โดยใช้คำสั่ง Transact SQL server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
289279INF: วิธีการสืบค้นกลับการตรวจสอบ SQL Server 7.0
283786 วิธีการตรวจสอบการสืบค้นกลับของ SQL Server 2000
หมายเหตุ ถ้าคุณมีข้อมูลการติดตามของผู้สร้างโปรไฟล์ของ SQL ของปริมาณงานที่มีขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ ตัวช่วยการปรับแต่งสร้างดัชนี แบบสอบถาม SQL Server ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าดัชนีปรับแต่ง ตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดชุดดีที่สุดของดัชนีสำหรับแบบสอบถามที่ระบุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าดัชนีปรับแต่งคือ เครื่องมือมีประสิทธิภาพมากเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้อง ดัชนีที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ ด้วยการใช้ดัชนีที่ตัวช่วยสร้าง แนะนำ คุณอาจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าดัชนีปรับแต่ง หัวข้อ "ดัชนีตัวช่วยปรับแต่งสร้าง" ใน SQL Server Books Online

บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ SQL

SQL Server โดยทั่วไปจะได้รับผล โดยปัญหาคอขวดต่อไปนี้:
 • CPU
 • หน่วยความจำ
 • I/O ของแฟ้ม
 • ล็อก บล็อก หรือ deadlocking
คุณสามารถใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server เมื่อต้องระบุวิธีเหล่านี้ ปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นอาจมีผลต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แฟ้มบันทึกนี้ เมื่อต้องระบุเมื่อกระบวนการภายนอกมากใช้คอมพิวเตอร์ที่รัน SQL เซิร์ฟเวอร์และส่งผลกระทบต่อที่ประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server

ก่อนที่คุณ เริ่มการทำงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์เคาน์เตอร์บน เมื่อต้องทำเช่นนี้ รันdiskperfจากพรอมต์คำสั่ง ถ้าตัวนับดิสก์ที่ไม่ได้ใช้ รันdiskperf -yและเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

เมื่อคุณสร้างแบบ SQL ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:
 • แฟ้มเพจจิ้ง
 • กระบวนการ
 • ตัวประมวลผล
 • ตัวนับของ SQL Server ทั้งหมด
 • หน่วยความจำ
 • เธรด
 • ดิสก์แบบลอจิคัล
 • ดิสก์ที่มีอยู่จริง
 • ระบบ
หมายเหตุ ในช่วงเริ่มต้นของ 15 วินาทีควรเวลาเพียงพอสำหรับการตรวจสอบ เซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเวลา คุณอาจจำเป็นต้องลดเวลา ช่วงเวลาสำหรับการรวบรวมข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานเซิร์ฟเวอร์ SQL ตรวจสอบล็อก ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
150934วิธีการสร้างแฟ้มบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับการแก้ไขปัญหาของ NT
248345 วิธีการสร้างการบันทึกโดยใช้การตรวจสอบระบบใน Windows 2000


หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานใน SQL Server 2005 ดูหัวข้อ "ตรวจสอบและปรับแต่งสำหรับประสิทธิภาพ" ใน SQL Server 2005 Books Online

โปรแกรมอรรถประโยชน์ sqldiag

โปรแกรมอรรถประโยชน์ sqldiag ที่มาพร้อมกับ SQL Server จะรวบรวม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์ที่รัน SQL เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลที่มีรายงานไปยัง SQL ล็อกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ sqldiag ดู หัวข้อ "การ sqldiag โปรแกรมอรรถประโยชน์" ใน SQL Server Books Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ sqldiag บน SQL Server คลัสเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
233332วิธีการเรียกใช้ SQLDIAG แบบเป็นกลุ่ม/เสมือน SQL Server

หมายเหตุ ใน SQL Server 2005 อรรถประโยชน์ SQLdiag ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ไม่เข้ากันได้กับ SQL Server 2000 โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และโปรแกรมประยุกต์หรือสคริปต์ที่อาศัยข้อมูลของอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งหรือลักษณะการทำงานอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องในอนาคตรุ่นต่อ ๆ ไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ "ยูทิลิตี้ SQLdiag" ใน SQL Server 2005 Books Online

แฟ้มบันทึกของระบบของ Windows NT Microsoft และเหตุการณ์ของแอพลิเคชัน

คุณสามารถใช้ Windows NT ระบบและแอพลิเคชันบันทึกเหตุการณ์เพื่อ ระบุปัญหาที่คุณไม่สามารถดูข้อมูลอื่น ๆ แฟ้มบันทึกเหล่านี้ช่วยให้การ มุมมองของกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และให้ความเข้าใจที่สมบูรณ์ สภาพแวดล้อม

ตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้มเหล่านี้

เซิร์ฟเวอร์ FTP แลกเปลี่ยนแฟ้มของ Microsoft ต่อไปนี้ช่วยให้คุณสามารถ ส่ง และรับแฟ้มเข้า และออก จากวิศวกร PSS:
ftp://ftppss.microsoft.com


สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านคำแนะนำที่กำหนดไว้ในแฟ้มของ Microsoft อัตราแลกเปลี่ยน FTP เว็บไซต์
ที่คั่นหน้าเว็บ: 9

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำของศูนย์ควบคุมระบบSQL Server มีการสืบค้นกลับที่ใช้งานอยู่หลายที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโปรแกรมช่วยแนะนำของศูนย์ควบคุมระบบตรวจสอบสถานะการออนไลน์ของการสืบค้นกลับที่ใช้งานอยู่นอกเหนือจากการสืบค้นกลับเป็นค่าเริ่มต้นที่จะรับข้อมูลในขณะนี้ การแจ้งเตือนนี้ถูกสร้างขึ้นถ้ามีการ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำงานอยู่ ถ้าพวกเขากำลังถูกบันทึกในเส้นทาง UNC และ ถ้าพวกเขาจับภาพอีแพงช่องลม ตรวจทานข้อมูลในบทความนี้ และทำการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมSQL Server 2008
SQL Server 2008 R2
SQL Server 2012คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 298475 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbhowtomaster kbinfo kbmt KB298475 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298475

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com