Bestaande cookies kunnen gelezen worden door een website, zelfs als de optie 'Blokkeren' is geselecteerd

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 298780 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL298780
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, kunnen (via een browser) nog steeds zonder bevestiging worden gelezen door de website die de cookies heeft gemaakt, ook als u de optie Blokkeren of Vragen in de sectie Automatische cookie-verwerking opheffen van het dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen hebt geselecteerd voor directe of indirecte cookies.

Opmerking Dit probleem treedt niet op als u de schuifregelaar op het tabblad Privacy instelt op Alle cookies blokkeren. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
283185Cookies beheren in Internet Explorer 6

Oorzaak

Dit probleem kan optreden omdat de opties Blokkeren en Vragen in het dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen alleen van toepassing zijn op nieuwe cookies die websites op uw computer proberen te maken. Reeds aanwezige cookies kunnen nog steeds worden gelezen door de website die de cookies heeft gemaakt.

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:
Verwijder alle cookies die voor een bepaalde website op uw computer zijn opgeslagen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
278835Cookiebestanden verwijderen
Voeg de website toe aan het dialoogvenster Privacy per website instellen en selecteer de instelling Blokkeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
1. Klik op Bewerken op het tabblad Privacy van het dialoogvenster Internet-opties.
2. Typ het adres van de betreffende website in het vak Adres van de website en klik op Blokkeren.
3. Klik tweemaal op OK.
Opmerking Met behulp van deze methode verwijdert u alle cookies die voor een bepaalde website op de computer zijn opgeslagen. Gebruik de instelling Alle cookies blokkeren door de schuifregelaar op het tabblad Privacy te verplaatsen. Als u deze instelling selecteert, kan geen enkele website cookies op uw computer opslaan of lezen.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

Als u de schuifregelaar op het tabblad Privacy instelt op Alle cookies blokkeren of Alle cookies accepteren, is de knop Bewerken niet beschikbaar omdat website-specifieke privacyacties bij deze instellingen worden genegeerd. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Eigenschappen

Artikel ID: 298780 - Laatste beoordeling: dinsdag 24 januari 2006 - Wijziging: 4.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbenv kbprb KB298780

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com