Exchange Server ประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีใช้ตัวจำลองแบบ PDC สำหรับ DSAccess หรือ ADAcess

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 298879 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

โดยค่าเริ่มต้น DSAccess หรือ ADAccess เลือกตัวจำลองของ (PDC) ของตัวควบคุมโดเมนหลักคอมพิวเตอร์บทบาทหลักของการดำเนินงานการจัดการการร้องขอใน Microsoft Exchange การดำเนินการนี้อาจส่งผลในประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีถ้าโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ของ Exchange ทำ emulator PDC ที่ใช้งานจำนวนมาก

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: Microsoft Exchange 2000 Server และรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใน Exchange 2000 Server และรุ่นที่ใหม่กว่า เพิ่มค่ารีจิสทรี MinUserDC emulator PDC ในการแยกออกจากรายการเซิร์ฟเวอร์ อัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถใช้

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องเพิ่มค่ารีจิสทรี MinUserDC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Profiles\Default
  หมายเหตุ ใน Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 ค้นหาคีย์ย่อย MSExchangeADAccess แทนที่เป็นของคีย์ย่อย MSExchangeDSAccess
 3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เพิ่มค่าและเพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: MinUserDC
  ชนิดของข้อมูล: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: ตามที่จำเป็น

  หมายเหตุ รายการ MinUserDC กำหนดว่าจะต้องเป็นตัวควบคุมโดเมนของผู้ใช้ทั้งหมดกี่ พร้อมใช้งานสำหรับแยก emulator PDC เมื่อต้องเปิด ข้อมูลของค่าที่ถูกกำหนดค่าสำหรับรายการรีจิสทรี MinUserDC เป็นจำนวนสูงสุดของตัวควบคุมโดเมนเพื่อติดต่อก่อนที่จะได้รับการติดต่อที่ emulator PDC ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ตั้งค่า MinUserDC เป็น 4 นี้กำหนดค่า DSAccess เพื่อไม่รวม emulator ที่ PDC เท่านั้นเมื่อพร้อมใช้ผลรวมของตัวควบคุมโดเมนที่สี่ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ emulator PDC ที่ถูกรวมในการใช้ และ DSAccess การสื่อสารกับตัวควบคุมโดเมนที่สามที่เหลือเท่านั้น
 4. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
บันทึกย่อ
 • คุณจำเป็นต้องใช้การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีที่นี้บทความ อธิบายว่า ของ service pack ที่มีการติดตั้ง
 • ใน Exchange Server Enterprise Edition คีย์ย่อยของส่วนกำหนดค่า และการ ไม่มีคีย์ย่อยเริ่มต้น คุณต้องสร้างคีย์ย่อยเหล่านี้ในรุ่นองค์กรของ Exchange Server
 • เมื่อคุณกำหนดค่าสำหรับ MinUserDC พิจารณา n สมการ - 1 โดยที่ n คือเท่ากับจำนวนของตัวควบคุมโดเมนในไซต์ จำนวนนี้รวม emulator ที่ PDC ลบ 1 จากหมายเลขนี้ และผลรวมควรเป็นค่าที่คุณป้อนสำหรับ MinUserDC
วิธีที่ 2: Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010

ใน Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 คุณสามารถใช้ cmdlet ในการกำหนดค่านี้ ADAccess คอมโพเนนต์การแยกตัวควบคุมโดเมนที่เฉพาะเจาะจงหรือรายการของตัวควบคุมโดเมนจากการใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ -ชุด ExchangeServer คำสั่งพร้อมกับ StaticExcludedDomainControllers ตัวเลือก

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการใช้ -ชุด ExchangeServer คำสั่งที่จะแยกออกอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุมโดเมนได้จากการใช้ นอกจากนี้ ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการตรวจสอบสถานะของสภาพแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณเรียกใช้การ -ชุด ExchangeServer คำสั่ง

ในตัวอย่างนี้ คุณมีเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อโฮสต์โดเมนบทบาท
E2K7-1contoso.comแลกเปลี่ยน Server 2007
DC-1contoso.comตัวควบคุมโดเมนพร้อมกับ PDC ทำงานหลัก
DC-2contoso.comตัวควบคุมโดเมน
DC-3contoso.comตัวควบคุมโดเมน
เมื่อต้องใช้ -ชุด ExchangeServer คำสั่งเพื่อแยกตัวควบคุมโดเมนที่สามที่อยู่ในตารางนี้ใช้สำหรับคอมโพเนนต์ DSAccess ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Exchange Management Shell เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft Exchange Server 2007แล้ว คลิก Exchange Management Shell.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  ชุด-ExchangeServer-E2K7-1.contoso.com - StaticExcludedDomainControllers ของรหัสประจำตัว: dc-1.contoso.com,dc-2.contoso.com,dc-3.contoso.com
  คำสั่งนี้แยก DC-1, DC-2 และ DC 2 จากการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ E2K7-1

  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ ระบุชื่อโดเมนของตัวควบคุมโดเมนแต่ละตัว ด้วยการใช้รายการที่แบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่ไม่ประกอบด้วยช่องว่างระหว่างแต่ละรายการ
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบรายชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่ถูกแยกออก พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้ว กด Enter:
  รับ-ExchangeServer-รหัสประจำตัว E2K7-1.contoso.com-สถานะ | fl ชื่อ StaticExcludedDomainControllers
หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ และย้อนกลับสู่การทำงานเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยน การ พิมพ์ต่อไปนี้คำสั่งที่พร้อมรับ Exchange Management Shell แล้ว กด Enter:
ชุด-ExchangeServer-E2K7-1.contoso.com - StaticExcludedDomainControllers ของรหัสประจำตัว: $ null

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 คุณสามารถใช้การ -ชุด ExchangeServer cmdlet การกำหนดค่าคอมโพเนนต์ของ ADAccess เพื่อแยกตัวควบคุมโดเมนที่เฉพาะเจาะจงหรือรายการของตัวควบคุมโดเมนจากการใช้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรีเมื่อคุณใช้การ -ชุด ExchangeServer cmdlet อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อคุณใช้การ -ชุด ExchangeServer cmdlet การยกเว้นตัวควบคุมโดเมนได้จากการใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีโดเมนของคุณ Domain_Controller_A และ Domain_Controller_Bและต้องการ -ชุด ExchangeServer cmdlet การแยกออก Domain_Controller_A จากการใช้ Exchange Server หยุดการทำงานถ้า Domain_Controller_B ไม่พร้อมใช้งาน

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มค่ารีจิสทรี MinUserDC ไม่รวม emulator PDC ที่ใช้ โดยคอมโพเนนต์ ADAccess เมื่อคุณใช้ค่ารีจิสทรี MinUserDC คุณสามารถตั้งค่าทรัพยากรของตัวควบคุมโดเมนในระดับต่ำก่อนเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่มีบทบาท PDC Emulator เพื่อจัดการการร้องขอการแลกเปลี่ยน ค่ารีจิสทรี MinUserDC มีข้อดีดังต่อไปนี้โดยใช้การ -ชุด ExchangeServer cmdlet:
 • เมื่อคุณใช้ค่ารีจิสทรี MinUserDC ตัวควบคุมโดเมนที่มีบทบาท PDC emulator ยังคงมีอยู่สำหรับการใช้งานถ้าควบคุมโดเมนอื่นล้มเหลว ถ้าคุณใช้การ -ชุด ExchangeServer cmdlet ตัวควบคุมโดเมนที่มีบทบาท PDC emulator จะถูกแยกออกอย่างถาวร
 • เมื่อคุณใช้ค่ารีจิสทรี MinUserDC และจากนั้น ย้าย PDC Emulator บทบาทกับตัวควบคุมโดเมนที่แตกต่างกัน ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ในขณะนี้ โฮสต์บทบาท PDC Emulator โดยอัตโนมัติได้ถูกแยกออกจากคอมโพเนนต์ ADAccess และตัวควบคุมโดเมนที่ก่อนหน้านี้ โฮสต์ PDC Emulator บทบาทจะพร้อมใช้งานเพื่อจัดการการร้องขอการแลกเปลี่ยน

  ถ้าคุณใช้การ -ชุด ExchangeServer cmdlet และบทบาท PDC Emulator จะถูกย้ายไปตัวควบคุมโดเมนอื่น คุณต้องรันชุดงานนี้ -ชุด ExchangeServer cmdlet อีกครั้งเพื่ออัพเดตรายการการ StaticExcludedDomainControllers ถ้าคุณไม่ทำงาน -ชุด ExchangeServer cmdlet อีกตัวควบคุมโดเมนที่เป็นโฮสต์ให้บทบาท PDC Emulator หลังจากการย้ายจะพร้อมสำหรับการจัดการการร้องขอแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ตัวควบคุมโดเมนที่ก่อนหน้านี้ โฮสต์ PDC Emulator บทบาทจะยังคงถูกแยกออก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316300รหัสเหตุการณ์ 2080 จาก MSExchangeDSAccess
812848 สาย ISDN ทำให้การเชื่อมต่อไปยังไซต์ระยะไกลที่ WAN ทุก ๆ 15 นาที


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ -ชุด ExchangeServer คำสั่ง การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123716.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 298879 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbbug kbfix kbmt KB298879 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:298879

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com