אתר אינטרנט מדווח שעליך לאפשר קבצי Cookie

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 299331 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כשאתה משתמש בשירותי אתר אינטרנט 'א' באמצעות קבוצת מסגרות (או פורטל) באתר אינטרנט 'ב', ייתכן שקבצי cookie שאתר אינטרנט 'א' ינסה להגדיר ייחסמו ברמת הפרטיות של ברירת המחדל 'בינונית'.

סיבה

בדוגמה הקודמת, ההקשר של אתר אינטרנט 'א' הוא ספק חיצוני. ההגדרה של רמת פרטיות 'בינונית' חוסמת קבצי cookie של ספקים חיצוניים שאין להם מדיניות קומפקטית (הצהרת פרטיות דחוסה הניתנת לקריאת מחשב), או קבצי cookie שיש להם מדיניות קומפקטית המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת.

פתרון הבעיה

כדי לעקוף אופן פעולה זה, התחבר ישירות לאתר אינטרנט 'א'. לחלופין, הגדר את רמת הפרטיות שלך 'נמוכה' או הגדר אותה לקבלת כל קבצי ה-cookie:
 1. ב- Internet Explorer, לחץ על אפשרויות אינטרנט בתפריט כלים.
 2. בכרטיסייה פרטיות, הזז את מחוון ההגדרות לנמוכה או לקבל את כל קבצי ה-cookie.
 3. לחץ על אישור.

סטטוס

אופן פעולה זה הוא מכוון.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על קבצי cookie, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
260971 תיאור קבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות פרטיות המהוות ברירת המחדל ב-Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
293222 הגדרות פרטיות המהוות ברירת מחדל עבור Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לקבוע תצורה של הגדרות פרטיות ב-Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
283185 כיצד לנהל קבצי Cookie ב-Internet Explorer 6?

מאפיינים

Article ID: 299331 - Last Review: יום שני 11 פברואר 2008 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
מילות מפתח 
kbprb KB299331

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com