วิธีการบังคับให้มีฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer ในระหว่างการปรับรุ่นหรือการติดตั้ง Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 299340 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการบังคับในระบบฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer (HAL) ในระหว่างการปรับรุ่นหรือการติดตั้งของ Microsoft Windows XP

หมายเหตุ ขั้นตอนการเปลี่ยนจาก HAL พีซีแบบมาตรฐานไปขั้นสูง ตั้งค่าคอนฟิกและการใช้พลังงานอินเทอร์เฟซ (ACPI) HAL ที่แตกต่างใน Windows XP จากนั้น กระบวนงานที่ใช้ Microsoft Windows 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

HAL เป็นรหัสคอมพิวเตอร์ใน Windows XP ที่ทำให้ มากที่สุดสำหรับ Windows XP ให้ทำงานบนหลากหลายชนิดคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ที่ HAL จัดการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โดยตรง ในระหว่างการปรับรุ่นหรือ ติดตั้ง Windows XP คุณสามารถ "บังคับใน" เป็น HAL ด้วยการกดแป้น F5 และเลือกจากชนิดของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว

ปรับรุ่นจาก Microsoft Windows 2000 กับ Windows XP

เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 2000 ไปเป็น Windows XP, HAL ที่ถูก ถูกรักษาไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้า HAL ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เป็น HAL พีซีมาตรฐาน HAL ที่ถูกติดตั้งเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP

การปรับรุ่นของ Windows XP ในตำแหน่ง

เมื่อคุณทำการปรับรุ่นแบบแทน หรือทำการติดตั้งใหม่ของ Windows XP หากโปรแกรมติดตั้งตรวจพบว่า คุณมี HAL ที่สนับสนุน การติดตั้งสำหรับชนิดของคอมพิวเตอร์ของคุณ และโปรแกรมติดตั้งกำหนดว่า HAL ที่สนับสนุนชนิดของคอมพิวเตอร์ต้องติดตั้ง จะติดตั้งถูกต้อง HAL เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น HAL ที่ถูกเปลี่ยนจากสิ่งที่ก่อนหน้านี้ การติดตั้ง

บังคับในระบบ HAL

เมื่อต้องป้องกันไม่ให้ Windows XP กำหนดระบบโดยอัตโนมัติ HAL ในระหว่างการปรับรุ่นหรือติดตั้ง Windows XP คุณสามารถด้วยตนเอง บังคับในระบบ HAL การบังคับในระบบฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer (HAL) ในระหว่างการปรับรุ่นหรือติดตั้ง Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ระหว่างขั้นตอนของโปรแกรมการติดตั้ง โหมดข้อความเมื่อคุณ ได้รับข้อความต่อไปนี้ด้านล่างของหน้าจอ กด F5:
  กด F6 ถ้าคุณมีการติดตั้งแบบ SCSI ของบริษัทอื่น หรือ โปรแกรมควบคุม RAID
  หมายเหตุ ถ้าคุณกด F7 โหลด HAL พีซีมาตรฐาน และแบบ ACPI ตรวจสอบความสอดคล้องเป็น bypassed
 2. คุณได้รับข้อความแสดงรายการของชนิดของคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ การ brief คำอธิบายของแต่ละ HAL ต่อไปนี้:
  • ACPI Multiprocessor พีซี
   ใช้ได้กับมัลติโปรเซสเซอร์ ACPI คอมพิวเตอร์นั้น
  • Uniprocessor ACPI พีซี
   นำไปใช้ กับกระดานมีหลายตัวประมวลผล ACPI แต่มีการ ตัวประมวลผลเดียวที่ติดตั้ง
  • พีซีอินเทอร์เฟซ (ACPI) การใช้พลังงานและการกำหนดค่าขั้นสูง
   ใช้กับเมนบอร์ดตัวประมวลผลเดียวกับเดียว ตัวประมวลผล
  • Compaq SystemPro Multiprocessor หรือเข้ากันได้ 100%
   นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ Compaq SystemPro
  • MPS Uniprocessor พีซี
   นำไปใช้กับแผงวงจรหลักตัวประมวลผลแบบคู่ของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ ACPI มีการประมวลผลเดียวที่ติดตั้ง
  • MPS Multiprocessor พีซี
   นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ ACPI ที่มีตัวประมวลผลแบบคู่ ทำงานอยู่
  • พีซีมาตรฐาน
   นำไปใช้กับพี ซีมาตรฐาน ไม่ใช่ ACPI หรือ MPS ที่ไม่ใช่ CPU อาจจะเป็น 386, 486 เป็น Pentium, Pentium II เป็น หรือ Pentium III ได้
  • พีซีมาตรฐาน ด้วยขั้นตอนการ C i486
  • อื่น ๆ
หมายเหตุ หน้าจอแสดงเพียงสองชนิดของคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้ง เมื่อต้องเลื่อน ขึ้น หรือลงเพื่อดูรายการทั้งหมด ใช้ลูกศร
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หัวข้อที่เกี่ยวข้อง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
237556การแก้ไขปัญหา Windows 2000 ปัญหาฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer
309283 ตัวเลือก HAL หลังจาก Windows XP หรือ Windows Server 2003 Setup

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 299340 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhardware kbenv kbhowto kbsetup kbmt KB299340 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299340

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com