ID на статията: 299357 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Въведение

Един от компонентите на интернет връзката на вашия компютър е вграденият набор от инструкции, наречен TCP/IP. Понякога е възможно TCP/IP да се повреди. Ако не можете да се свържете с интернет и сте опитали всички други начини за разрешаване на проблема, възможно е TCP/IP да е причината за този проблем.

Тъй като TCP/IP е основен компонент на Windows, не можете да го отстраните. Можете обаче да възстановите началното състояние на TCP/IP, като използвате помощната програма NetShell (netsh).

Тази статия описва два начина за възстановяване на началното състояние на TCP/IP. Трябва да сте влезли в компютъра като администратор. Първият метод използва автоматизирано решение за възстановяване на началното състояние на TCP/IP. Този метод е предназначен за начинаещи и средно напреднали потребители.

Вторият метод описва използването на команда за ръчно възстановяване на началното състояние на TCP/IP. Този метод е предназначен за напреднали потребители.

За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets fixit1
Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50199
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets fixit2


Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

Използване на ръчния метод за възстановяване на началното състояние на TCP/IP за Windows XP.

Забележка Този раздел е предназначен за напреднали потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с отстраняването на неизправности за напреднали потребители, помолете някого за съдействие или се свържете с поддръжката. За информация как да се свържете с поддръжката, вижте информацията за контакти на уеб сайта на центъра за помощ и поддръжка на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=bg#tab0
Командата reset е налична в IP контекста на помощната програма NetShell. Изпълнете следните стъпки, за да използвате командата reset за ръчно възстановяване на първоначалното състояние на TCP/IP:
 1. За да отворите командния прозорец, щракнете върху Старт и след това върху Изпълнение. Копирайте и поставете (или въведете) следната команда в полето Отвори и натиснете ENTER:
  cmd
 2. В командния прозорец копирайте и поставете (или въведете) следната команда и натиснете ENTER:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Забележка Ако не желаете да зададете път до директория за регистрационния файл, използвайте следната команда:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Рестартирайте компютъра.

Използване на ръчния метод за възстановяване на началното състояние на TCP/IP за Windows Vista и Windows 7.

Забележка Този раздел е предназначен за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с отстраняването на неизправности за напреднали потребители, помолете някого за съдействие или се свържете с поддръжката. За информация как да се свържете с поддръжката, вижте информацията за контакти на уеб сайта на центъра за помощ и поддръжка на Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=bg#tab0
Командата reset е налична в IP контекста на помощната програма NetShell. Изпълнете следните стъпки, за да използвате командата reset за ръчно възстановяване на първоначалното състояние на TCP/IP:
 1. За да отворите командния прозорец, натиснете Start и въведете CMD в полето Търсене на програми и файлове.
 2. В Програми щракнете с десния бутон върху CMD.exe и след това щракнете върхуИзпълнявай като администратор.
 3. Когато изскочи полето Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да.
 4. В командния прозорец копирайте и поставете (или въведете) следната команда и натиснете ENTER:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Забележка Ако не желаете да зададете път до директория за регистрационния файл, използвайте следната команда:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Рестартирайте компютъра.
При изпълнение на командата reset се извършва презапис на два ключа от системния регистър, използвани от TCP/IP. Резултатът е същия като от премахване и повторно инсталиране на протокола. Командата reset извършва презапис на следните два ключа от системния регистър:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\ 
				
За успешно изпълнение на ръчната команда трябва да укажете името на регистрационния файл, в който ще бъдат записвани извършваните от netsh действия. След изпълнение на ръчната команда, TCP/IP е възстановен в началното си състояние и извършените действия са записани в регистрационния файл, посочен като resetlog.txt в тази статия.

В първия пример, c:\resetlog.txt, регистрационният файл се създава в зададен път. Във втория пример, resetlog.txt, регистрационният файл се създава в текущата директория. И в двата случая, ако вече съществува регистрационен файл с указаното име, новата информация ще бъде добавена в края на съществуващия файл.

Повече информация

За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
314067 Отстраняване на проблеми с TCP/IP връзката в Windows XP
За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
811259 Установяване и отстраняване на повреди в Winsock2 в Windows Server 2003, Windows XP и Windows Vista

Библиография

За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
314053 Параметри на конфигурацията на TCP/IP и NBT за Windows XP

Примерен регистрационен файл за NETSH INT IP RESET

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
По-долу е даден пример за регистрационен файл, генериран от netsh при извикване на командата "IP reset". Действителният регистрационен файл може да варира в зависимост от конфигурацията на компютъра. Когато е запазена оригиналната конфигурация на отнасящите се до TCP/IP ключове в системния регистър, може да няма действия, записани в регистрационния файл.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>Забележка В Windows Server 2003 Service Pack 1 можете да използвате командата netsh winsock reset, за да поправите Winsock. 
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Това реши ли проблема?

Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете тази статия по-нататък. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.

Свойства

ID на статията: 299357 - Последна рецензия: 02 април 2014 г. - Редакция: 17.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
Ключови думи: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbenv kbnetwork kbcip KB299357

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com