Μπορείτε να προσπαθήσετε να επαναφέρετε το TCP/IP, εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης με το Internet. Αυτό το άρθρο περιγράφει δύο τρόπους επαναφοράς του πρωτοκόλλου TCP/IP. Για να επαναφέρετε αυτόματα το TCP/IP, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν θέλετε να επαναφέρετε με μη αυτόματο τρόπο το TCP/IP, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".


Αυτόματη επίλυση (Fix it for me)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it. Κατόπιν, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Αυτόματη επίλυση.

Για Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Επίλυση του προβλήματος
Αυτόματη επίλυση της Microsoft 20140
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Για Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ή Windows Server 2003
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Επίλυση του προβλήματος
Microsoft Fix it 50199
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Σημειώσεις
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης επίλυσης σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή για να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, καταχωρήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας


Επίλυση από το χρήστη (Let me fix it myself)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για να επαναφέρετε μη αυτόματα το TCP/IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Για να εκτελέσετε αυτά τα βήματα, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή ως διαχειριστής.

Για Windows 8 και Windows 8.1
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
 1. Στην οθόνη Έναρξη (Start) , πληκτρολογήστε CMD. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και, κατόπιν, πατήστε Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Σημείωση: Αν δεν θέλετε να καθορίσετε μια διαδρομή καταλόγου για το αρχείο καταγραφής, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
  netsh int ip reset 
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για Windows 7 και Windows Vista
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

 1. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων (Search programs and files).
 2. Κάτω από την ένδειξη Προγράμματα (Programs), κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο CMD.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as Administrator).
 3. Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (User Account Control), κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes).
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και, κατόπιν, πατήστε Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Σημείωση Αν δεν θέλετε να καθορίσετε μια διαδρομή καταλόγου για το αρχείο καταγραφής, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για Windows XP
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
 1. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run). Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER:
  cmd
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και, κατόπιν, πατήστε Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Σημείωση Αν δεν θέλετε να καθορίσετε μια διαδρομή καταλόγου για το αρχείο καταγραφής, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Κατά την εκτέλεση της εντολής επαναφοράς, αντικαθίστανται τα εξής δύο κλειδιά μητρώου που χρησιμοποιούνται από το TCP/IP:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την κατάργηση και επανεγκατάσταση του TCP/IP. Για την επιτυχή μη αυτόματη εκτέλεση της εντολής, πρέπει να καθορίσετε ένα όνομα για το αρχείου καταγραφής όπου θα καταχωρούνται οι ενέργειες της εντολής netsh. (Αυτό το αρχείο καταγραφής αναφέρεται ως "resetlog.txt" στις μη αυτόματες διαδικασίες παραπάνω σε αυτήν την ενότητα.)

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το ζήτημα επιλύθηκε, έχετε τελειώσει με αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη.

Δείγμα αρχείου καταγραφής για την εντολή NETSH INT IP RESET

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Ακολουθεί ένα δείγμα του αρχείου καταγραφής που δημιουργείται από το netsh όταν δίνεται μια εντολή επαναφοράς διεύθυνσης IP. Το αρχείο καταγραφής ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις παραμέτρους του υπολογιστή. Όταν δεν έχει αλλάξει η αρχική ρύθμιση παραμέτρων των κλειδιών μητρώου του πρωτοκόλλου TCP/IP, ενδέχεται να μην έχουν καταγραφεί ενέργειες στο αρχείο.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>Σημείωση Στο Windows Server 2003 Service Pack 1, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή netsh winsock reset για αποκατάσταση του Winsock. 
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
314067 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης TCP/IP στα Windows XP
811259 Τρόπος προσδιορισμού και αποκατάστασης της καταστροφής του Winsock2 στον Windows Server 2003, στα Windows XP και στα Windows Vista
314053 Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP και NBT για Windows XP

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Αναγν. άρθρου: 299357
Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
Θέλετε να κάνετε σχόλια για αυτό το άρθρο;
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.