ניתן לנסות ולאפס את TCP/IP אם אתה נתקל בבעיות של חיבור אינטרנט. מאמר זה מתאר שתי דרכים לאיפוס TCP\IP. כדי לאפס את TCP/IP באופן אוטומטי, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם ברצונך לאפס את TCP/IP באופן ידני, עבור לסעיף "תנו לי לתקן בעצמי".


תקנו עבורי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או הקישור תקן. לאחר מכן, לחץ על הלחצן הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל על-פי ההוראות באשף תקן.

עבור Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 20140
כווץ את התמונההרחב את התמונה

כווץ את התמונההרחב את התמונה

עבור Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 או Windows Server 2003
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50199
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה

הערות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון Fix it בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • המשוב שלך חשוב לנו. כדי לתת משוב או כדי לדווח על בעיות הקשורות בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה


אני מעדיף לתקן בעצמי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
כדי לאפס את TCP/IP באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

הערה כדי לבצע שלבים אלה יש להתחבר למחשב כמנהל מערכת.

עבור Windows 8 ו- Windows 8.1
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. במסך התחל, הקלד CMD. בתוצאות החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני שורת פקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.
 2. בשורת הפקודה, הזן את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  הערה אם אינך רוצה לציין נתיב ספריה לקובץ יומן הרישום, השתמש בפקודה הבאה:
  netsh int ip reset 
 3. הפעל מחדש את המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
עבור Windows 7 ו-Windows Vista
כווץ את התמונההרחב את התמונה

 1. כדי לפתוח שורת פקודה, לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד cmd בתיבה חפש תוכניות וקבצים.
 2. תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל CMD.exe ולחץ על הפעל כמנהל.
 3. כאשר תיבת הדו-שיח בקרת חשבונות משתמשים מופיעה, לחץ על כן.
 4. בשורת הפקודה, הזן את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  הערה אם אינך רוצה לציין נתיב ספריה לקובץ יומן הרישום, השתמש בפקודה הבאה:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. הפעל מחדש את המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
עבור Windows XP
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. כדי לפתוח שורת פקודה, לחץ על התחל ולאחר מכן על הפעל. בתיבה פתיחה, הזן את הפקודה הבאה והקש ENTER:
  cmd
 2. בשורת הפקודה, הזן את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש Enter:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  הערה אם אינך רוצה לציין נתיב ספריה לקובץ יומן הרישום, השתמש בפקודה הבאה:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. הפעל מחדש את המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה

בעת הרצת הפקודה reset, נכתבים מחדש שני מפתחות הרישום הבאים, ששניהם משמשים את TCP/IP:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
התוצאה זהה לביצוע הסרה והתקנה מחדש של TCP/IP. כדי להפעיל בהצלחה את הפקודה הידנית, עליך לציין שם עבור קובץ היומן, שבו יירשמו הפעולות של netsh. (קובץ יומן זה נקרא "resetlog.txt" בפרוצדורות הידניות בתחילת קטע זה.)

כווץ את התמונההרחב את התמונה

למידע נוסף

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סיימת מאמר זה. אם הבעיה טרם נפתרה, ניתן לפנות למחלקת התמיכה.

קובץ יומן רישום לדוגמה עבור NETSH INT IP RESET

כווץ את התמונההרחב את התמונה
להלן דוגמה של קובץ יומן הרישום שנוצר על-ידי netsh בעת הנפקת הפקודה לאיפוס כתובת IP. קובץ היומן עצמו עשוי להיות שונה, בהתאם לתצורת המחשב. אם לא שונתה התצורה המקורית של מפתחות רישום TCP\IP כלשהם, ייתכן שלא יהיה בקובץ כל רישום של פעולות.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
      old REG_MULTI_SZ =
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.2
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
      old REG_MULTI_SZ =
        0
        

added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
      old REG_DWORD = 0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
      old REG_MULTI_SZ =
        10.1.1.1
        

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
      old REG_MULTI_SZ =
        255.255.255.0
        

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
      old REG_MULTI_SZ =
        0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed>הערהב-Windows Server 2003 Service Pack 1, באפשרותך להשתמש בפקודה netsh winsock reset לתיקון Winsock. 
כווץ את התמונההרחב את התמונה
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314067 כיצד לפתור בעיות קישוריות בין פרוטוקול TCP/IP לבין מערכת Windows XP
811259 כיצד לזהות ולשחזר פגם של Winsock2 ב- Windows Server 2003, ב- Windows XP וב- Windows Vista
314053 פרמטרי תצורה של TCP/IP ו- NBT עבור Windows XP

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 299357
הביקורת האחרונה: יום שלישי 29 יולי 2014
המידע במאמר זה חל על:: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.