Περιγραφές συμβάντων ασφαλείας των Windows 2000 (Μέρος 1 από 2)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 299475 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει περιγραφές διαφόρων συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τον έλεγχο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας αυτών των συμβάντων. Τα συμβάντα αυτά εμφανίζονται όλα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων ασφαλείας και καταγράφονται με προέλευση "Security". Το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) είναι το Μέρος 2 από 2:
301677 Περιγραφές συμβάντων ασφαλείας των Windows 2000 (Μέρος 2 από 2)

Περισσότερες πληροφορίες

 Αναγνωριστικό συμβάντος: 512 (0x0200)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Γίνεται εκκίνηση των Windows NT. 

         Event ID: 512 (0x0200)
           Type: Success Audit
       Description: Windows NT is starting up.
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 513 (0x0201)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Η λειτουργία των Windows NT τερματίζεται.
              Όλες οι περίοδοι λειτουργίας σύνδεσης θα 
              τερματιστούν από αυτόν τον τερματισμό.

         Event ID: 513 (0x0201)
           Type: Success Audit
       Description: Windows NT is shutting down. 
              All logon sessions will be terminated by this shutdown.
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 514 (0x0202)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Έχει φορτωθεί ένα πακέτο ελέγχου ταυτότητας από την 
              τοπική αρχή ασφαλείας. Αυτό το πακέτο ελέγχου ταυτότητας 
              θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ταυτότητας 
              των προσπαθειών για σύνδεση.
              Όνομα πακέτου ελέγχου ταυτότητας: %1

         Event ID: 514 (0x0202)
           Type: Success Audit
       Description: An authentication package has been loaded by the Local Security Authority. 
              This authentication package will be used to authenticate logon attempts. 
              Authentication Package Name: %1
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 515 (0x0203)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Μια αξιόπιστη διεργασία σύνδεσης έχει καταχωρηθεί με την Τοπική αρχή ασφαλείας.
              Αυτή η διεργασία σύνδεσης θα είναι αξιόπιστη για την υποβολή αιτήσεων για σύνδεση.
              Όνομα διεργασίας σύνδεσης: %1

         Event ID: 515 (0x0203)
           Type: Success Audit
       Description: A trusted logon process has registered with the Local Security Authority. 
              This logon process will be trusted to submit logon requests. 
              Logon Process Name: %1

				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 516 (0x0204)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Οι εσωτερικοί πόροι που έχουν εκχωρηθεί για την τοποθέτηση σε ουρά μηνυμάτων 
              ελέγχου έχουν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα την απώλεια ορισμένων ελέγχων. 
              Αριθμός των μηνυμάτων ελέγχου που απορρίφθηκαν: %1

         Event ID: 516 (0x0204)
           Type: Success Audit
       Description: Internal resources allocated for the queuing of audit messages have been 
              exhausted, leading to the loss of some audits. 
              Number of audit messages discarded: %1
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 517 (0x0205)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Έγινε απαλοιφή του αρχείου καταγραφής ελέγχου
              Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %1   Πρωτεύων τομέας:       %2
              Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %3   Όνομα χρήστη υπολ. πελάτη:  %4
              Τομέας υπολογιστή πελάτη: %5   Αναγν. σύνδεσης υπολ. πελάτη: %6

         Event ID: 517 (0x0205)
           Type: Success Audit
       Description: The audit log was cleared
              Primary User Name: %1   Primary Domain:  %2
              Primary Logon ID: %3   Client User Name: %4
              Client Domain:   %5   Client Logon ID: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 518 (0x0206)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Έχει φορτωθεί ένα πακέτο ειδοποίησης από τη διαχείριση λογαριασμών 
              ασφαλείας. Το πακέτο αυτό θα λάβει ειδοποίηση για οποιεσδήποτε αλλαγές 
              στους λογαριασμούς ή στους κωδικούς πρόσβασης.
              Όνομα πακέτου ειδοποίησης: %1

         Event ID: 518 (0x0206)
           Type: Success Audit
       Description: An notification package has been loaded by the Security Account Manager. 
              This package will be notified of any account or password changes. 
              Notification Package Name: %1
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 528 (0x0210)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Επιτυχής σύνδεση:
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3  Τύπος σύνδεσης: %4
              Διεργασία σύνδεσης: %5    Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %6
              Όνομα σταθμού εργασίας: %7

         Event ID: 528 (0x0210)
           Type: Success Audit
       Description: Successful Logon:
              User Name: %1       Domain: %2
              Logon ID: %3       Logon Type: %4
              Logon Process: %5     Authentication Package: %6
              Workstation Name: %7
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 529 (0x0211)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
          Αιτία: Άγνωστο όνομα χρήστη ή εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6

         Event ID: 529 (0x0211)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
       Reason:   Unknown user name or bad password
              User Name: %1       Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 530 (0x0212)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
          Αιτία: Παραβίαση χρονικού περιορισμού σύνδεσης στο λογαριασμό
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6

         Event ID: 530 (0x0212)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: Account logon time restriction violation
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 531 (0x0213)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
              Αιτία: Απενεργοποιημένος λογαριασμός
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6

         Event ID: 531 (0x0213)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
          Reason: Account currently disabled
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3        Logon Process: %4
              Authentication Package: %5  Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 532 (0x0214)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
          Αιτία: Ο καθορισμένος λογαριασμός χρήστη έχει λήξει
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6 

         Event ID: 532 (0x0214)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: The specified user account has expired
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 533 (0x0215)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
              Αιτία: Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σε αυτόν τον υπολογιστή
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6 

         Event ID: 533 (0x0215)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: User not allowed to logon at this computer
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 534 (0x0216)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
              Αιτία: Δεν έχει εκχωρηθεί στο χρήστη ο ζητούμενος 
              τύπος σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6 

         Event ID: 534 (0x0216)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: The user has not been granted the requested
              logon type at this machine
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 535 (0x0217)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
          Αιτία: Ο κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό έχει λήξει
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6 

         Event ID: 535 (0x0217)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: The specified account's password has expired
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 536 (0x0218)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
              Αιτία: Το στοιχείο NetLogon δεν είναι ενεργό
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6 

         Event ID: 536 (0x0218)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: The NetLogon component is not active
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 537 (0x0219)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
          Αιτία: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σύνδεση
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6 

         Event ID: 537 (0x0219)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: An unexpected error occurred during logon
              User Name: %1       Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 538 (0x021A)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποσύνδεση χρήστη
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3  Τύπος σύνδεσης: %4

         Event ID: 538 (0x021A)
           Type: Success Audit
       Description: User Logoff
              User Name: %1       Domain: %2
              Logon ID: %3        Logon Type: %4
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 539 (0x021B)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποτυχία σύνδεσης
              Αιτία: Κλείδωμα λογαριασμού
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Τύπος σύνδεσης: %3      Διεργασία σύνδεσης: %4
              Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %5  Όνομα σταθμού εργασίας: %6 

         Event ID: 539 (0x021B)
           Type: Failure Audit
       Description: Logon Failure
              Reason: Account locked out
              User Name: %1        Domain: %2
              Logon Type: %3       Logon Process: %4
              Authentication Package: %5 Workstation Name: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 540 (0x021c)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Επιτυχής σύνδεση δικτύου
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3  Τύπος σύνδεσης: %4
              Διεργασία σύνδεσης: %5    Πακ. ελέγχ. ταυτότητας: %6
              Όνομα σταθμού εργασίας: %7

         Event ID: 540 (0x021c)
           Type: Success Audit
       Description: Successful Network Logon
              User Name: %1       Domain: %2
              Logon ID: %3        Logon Type: %4
              Logon Process: %5     Authentication Package: %6
              Workstation Name: %7
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 541 (0x021d)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Καθιέρωση συσχετισμού ασφαλείας IKE.
              Κατάσταση λειτουργίας: %1    Ταυτότητα σταθμού: %2
              Φίλτρο: %3           Παράμετροι: %4

         Event ID: 541 (0x021d)
           Type: Success Audit
       Description: IKE security association established.
              Mode: %1          Peer Identity: %2
              Filter: %3         Parameters: %4
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 542 (0x021e)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Τερματισμός συσχετισμού ασφαλείας IKE.
              Κατάσταση λειτουργίας: προστασία δεδομένων (Γρήγορη κατάσταση λειτουργίας)
              Φίλτρο: %1        SPI εισερχόμενων: %2
              SPI εξερχόμενων: %3

         Event ID: 542 (0x021e)
           Type: Success Audit
       Description: IKE security association ended.
              Mode: Data Protection (Quick mode)
              Filter: %1         Inbound SPI: %2
              Outbound SPI: %3
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 543 (0x021f)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Τερματισμός συσχετισμού ασφαλείας IKE.
              Κατάσταση λειτουργίας: ανταλλαγή κλειδιών (Κύρια κατάσταση λειτουργίας)
              Φίλτρο: %1

         Event ID: 543 (0x021f)
           Type: Success Audit
       Description: IKE security association ended.
              Mode: Key Exchange (Main mode)
              Filter: %1
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 544 (0x0220)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Η καθιέρωση συσχετισμού ασφαλείας IKE απέτυχε γιατί δεν ήταν δυνατός
              ο έλεγχος ταυτότητας του σταθμού. 
              Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία αξιόπιστου πιστοποιητικού.
              Ταυτότητα σταθμού: %1     Φίλτρο: %2

         Event ID: 544 (0x0220)
           Type: Failure Audit
       Description: IKE security association establishment failed because peer could not
              authenticate. The certificate trust could not be established.
              Peer Identity: %1     Filter: %2
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 545 (0x0221)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Ο έλεγχος ταυτότητας του σταθμού IKE απέτυχε.
              Ταυτότητα σταθμού: %1     Φίλτρο: %2

         Event ID: 545 (0x0221)
           Type: Failure Audit
       Description: IKE peer authentication failed.
              Peer Identity: %1     Filter: %2
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 546 (0x0222)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Η καθιέρωση συσχετισμού ασφαλείας IKE απέτυχε γιατί 
              ο σταθμός έστειλε μη έγκυρη πρόταση.
              Κατάσταση λειτουργίας: %1    Φίλτρο: %2
              Χαρακτηριστικό: %3        Αναμενόμενη τιμή: %4
              Τιμή που λήφθηκε: %5

         Event ID: 546 (0x0222)
           Type: Failure Audit
       Description: IKE security association establishment failed because peer
              sent invalid proposal.
              Mode: %1          Filter: %2
              Attribute: %3       Expected value: %4
              Received value: %5
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 547 (0x0223)
          Τύπος: Αποτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Η διαπραγμάτευση του συσχετισμού ασφαλείας IKE απέτυχε.
              Κατάσταση λειτουργίας: %1      Φίλτρο: %2
              Σημείο αποτυχίας: %3        Αιτία αποτυχίας: %4

         Event ID: 547 (0x0223)
           Type: Failure Audit
       Description: IKE security association negotiation failed.
              Mode:     %1     Filter: %2
              Failure Point: %3     Failure Reason: %4
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 560 (0x0230)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Ανοιχτό αντικείμενο
              Διακομιστής αντικειμένου: %1    Τύπος αντικειμένου: %2
              Όνομα αντικειμένου: %3       Νέο αναγνωριστικό χειρισμού: %4
              Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6} Αναγνωριστικό διεργασίας: %7
              Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %8    Πρωτεύων τομέας: %9
              Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %10   Όνομα χρήστη υπολ.-πελάτη: %11
              Τομέας υπολογιστή-πελάτη: %12   Αναγν. σύνδεσης υπολ.-πελάτη: %13
              Προσβάσεις %14           Δικαιώματα %15

         Event ID: 560 (0x0230)
           Type: Success Audit
       Description: Object Open
              Object Server: %1     Object Type: %2
              Object Name: %3      New Handle ID: %4
              Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7 
              Primary User Name: %8   Primary Domain: %9
              Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11
              Client Domain: %12     Client Logon ID: %13
              Accesses %14        Privileges %15
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 561 (0x0231)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Εκχώρηση χειρισμού
              Αναγνωριστικό δείκτη χειρισμού: %1   Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%2,%3}
              Αναγνωριστικό διεργασίας: %4

         Event ID: 561 (0x0231)
           Type: Success Audit
       Description: Handle Allocated
              Handle ID: %1       Operation ID:{%2,%3}
              Process ID: %4
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 562 (0x0232)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Κλειστός χειρισμός
              Διακομιστής αντικειμένου: %1    Αναγνωριστικό χειρισμού: %2
              Αναγνωριστικό διαδικασίας: %3

         Event ID: 562 (0x0232)
           Type: Success Audit
       Description: Handle Closed
              Object Server: %1     Handle ID: %2
              Process ID: %3
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 563 (0x0233)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αντικείμενο ανοιχτό για διαγραφή
              Διακομιστής αντικειμένου: %1     Τύπος αντικειμένου: %2
              Όνομα αντικειμένου: %3        Νέο αναγνωριστικό χειρισμού: %4
              Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6}  Αναγνωριστικό διεργασίας: %7
              Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %8     Πρωτεύων τομέας: %9
              Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %10    Όνομα χρήστη υπολ.-πελάτη: %11
              Τομέας υπολογιστή-πελάτη: %12    Αναγν. σύνδεσης υπολ.-πελάτη: %13
              Προσβάσεις %14            Δικαιώματα %15

         Event ID: 563 (0x0233)
           Type: Success Audit
       Description: Object Open for Delete
              Object Server: %1     Object Type: %2
              Object Name: %3      New Handle ID: %4
              Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7
              Primary User Name: %8   Primary Domain: %9
              Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11
              Client Domain: %12     Client Logon ID: %13
              Accesses %14        Privileges %15
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 564 (0x0234)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Διαγραφή αντικειμένου
              Διακομιστής αντικειμένων: %1     Αναγν. δείκτη χειρισμού: %2
              Αναγνωριστικό διεργασίας: %3

         Event ID: 564 (0x0234)
           Type: Success Audit
       Description: Object Deleted
              Object Server: %1     Handle ID: %2
              Process ID: %3
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 565 (0x0235)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Ανοιχτό αντικείμενο
              Διακομιστής αντικειμένου: %1    Τύπος αντικειμένου: %2
              Όνομα αντικειμένου: %3       Νέο αναγνωριστικό χειρισμού: %4
              Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6}  Αναγνωριστικό διεργασίας: %7
              Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %8    Πρωτεύων τομέας: %9
              Πρωτεύον αναγν. σύνδεσης: %10    Όνομα χρήστη υπολ.-πελάτη: %11
              Τομέας υπολογιστή-πελάτη: %12    Αναγν. σύνδεσης υπολ.-πελάτη: %13
              Προσβάσεις %14           Δικαιώματα %15
              Ιδιότητες: %16%17%18%19%20%21%22%23%24%25

         Event ID: 565 (0x0235)
           Type: Success Audit
       Description: Object Open
              Object Server: %1     Object Type: %2
              Object Name: %3      New Handle ID: %4
              Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7
              Primary User Name: %8   Primary Domain: %9
              Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11
              Client Domain: %12     Client Logon ID: %13
              Accesses %14        Privileges %15
              Properties:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25)
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 566 (0x0236)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Λειτουργία αντικειμένου
              Τύπος λειτουργίας %1           Τύπος αντικειμένου: %2
              Όνομα αντικειμένου: %3          Αναγνωριστικό χειρισμού: %4
              Αναγνωριστικό λειτουργίας:{%5,%6}     Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %7
              Πρωτεύων τομέας: %8            Αναγνωριστικό πρωτεύουσας σύνδεσης: %9
              Όνομα χρήστη πελάτη: %10         Τομέας προγράμματος-πελάτη: %11
              Αναγν. σύνδεσης προγράμματος-πελάτη: %12 Αιτήσεις πρόσβασης %13

         Event ID: 566 (0x0236)
           Type: Success Audit
       Description: Object Operation
              Operation Type %1     Object Type: %2
              Object Name: %3      Handle ID: %4
              Operation ID:{%5,%6}    Primary User Name: %7
              Primary Domain: %8     Primary Logon ID: %9
              Client User Name: %10   Client Domain: %11
              Client Logon ID: %12    Requested Accesses %13
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 576 (0x0240)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Ειδικά δικαιώματα εκχωρημένα σε νέα σύνδεση:
              Όνομα χρήστη: %1       Τομέας: %2
              Αναγνωριστικό σύνδεσης: %3  Αντιστοιχίσεις: %4

         Event ID: 576 (0x0240)
           Type: Success Audit
       Description: Special privileges assigned to new logon:
              User Name: %1       Domain: %2 
              Logon ID: %3        Assigned: %4
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 577 (0x0241)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Κλήση προνομιακής υπηρεσίας
              Διακομιστής: %1            Υπηρεσία: %2
              Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %3     Πρωτεύων τομέας: %4
              Πρωτεύον αναγνωριστικό σύνδεσης: %5  Όνομα χρήστη υπολογιστή πελάτη: %6
              Τομέας υπολογιστή πελάτη: %7     Αναγν. σύνδεσης υπολογιστή πελάτη: %8
              Δικαιώματα: %9 

         Event ID: 577 (0x0241)
           Type: Success Audit
       Description: Privileged Service Called
              Server: %1         Service: %2
              Primary User Name: %3   Primary Domain: %4
              Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6
              Client Domain: %7     Client Logon ID: %8
              Privileges: %9
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 578 (0x0242)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Λειτουργία προνομιακών αντικειμένων
              Διακομιστής αντικειμένων: %1      Δείκτης χειρισμού αντικειμένων: %2
              Αναγνωριστικό διεργασίας: %3      Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %4
              Πρωτεύων τομέας: %5          Πρωτεύον αναγνωριστικό σύνδεσης: %6
              Όνομα χρήστη υπολογιστή πελάτη: %7   Τομέας υπολογιστή πελάτη: %8
              Αναγν. σύνδεσης υπολογιστή πελάτη: %9 Δικαιώματα: %10

         Event ID: 578 (0x0242)
           Type: Success Audit
       Description: Privileged object operation
              Object Server: %1     Object Handle: %2
              Process ID: %3       Primary User Name: %4
              Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6
              Client User Name: %7    Client Domain: %8
              Client Logon ID: %9    Privileges: %10
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 592 (0x0250)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος (Success Audit)
        Περιγραφή: Μια νέα διεργασία έχει δημιουργηθεί
              Νέο αναγνωριστικό διεργασίας: %1      Όνομα αρχείου εικόνας: %2
              Αναγνωριστικό διεργασίας δημιουργίας: %3  Όνομα χρήστη: %4
              Τομέας: %5                 Αναγνωριστικό σύνδεσης: %6

         Event ID: 592 (0x0250)
           Type: Success Audit
       Description: A new process has been created
              New Process ID: %1     Image File Name: %2
              Creator Process ID: %3   User Name: %4
              Domain: %5         Logon ID: %6
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 593 (0x0251)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Μια διαδικασία εξήλθε
              Αναγνωριστικό διαδικασίας: %1       Όνομα χρήστη: %2
              Τομέας: %3                Αναγνωριστικό σύνδεσης: %4

         Event ID: 593 (0x0251)
           Type: Success Audit
       Description: A process has exited
              Process ID: %1       User Name: %2
              Domain: %3         Logon ID: %4
				
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 594 (0x0252)
           Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
         Περιγραφή: Έχει δημιουργηθεί ένα διπλότυπο ενός δείκτη χειρισμού σε ένα αντικείμενο
              Αναγνωριστικό δείκτη χειρισμού προέλευσης: %1 Αναγνωριστικό διεργασίας προέλευσης: %2
              Αναγνωριστικό δείκτη χειρισμού προορισμού: %3 Αναγνωριστικό διεργασίας προορισμού: %4

         Event ID: 594 (0x0252)
           Type: Success Audit
        Description: A handle to an object has been duplicated
              Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2
              Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4
				
 Αναγνωριστικό συμβάντος: 595 (0x0253)
          Τύπος: Επιτυχημένος έλεγχος
        Περιγραφή: Αποκτήθηκε έμμεση πρόσβαση σε ένα αντικείμενο
              Τύπος αντικειμένου: %1             Όνομα αντικειμένου: %2
              Αναγνωριστικό διαδικασίας: %3         Όνομα πρωτεύοντος χρήστη: %4
              Πρωτεύων τομέας: %5              Πρωτεύον αναγνωριστικό σύνδεσης: %6
              Όνομα χρήστη υπολογιστή πελάτη: %7       Τομέας υπολογιστή πελάτη: %8
              Αναγνωριστικό σύνδεσης υπολογιστή πελάτη: %9  Προσβάσεις: %10

         Event ID: 595 (0x0253)
           Type: Success Audit
       Description: Indirect access to an object has been obtained
              Object Type: %1      Object Name: %2
              Process ID: %3       Primary User Name: %4
              Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6
              Client User Name: %7    Client Domain: %8
              Client Logon ID: %9    Accesses: %10
				

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 299475 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2006 - Αναθεώρηση: 3.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo KB299475

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com