Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 1 z 2)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 299475 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule znajdują się opisy różnych zdarzeń związanych z zabezpieczeniami i inspekcją oraz informacje ułatwiające ich interpretację. Zdarzenia te są rejestrowane w dzienniku zdarzeń związanych z zabezpieczeniami, a ich źródło jest definiowane jako „Zabezpieczenia”. Następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base stanowi część 2 z 2:
301677 Opisy zdarzeń zabezpieczeń systemu Windows 2000 (część 2 z 2)

Więcej informacji

  Identyfikator zdarzenia: 512 (0x0200)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Trwa uruchamianie systemu Windows NT.
				
  Identyfikator zdarzenia: 513 (0x0201)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Trwa zamykanie systemu Windows NT.
       Spowoduje ono zamknięcie wszystkich sesji logowania.
				
  Identyfikator zdarzenia: 514 (0x0202)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pakiet uwierzytelnień został załadowany przez urząd zabezpieczeń lokalnych.
       Ten pakiet uwierzytelnień będzie używany do sprawdzania prób logowania.
       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1
				
  Identyfikator zdarzenia: 515 (0x0203)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Proces logowania zaufanego został zarejestrowany przez Urząd zabezpieczeń lokalnych.
       Ten proces logowania został wybrany jako zaufany do przesyłania żądań logowania.
       Nazwa procesu logowania: %1
				
  Identyfikator zdarzenia: 516 (0x0204)

    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wewnętrzne zasoby przydzielone dla organizowania kolejek komunikatów inspekcji
       zostały wyczerpane, przez co niektóre wyniki inspekcji zostały utracone.
       Liczba odrzuconych komunikatów inspekcji: %1
				
  Identyfikator zdarzenia: 517 (0x0205)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dziennik inspekcji został wyczyszczony
       Podstawowa nazwa użytkownika: %1   Podstawowa domena:  %2
       Podstawowy identyfikator logowania: %3   Nazwa użytkownika klienta: %4
       Domena klienta:   %5   Identyfikator logowania klienta: %6
				
  Identyfikator zdarzenia: 518 (0x0206)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pakiet powiadamiania został załadowany przez menedżera kont zabezpieczeń.
       Ten pakiet będzie powiadamiany o wszelkich zmianach kont i haseł.
       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1
				
  Identyfikator zdarzenia: 528 (0x0210)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pomyślne logowanie:
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4
       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6
       Nazwa stacji roboczej: %7
				
  Identyfikator zdarzenia: 529 (0x0211)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6
				
  Identyfikator zdarzenia: 530 (0x0212)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Przekroczenie ograniczenia czasu logowania
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6
				
  Identyfikator zdarzenia: 531 (0x0213)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Konto jest obecnie wyłączone
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6
				
  Identyfikator zdarzenia: 532 (0x0214)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Wygasła ważność określonego konta użytkownika
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 
				
  Identyfikator zdarzenia: 533 (0x0215)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień do logowania na tym komputerze
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 
				
  Identyfikator zdarzenia: 534 (0x0216)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień 
       do logowania na tym komputerze
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 
				
  Identyfikator zdarzenia: 535 (0x0217)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Wygasła ważność hasła określonego konta użytkownika
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 
				
  Identyfikator zdarzenia: 536 (0x0218)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Składnik NetLogon nie jest aktywny
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 
				
  Identyfikator zdarzenia: 537 (0x0219)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas logowania
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 
				
  Identyfikator zdarzenia: 538 (0x021A)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wylogowanie się użytkownika
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4.
				
  Identyfikator zdarzenia: 539 (0x021B)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Błąd logowania
       Przyczyna: Konto jest zablokowane
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4
       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6 
				
  Identyfikator zdarzenia: 540 (0x021c)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Pomyślne logowanie do sieci
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4
       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6
       Nazwa stacji roboczej: %7
				
  Identyfikator zdarzenia: 541 (0x021d)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Ustanowiono skojarzenie zabezpieczeń IKE.
       Tryb: %1          Tożsamość elementu równorzędnego: %2
       Filtr: %3         Parametry: %4
				
  Identyfikator zdarzenia: 542 (0x021e)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.
       Tryb: Ochrona danych (tryb szybki)
       Filtr: %1         Przychodzące SPI: %2
       Wychodzące SPI: %3
				
  Identyfikator zdarzenia: 543 (0x021f)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zakończono skojarzenie zabezpieczeń IKE.
       Tryb: Wymiana klucza (tryb główny)
       Filtr: %1
				
  Identyfikator zdarzenia: 544 (0x0220)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE nie powiodła się ze względu na niemożność
       uwierzytelnienia elementu równorzędnego. Nie można było ustanowić zaufania dla certyfikatu.
       Tożsamość elementu równorzędnego: %1     Filtr: %2
				
  Identyfikator zdarzenia: 545 (0x0221)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Uwierzytelnienie elementu równorzędnego IKE nie powiodło się.
       Tożsamość elementu równorzędnego: %1     Filtr: %2
				
  Identyfikator zdarzenia: 546 (0x0222)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Próba ustanowienia skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyła się niepowodzeniem,
       ponieważ element równorzędny przysłał nieprawidłową ofertę.
       Tryb: %1          Filtr: %2
       Atrybut: %3       Wartość oczekiwana: %4
       Wartość odebrana: %5
				
  Identyfikator zdarzenia: 547 (0x0223)
    Typ: Inspekcja niepowodzeń
Opis: Negocjowanie skojarzenia zabezpieczeń IKE zakończyło się niepowodzeniem.
       Tryb:     %1     Filtr: %2
       Miejsce niepowodzenia: %3     Przyczyna niepowodzenia: %4
				
  Identyfikator zdarzenia: 560 (0x0230)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Otwarty obiekt
       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2
       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4
       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7
       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9
       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11
       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13
       Dostępy %14        Przywileje %15
				
  Identyfikator zdarzenia: 561 (0x0231)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Przydzielono dojście
       Identyfikator dojścia: %1       Identyfikator operacji:{%2,%3}
       Identyfikator procesu: %4
				
  Identyfikator zdarzenia: 562 (0x0232)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Zamknięte dojście
       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2
       Identyfikator procesu: %3
				
  Identyfikator zdarzenia: 563 (0x0233)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Obiekt otwarty do usunięcia
       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2
       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4
       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7
       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9
       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11
       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13
       Dostępy %14        Przywileje %15
				
  Identyfikator zdarzenia: 564 (0x0234)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Usunięty obiekt
       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2
       Identyfikator procesu: %3
				
  Identyfikator zdarzenia: 565 (0x0235)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Otwarty obiekt
       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2
       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4
       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Identyfikator procesu: %7
       Podstawowa nazwa użytkownika: %8   Podstawowa domena: %9
       Podstawowy identyfikator logowania: %10   Nazwa użytkownika klienta: %11
       Domena klienta: %12     Identyfikator logowania klienta: %13
       Dostępy %14        Przywileje %15
       Właściwości:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25
				
  Identyfikator zdarzenia: 566 (0x0236)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Operacja na obiekcie
       Typ operacji %1     Typ obiektu: %2
       Nazwa obiektu: %3      Identyfikator dojścia: %4
       Identyfikator operacji:{%5,%6}    Podstawowa nazwa użytkownika: %7
       Podstawowa domena: %8     Podstawowy identyfikator logowania: %9
       Nazwa użytkownika klienta: %10   Domena klienta: %11
       Identyfikator logowania klienta: %12    Żądane dostępy %13
				
  Identyfikator zdarzenia: 576 (0x0240)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Specjalne przywileje przypisane dla nowego logowania:
       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2
       Identyfikator logowania: %3        Przypisano: %4
				
  Identyfikator zdarzenia: 577 (0x0241)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Wywołana uprzywilejowana usługa
       Serwer: %1         Usługa: %2
       Podstawowa nazwa użytkownika: %3   Podstawowa domena: %4
       Podstawowy identyfikator logowania: %5    Nazwa użytkownika klienta: %6
       Domena klienta: %7     Identyfikator logowania klienta: %8
       Przywileje: %9 
				
  Identyfikator zdarzenia: 578 (0x0242)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Operacja na uprzywilejowanym obiekcie
       Serwer obiektu: %1     Dojście obiektu: %2
       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4
       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6
       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8
       Identyfikator logowania klienta: %9    Przywileje: %10
				
  Identyfikator zdarzenia: 592 (0x0250)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Utworzono nowy proces
       Identyfikator nowego procesu: %1     Nazwa pliku obrazu: %2
       Identyfikator procesu Twórcy: %3   Nazwa użytkownika: %4
       Domena: %5         Identyfikator logowania: %6
				
  Identyfikator zdarzenia: 593 (0x0251)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Proces zakończył się
       Identyfikator procesu: %1       Nazwa użytkownika: %2
       Domena: %3         Identyfikator logowania: %4
				
  Identyfikator zdarzenia: 594 (0x0252)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Dojście do obiektu zostało powtórzone
       Źródłowy Identyfikator dojścia: %1    Źródłowy Identyfikator procesu: %2
       Docelowy Identyfikator dojścia: %3    Docelowy Identyfikator procesu: %4
				
  Identyfikator zdarzenia: 595 (0x0253)
    Typ: Inspekcja sukcesów
Opis: Uzyskano pośredni dostęp do obiektu
       Typ obiektu: %1      Nazwa obiektu: %2
       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4
       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6
       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8
       Identyfikator logowania klienta: %9    Dostępy: %10
				

Właściwości

Numer ID artykułu: 299475 - Ostatnia weryfikacja: 22 maja 2006 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB299475

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com