คำอธิบายของคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติสำหรับเส้นทาง IPv4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 299540 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติที่ใช้ใน Windows สำหรับเส้นทางอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล IPv4

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมตริกคือ ค่าที่กำหนดให้กับกระบวนการผลิตของ IP สำหรับอินเทอร์เฟซแบบเครือข่ายเฉพาะที่บ่งชี้ถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การวัดอาจเป็นค่าในรูปแบบของความเร็วในการเชื่อมโยง จำนวนฮอพ หรือหน่วงเวลา เมตริกอัตโนมัติคือ คุณลักษณะใหม่ใน Windows XP ที่คุณสามารถกำหนดค่าการวัดสำหรับเส้นทางภายในเครื่องที่จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ เปิดใช้งานคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติ โดยค่าเริ่มต้น และได้นอกจากนี้ด้วยตนเองไปนี้กำหนดเมตริกเฉพาะ

คุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติสามารถเป็นประโยชน์เมื่อตารางสายงานการผลิตประกอบด้วยหลายเส้นทางสำหรับปลายทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่ มีอินเทอร์เฟซเครือข่ายแบบ 10 หน่วยเมกะบิต (Mb) และมีอินเทอร์เฟซเครือข่าย 100 เมกะไบต์ และคอมพิวเตอร์มีเกตเวย์เริ่มต้นที่ถูกกำหนดค่าบนอินเทอร์เฟซเครือข่ายทั้งสอง คุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติกำหนดสูงกว่าเมตริกอินเทอร์เฟซสำหรับเครือข่ายช้าลง คุณลักษณะนี้สามารถบังคับให้ปริมาณการใช้งานที่ถูกกำหนดไว้สำหรับอินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง การใช้อินเทอร์เฟซเครือข่ายที่เร็วที่สุดที่มีอยู่ ทั้งหมด

หมายเหตุ: โดยปกติ Microsoft ไม่แนะนำให้ คุณเพิ่มเกตเวย์เริ่มต้นข้ามเครือ ตัวอย่างเช่น edge เซิร์ฟเวอร์ เช่น การแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปจะถูกกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่เป็นสมาชิกร่วม กัน: อินเทอร์เน็ตสาธารณะและอินทราเน็ตส่วนตัวอย่าง น้อยหนึ่งรายการ ในสถานการณ์นี้ คุณควรกำหนดเกตเวย์เริ่มต้นที่บนอินเทอร์เฟซส่วนตัว ตามวิธีการดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้การกำหนดเส้นทางไม่ถูกต้องบนเครือข่ายของคุณ

ตารางต่อไปนี้ทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ได้กับ Windows XP เพื่อกำหนดเมตริกสำหรับกระบวนการผลิตที่ถูกผูกไว้กับอินเทอร์เฟซเครือข่ายของความเร็วต่าง ๆ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ความเร็วในการเชื่อมโยงเมตริก
มากกว่า หรือเท่ากับ 2 กิกะไบต์ 5
มากกว่า 200 เมกะไบต์10
มากกว่า 20 Mb และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 เมกะไบต์20
ขนาดใหญ่กว่า 4 เมกะไบต์ และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 20 Mb30
มากกว่า 500 กิโลบิต (Kb), และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 4 เมกะไบต์40
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 กิโลไบต์50

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการความเร็วในการเชื่อมโยงและเมตริกที่กำหนดไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 2 และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ความเร็วในการเชื่อมโยงเมตริก
มากกว่า หรือเท่ากับ 2 กิกะไบต์5
มากกว่า 200 เมกะไบต์10
มากกว่าเมกะไบต์ 80 และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 200 เมกะไบต์20
มากกว่า 20 Mb และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 80 Mb25
ขนาดใหญ่กว่า 4 เมกะไบต์ และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 20 Mb30
มากกว่า 500 กิโลไบต์ และน้อยกว่า หรือเท่ากับ 4 เมกะไบต์40
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 กิโลไบต์50

คุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติถูกกำหนดค่าสำหรับแต่ละอินเทอร์เฟซสำหรับเครือข่ายในเครือข่ายเป็นอิสระต่อกัน คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณมีอินเทอร์เฟซเครือข่ายมากกว่าหนึ่งของความเร็วเดียวกัน เช่น เมื่อแต่ละอินเทอร์เฟซเครือข่ายถูกกำหนดเกตเวย์เริ่มต้น ในสถานการณ์นี้ คุณอาจต้องการด้วยตนเองการตั้งค่าคอนฟิกการวัดบนอินเทอร์เฟซเครือข่ายหนึ่ง และเปิดใช้งานคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติเพื่อกำหนดค่าการวัดของอินเทอร์เฟซเครือข่ายอื่น ๆ การตั้งค่านี้สามารถช่วยให้คุณควบคุมอินเทอร์เฟซสำหรับเครือข่ายที่ใช้ครั้งแรกในสายงานการผลิตของปริมาณการใช้งานของ IP

นอกจากนี้ การวัดที่มีกำหนดเกตเวย์เริ่มต้นเฉพาะคุณสามารถกำหนดค่าอย่างอิสระเกตเวย์แต่ละ การตั้งค่านี้ช่วยให้ระดับของการวัดที่ใช้สำหรับเส้นทางภายในการควบคุมเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติเพื่อกำหนดค่ากระบวนการผลิตที่กำหนดให้ กับอินเทอร์เฟซเครือข่าย และ ในเวลาเดียวกับการวัดที่กำหนดให้กับอีกเกตเวย์เริ่มต้นที่กำหนดค่าด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ถ้าระบุเมตริกที่ระดับอินเทอร์เฟซเครือข่าย แต่เกตเวย์เพิ่ม และตั้งค่าคอนฟิกสำหรับคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติ เกตเวย์สามารถสืบทอดการวัดที่กำหนดให้กับอินเทอร์เฟซเครือข่ายได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดเมตริกห้าระดับอินเทอร์เฟซเครือข่าย และจากนั้นคุณสามารถเพิ่มเกตเวย์ และปล่อยเกตเวย์สำหรับการตรวจสอบคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติ จะกำหนดเกตเวย์ยังเมตริกห้าครั้ง

คุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติจะแตกต่างจากคุณลักษณะการตรวจหาเกตเวย์บอดที่สามารถบังคับให้เครือข่ายเพื่อสลับไปเกตเวย์เริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับการจับการส่งข้อมูลส่งควบคุมโพรโทคอล (TCP) นอกจากนี้ คุณลักษณะการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลไม่เปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหาเกตเวย์บอด มีดำเนินการนี้เปิดใช้งาน โดยสแต็ค TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ที่เริ่มต้นเซสชันของ TCP

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
205027 ตรวจหาเกตเวย์บอด RRAS และเชื่อมต่อการเรียกเลขหมายตามคำขอ
การกำหนดค่าคุณลักษณะเมตริกอัตโนมัติ:
 1. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่การเชื่อมต่อเครือข่าย
 2. คลิกขวาอินเทอร์เฟซเครือข่าย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. คลิกInternet Protocol (TCP/IP), แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 4. บนแท็บทั่วไปคลิกขั้นสูง
 5. เมื่อต้องการระบุเมตริก บนแท็บการตั้งค่า IPคลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายของเมตริกอัตโนมัติแล้ว ใส่การวัดที่คุณต้องการในฟิลด์อินเทอร์เฟซสำหรับการวัด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 299540 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB299540 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299540

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com