Rozmieszczanie systemu Windows XP przy użyciu narzędzia Sysprep w połączeniu z Aktywacją produktu Windows lub nośnikiem z licencją zbiorczą

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 299840 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób użycia narzędzia do przygotowania rozmieszczenia Sysprep w połączeniu z Aktywacją produktu Windows lub nośnikiem z licencją zbiorczą.

Więcej informacji

Narzędzie Sysprep i licencjonowanie zbiorcze

Jeśli planuje się duże wdrożenie systemu Windows XP, należy uzyskać nośnik z licencją zbiorczą (VL, Volume License) i skorzystać z licencjonowania zbiorczego. Gdy korzysta się z nośnika z licencją zbiorczą (wersje VL systemu Windows XP) w połączeniu z kluczami produktu VL, aktywacja nie jest wymagana.

Klienci, którzy zakupili zbiorcze licencje firmy Microsoft, mogą wprowadzić swoje unikatowe klucze produktu VL do pliku odpowiedzi dla instalacji nienadzorowanej. W przypadku narzędzia Sysprep wprowadza się ten klucz do pliku Sysprep.inf w sekcji „UserData”, korzystając z wpisu „ProductKey=”, na przykład:
[UserData]
ProductKey= "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
					
Umożliwi to pomyślną instalację systemu Windows XP.

Uwaga: Jeśli używa się kluczy produktów objętych licencją zbiorczą z nośnikiem VL, wystarczy tylko wpisać klucz produktu VL w sekcji „UserData”, korzystając z parametru ProductKey, zgodnie z powyższym opisem. Jeśli używa się narzędzia Sysprep, konieczna jest edycja pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej (Sysprep.inf).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użycia narzędzia Sysprep i pliku odpowiedzi, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216937 Używanie narzędzia przygotowania systemu i pliku odpowiedzi

Aktywacja produktu z nośnikiem detalicznym

Aktywacja produktu Windows została opracowana z myślą o współpracy z produktami do tworzenia obrazów dyskowych dostarczanymi przez innych producentów. Przy użyciu programu narzędziowego Sysprep dołączonego do systemu XP można trzykrotnie zresetować aktywację.

Uwaga: Program narzędziowy Sysprep.exe znajduje się na dystrybucyjnym dysku CD-ROM systemu Windows XP w folderze Support\Tools, w pliku Deploy.cab.

Po sporządzeniu obrazu systemu Windows XP i rozmieszczeniu go Aktywacja produktu Windows inicjuje zegar aktywacji, który resetuje identyfikator instalacji (i uaktywnia pełny okres wstępny) przy pierwszym uruchomieniu po zainstalowaniu systemu Windows XP na komputerze docelowym. W przeciwieństwie do produktu objętego licencją zbiorczą, klucz produktu jest wymagany do każdego komputera docelowego. Jednak wykonywanie połączeń telefonicznych w celu aktywacji nie jest konieczne, jeżeli komputery docelowe mają połączenie z Internetem i klucze produktu są prawidłowe; w tym wypadku aktywacja produktu odbywa się automatycznie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat użycia parametru AutoActivate w instalacji nienadzorowanej, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291997 Jak uaktywnić system Windows XP przy użyciu pliku Unattend.txt
Uwaga: Jeśli połączenie internetowe jest obsługiwane przez serwer proxy, oprócz parametru AutoActivate należy także użyć parametru ActivateProxy.
Uwaga: Podczas uruchamiania programu Sysprep.exe po raz czwarty na tym samym nośniku pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Your grace period limit has been reached and will not be reset. (Limit okresu wstępnego został osiągnięty i nie zostanie zresetowany).

Właściwości

Numer ID artykułu: 299840 - Ostatnia weryfikacja: 3 grudnia 2007 - Weryfikacja: 5.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbsetup KB299840

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com