วิธีการใช้ SSL ใน IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 299875 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

อินเทอร์เน็ตได้เปิดขึ้นในรูปแบบใหม่สำหรับองค์กรในการสื่อสาร ทั้งภายใน และภายนอก การสื่อสารระหว่างพนักงาน ผู้ขาย และลูกค้าที่ดีช่วยให้องค์กรการตัดจ่าย นำผลิตภัณฑ์การตลาดเร็ว และสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าเข้ม สื่อสารที่มีการปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สำคัญ--ครั้ง--transmitting ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต จะซึ่งกลาย imperative เพื่อให้สามารถดำเนินการสื่อสารส่วนตัว พิสูจน์ tamper กับฝ่ายที่ทราบอยู่แล้ว เมื่อต้องการนำนี้เกี่ยวกับ องค์กรสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีความปลอดภัยที่ขึ้นอยู่กับการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีเช่นปลอดภัย Sockets Layer (SSL) คำแนะนำทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า SSL บนคอมพิวเตอร์มีข้อมูล Services (IIS)


ความต้องการ

รายการต่อไปนี้อธิบายฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ทักษะ และทราบ และ service pack ที่คุณต้อง:
 • windows 2000 Server ขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์ หรือ Professional รายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 5.0 และใบรับรอง Microsoft Server รุ่น 2.0 ติดตั้ง และกำหนดค่า
 • การติดตั้ง windows Server 2003 มาตรฐาน Edition, Windows Server 2003 องค์กร Edition, Windows Server 2003 Datacenter Edition หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Web Edition มีรายละเอียดบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 และ Certificate Services และกำหนดค่า
ถ้าคอมพิวเตอร์ที่มีใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไม่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันที่มี IIS คุณจำเป็นเครือข่ายที่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการโฮสต์สำหรับใบรับรองเซิร์ฟเวอร์


สร้างคำขอใบรับรอง

ขั้นแรก เว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องทำการร้องขอใบรับรอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงานแบบอินเทอร์เน็ตบริการ'ตัวจัดการ' (ISM), ซึ่งโหลดเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดของอินเทอร์เน็ตสแนปอินสำหรับ Microsoft Management Console (MMC) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการทางอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกสองครั้งชื่อของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้คุณดูเว็บไซต์ทั้งหมด ใน IIS 6.0 ขยายเว็บไซต์.
 3. คลิกขวาที่เว็บไซต์ที่คุณต้อง การติดตั้งใบรับรอง แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บ แล้วคลิกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ภายใต้การรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างใบรับรองเซิร์ฟเวอร์เว็บ
 5. ใน IIS 6.0 คลิกถัดไป. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ IIS 5.0 ไปที่ขั้นตอนที่ 6
 6. เลือกสร้างใบรับรองใหม่คลิกถัดไป.
 7. เลือกเตรียมการร้องขอในขณะนี้ แต่ส่งในภายหลังคลิกถัดไป.
 8. พิมพ์ชื่อสำหรับใบรับรอง คุณอาจต้องตรงกับชื่อของใบรับรองลงในชื่อของเว็บไซต์ ขณะนี้ เลือกความยาวของบิต ความยาวบิตที่สูงกว่า การเข้ารหัสลับใบรับรองที่เข้ม เลือกเซิร์ฟเวอร์ Gated เข้ารหัสถ้าผู้ใช้ของคุณอาจจะมาจากประเทศที่มีข้อจำกัดการเข้ารหัสลับ
 9. พิมพ์ชื่อขององค์กรของคุณและหน่วยองค์กร (ตัวอย่างเช่น MyWeb และพัฒนา Dept) คลิกถัดไป.
 10. พิมพ์ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) หรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์เป็นชื่อที่พบโดยทั่วไป ถ้าคุณกำลังสร้างใบรับรองที่จะใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต คือ preferable ใช้ FQDN (ตัวอย่างเช่น www.MyWeb.com) คลิกถัดไป.
 11. ป้อนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และจากนั้น คลิกถัดไป.
 12. พิมพ์ชื่อเส้นทางและ การบันทึกข้อมูลใบรับรองที่ คลิกถัดไปการดำเนินต่อ

  หมายเหตุ:ถ้าคุณพิมพ์สิ่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นและชื่อแฟ้ม ต้องแน่ใจว่าได้จดชื่อและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก เพราะคุณจะสามารถเข้าถึงแฟ้มนี้ในขั้นตอนในภายหลัง
 13. ตรวจสอบข้อมูล ที่คุณพิมพ์ แล้ว คลิกถัดไปเมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนการ และสร้างการร้องขอใบรับรอง

ส่งการร้องขอใบรับรอง

การร้องขอใบรับรองที่คุณเพิ่งสร้างจำเป็นต้องถูกส่งไปใบรับรองรับรอง (CA) ซึ่งอาจเป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง ด้วย 2.0 Server ใบรับรองที่ติดตั้งหรือการ CA ออนไลน์เช่น VeriSign ติดต่อผู้ให้บริการใบรับรองที่คุณเลือก และกำหนดระดับที่ดีที่สุดของใบรับรองสำหรับความต้องการของคุณ มีวิธีที่แตกต่างของการส่งการร้องขอของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการใบรับรองออกของตัวเลือกของคุณ เพื่อขอรับใบรับรองของคุณ คุณสามารถสร้างใบรับรองของคุณกับใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ 2.0 แต่ไว้ของไคลเอ็นต์ต้อง implicitly ใจคุณเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองนี้ ขั้นตอนด้านล่างสมมติว่า คุณกำลังใช้ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ 2.0 เป็นผู้ให้บริการใบรับรอง

หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างการรับรอง IIS จะรู้จักแม่แบบเริ่มต้นเว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น เมื่อคุณเลือก CA ขององค์กรออนไลน์ ผู้ที่จะไม่ถูกแสดงเว้นแต่ว่า CA การใช้แม่แบบเริ่มต้นเว็บเซิร์ฟเวอร์
 1. เปิดเบราว์เซอร์ และเรียกดู http://YourWebServerNameCertSrv /
 2. ใน IIS 5.0 เลือกการร้องขอใบรับรองคลิกถัดไป. ใน IIS 6.0 คลิกร้องขอใบรับรอง.
 3. ใน IIS 5.0 เลือกการร้องขอขั้นสูงคลิกถัดไป. ใน IIS 6.0 คลิกการร้องขอใบรับรองขั้นสูง.
 4. ใน IIS 5.0 เลือกส่งเป็นใบรับรองขอใช้ Base64 เป็นคลิกถัดไป. ใน IIS 6.0 คลิกส่งการร้องขอการรับรอง โดยใช้การเข้ารหัสฐาน-64-ไว้ CMC หรือ PKCS #10 ไฟล์ หรือส่งการร้องขอการต่ออายุ โดยใช้ไฟล์ PKCS #7 ที่เข้ารหัสฐาน-64-ไว้
 5. ใน Microsoft Notepad เปิดเอกสารที่ร้องขอที่คุณสร้างไว้ในส่วน"สร้างการร้องขอใบรับรอง" ใน IIS 6.0 คุณสามารถมาคลิกเรียกดูแฟ้มที่จะแทรก.
 6. การคัดลอกเนื้อหาของเอกสาร เนื้อหาควรมีลักษณะต่อไปนี้:
  -----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
  MIICcjCCAhwCAQAwYjETMBEGA1UEAxMKcm9ic3NlcnZlcjELMAkGA1UECxMCTVMx
  CzAJBgNVBAoTAk1TMREwDwYDVQQHEwhCZWxsZXZ1ZTERMA8GA1UECBMIV2FzaGl0
  b24xCzAJBgNVBAYTAlVTMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBALYK4sYDNQ7h
  LmSfL0qpIvUfY7Ddw7fNCvDp3rM7z4QqoLhA2c8TkyamqWTBsV0WRHIidf/J6mU4
  wN4wrUzJTLUCAwEAAaCCAVMwGgYKKwYBBAGCNw0CAzEMFgo1LjAuMjE5NS4yMDUG
  CisGAQQBgjcCAQ4xJzAlMA4GA1UdDwEB/wQEAwIE8DATBgNVHSUEDDAKBggrBgEF
  BQcDATCB/QYKKwYBBAGCNw0CAjGB7jCB6wIBAR5aAE0AaQBjAHIAbwBzAG8AZgB0
  ACAAUgBTAEEAIABTAEMAaABhAG4AbgBlAGwAIABDAHIAeQBwAHQAbwBnAHIAYQBw
  AGgAaQBjACAAUAByAG8AdgBpAGQAZQByA4GJAGKa0jzBn8fkxScrWsdnU2eUJOMU
  K5Ms87Q+fjP1/pWN3PJnH7x8MBc5isFCjww6YnIjD8c3OfYfjkmWc048ZuGoH7Zo
  D6YNfv/SfAvQmr90eGmKOFFiTD+hl1hM08gu2oxFU7mCvfTQ/2IbXP7KYFGEqaJ6
  wn0Z5yLOByPqblQZAAAAAAAAAAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADQQCgRCWkaXlY2nVa
  tbn6p5miPwWfrbViYo0B62wkuH0f7J0nSGcxMnn/6Q/iLEIsgHqFhox5PWCzIV0J
  tXKPWrBL
  -----END NEW CERTIFICATE REQUEST-------
  					
  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้บันทึกเอกสารที่ มีชื่อเริ่มต้นและตำแหน่งที่ตั้ง จะอยู่ที่ C:\Certreq.txt

  หมายเหตุ:ให้แน่ใจว่าได้คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดอยู่ตามที่แสดง

 7. วางเนื้อหาของเอกสารลงในเว็บฟอร์มการร้องขอใบรับรองการเข้ารหัส Base64กล่องข้อความ
 8. ภายใต้แม่แบบใบรับรองเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บหรือผู้ใช้:แล้ว คลิกส่ง.
 9. ถ้าเซิร์ฟเวอร์การรับรองตั้งค่าเป็นออกใบรับรองเสมอคุณสามารถเข้าถึงใบรับรองทันทีได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกดาวน์โหลดใบรับรอง CA(อย่าคลิกที่ดาวน์โหลดเส้นทางใบรับรอง CAหรือดาวน์โหลดสายใบรับรอง).
  2. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ เลือกบันทึกแฟ้มนี้ไปยังดิสก์และมีบันทึกใบรับรองไปยังเดสก์ท็อปของคุณหรืออีกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจะจำ ขณะนี้คุณอาจไปโดยตรงไป "การติดตั้งใบรับรอง และตั้งค่าเป็นเว็บไซต์ SSL" ส่วนได้

ออก และดาวน์โหลดใบรับรอง

เมื่อต้องการออกใบรับรองในใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดสแน็ปอิน MMC ของ CA เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ให้บริการออกใบรับรอง.
 2. ใน IIS 5.0 ขยายผู้ให้บริการออกใบรับรองคลิกการการร้องขอที่ค้างอยู่โฟลเดอร์ การร้องขอใบรับรองที่ค้างอยู่ของคุณปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวา ใน IIS 6.0 ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์
 3. คลิกขวาที่การร้องขอใบรับรองที่ค้างอยู่ที่คุณส่ง เลือกงานทั้งหมดแล้ว คลิกปัญหา.

  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเลือกปัญหาใบรับรองจะไม่แสดงในหน้าต่างนี้และโฟลเดอร์ ดังกล่าวในขณะนี้อยู่ในโฟลเดอร์ใบรับรองที่ออก
 4. หลังจากที่คุณได้นำออกใช้ (และได้รับอนุญาต) ใบรับรอง คุณสามารถกลับไปยังอินเทอร์เฟซใบรับรองเซิร์ฟเวอร์เว็บเพื่อเลือก และดาวน์โหลดใบรับรอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เรียกดู http://YourWebServerNameCertSrv /
  2. บนหน้าเริ่มต้น เลือกตรวจสอบใบรับรองที่ค้างอยู่คลิกถัดไป. ใน IIS 6.0 คลิกดูสถานะของการร้องขอใบรับรองที่ค้างอยู่.
  3. เลือกใบรับรองของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา แล้วคลิกถัดไปเมื่อต้องการไปยังหน้าดาวน์โหลด
  4. บนหน้าดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดใบรับรอง CA(อย่าคลิกที่ดาวน์โหลดเส้นทางใบรับรอง CAหรือดาวน์โหลดสายใบรับรอง).
  5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ เลือกบันทึกแฟ้มนี้ไปยังดิสก์และมีบันทึกใบรับรองไปยังเดสก์ท็อปของคุณหรืออีกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจะจำ

การติดตั้งใบรับรอง และตั้งค่าการ SSL ที่เว็บไซต์มี

การติดตั้งใบรับรอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการของอินเทอร์เน็ต และขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์
 2. คลิกขวาที่เว็บไซต์ที่คุณสร้างการร้องขอใบรับรอง และคลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บมากการรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารคลิกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์. ซึ่งเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการติดตั้งใบรับรอง คลิกถัดไปการดำเนินต่อ
 4. เลือกการประมวลผลการร้องขอที่ค้างอยู่ และการติดตั้งใบรับรองคลิกถัดไป.
 5. พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของใบรับรองที่คุณดาวน์โหลดมาในส่วน "การออกและการดาวน์โหลดใบรับรอง" แล้วคลิกถัดไป. ตัวช่วยสร้างนี้แสดงข้อมูลสรุปของใบรับรอง ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วคลิกถัดไปการดำเนินต่อ
 6. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนการ

ตั้งค่าคอนฟิก และใบรับรองทดสอบ

การกำหนดค่า และทดสอบใบรับรอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บ ภายใต้การรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารหมายเหตุที่ มีอยู่ในขณะนี้สามอ็อพชันที่พร้อมใช้งาน การตั้งค่าเว็บไซต์ที่จะต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย คลิกแก้ไข. กระบวนการการรักษาความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. เลือกต้องให้แชนเนลที่ปลอดภัย (SSL)คลิกตกลง.
 3. คลิกนำไปใช้แล้วตกลงเมื่อต้องการปิดแผ่นคุณสมบัติ
 4. เรียกดูไปยังไซต์ และตรวจสอบการทำให้ งาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. การเข้าถึงไซต์ผ่าน HTTP โดยการพิมพ์http://localhost/Postinfo.htmlในเบราว์เซอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้::
   http 403.4 - Forbidden: SSL จำเป็น
  2. ความพยายามที่เรียกดูเว็บเพเดียวกันโดยใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (HTTPS) ด้วยการพิมพ์https://localhost/postinfo.htmlในเบราว์เซอร์ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัยที่ระบุว่า ใบรับรองไม่จากรากที่เชื่อถือ CA คลิกใช่การดำเนินต่อไปยังเว็บเพจ ถ้าหน้าปรากฏขึ้น คุณได้สำเร็จแล้วใบรับรองของคุณติดตั้ง

การแก้ไขปัญหา

 • การใช้ SSL ช้าประสิทธิภาพการทำงานระหว่างเซิร์ฟเวอร์ HTTP และเบราว์เซอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  150031การใช้ SSL ค่าผลิตประสิทธิภาพสำหรับเบราว์เซอร์ที่สร้าง
 • เมื่อคุณใช้ Microsoft Visual InterDev รุ่น 6.0 เพื่อเขียนแก้เว็บไซต์ ด้วย SSL ได้หลายปัญหาและข้อจำกัดการพิจารณาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  238662โดยใช้ Visual InterDev และเลเยอร์ Sockets ที่ปลอดภัย
 • บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับใบรับรองเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบนเว็บ และสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ถ้าคุณยังต้องการการรับรองความถูกต้องผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจพิจารณาการใช้ใบรับรองของไคลเอ็นต์ ใบรับรองไคลเอ็นต์โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลหลายรายการ: รหัสประจำตัวของผู้ใช้ การระบุของใบรับรอง คีย์สาธารณะที่ใช้สำหรับการสร้างการติดต่อสื่อสารที่ปลอดภัย และข้อมูลการตรวจสอบ เช่นวันหมดอายุและหมายเลขลำดับประจำสินค้า

อ้างอิง:

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
228991วิธีการสร้าง และการติดตั้งใบรับรอง SSL ใน 4.0 Server ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
257591คำอธิบายของ handshake Secure Sockets Layer (SSL)
299525วิธีการตั้งค่า SSL ที่ใช้ IIS 5.0 และใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ 2.0
298805วิธีการเปิดใช้งานของ SSL สำหรับลูกค้าทั้งหมดที่ทำงานกับเว็บไซต์ของคุณในบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa302412.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 299875 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB299875 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:299875

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com