คุณไม่สามารถตั้งค่าวัน เวลา หรือโซนเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300022 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพบเจออาการใดอาการต่อไปนี้:
 • ในแผงควบคุม เมื่อคุณคลิกวัน เวลา ภาษา และตัวเลือกภูมิภาคแล้ว คลิกandTime วันคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คุณไม่มีระดับสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนเวลาของระบบ
 • การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับโซนเวลาบนตัว โซนเวลา แท็บไม่มีผล
ผลที่ได้ คุณไม่สามารถตั้งวัน เวลา หรือโซนเวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้นสามารถเปลี่ยนวัน เวลา หรือโซนเวลา

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอให้สมาชิกของผู้ใช้ขั้นสูงหรือผู้ดูแลจัดการกลุ่มสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้จำเป็นขวา เพื่อเปลี่ยนวันหรือเวลา และ การตั้งค่าโซนเวลา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงเวลาของระบบและเพิ่มสิทธิ์ต่อไปนี้ในการ
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
คีย์รีจิสทรี:
 • ค่าแบบสอบถาม
 • ตั้งค่า
 • สร้างคีย์ย่อย
 • ระบุคีย์ย่อย
 • แจ้งให้ทราบ
 • ตัวควบคุมแบบอ่าน

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้ระบบขวาSeSystemtimePrivilegeควบคุมความสามารถในการตั้งเวลาของระบบ การเปลี่ยนเวลาของระบบสิทธิ์ผู้ใช้ให้ความปลอดภัยที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบ และยังใช้ในเวอร์ชัน Kerberos โพรโทคอล 5 การเจรจาต่อรอง นโยบายเริ่มต้นของการกำหนดSeSystemtimePrivilegeเป็นผู้ดูแลระบบและกลุ่มผู้ใช้ระดับสูง ข้อมูลโซนเวลาจะไม่ให้ความปลอดภัย แต่การตั้งค่าทั้งระบบ โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะสมาชิกของผู้ดูแลระบบหรือกลุ่มผู้ใช้ระดับสูงสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300022 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB300022 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300022

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com