วิธีการที่เครื่องมือ System Restore จัดการการใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300044 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่เครื่องมือ System Restore จัดการกับการใช้เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ การเกี่ยวโดยเฉพาะซึ่งการตัดสินค้าจากคลังของเนื้อที่ดิสก์เหลือน้อยมีข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คืนค่าระบบจะใช้เป็นค่าเริ่มต้น บนพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดหลังจากการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของ Windows XP Home Edition และติดตั้ง Windows XP Professional หยุดชั่วอย่างไรก็ตาม หลังการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การคืนค่าระบบคือโดยอัตโนมัติคราวเมื่อมีน้อยกว่า 200 เมกะไบต์ (MB) เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ว่างบนไดรฟ์ระบบ บริการกลับสู่กิจกรรมการตรวจสอบที่ระบบได้ใช้งานครั้งถัดไป--ทันทีที่ 200 MB เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ลักษณะการทำงานเดียวกันจะคาดว่าหลังจากการติดตั้ง Windows XP หากใด ๆของพาร์ติชันกลายเป็นระดับต่ำบนเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่

นอกจากนี้ ถ้าใช้เนื้อที่ดิสก์ encroaches ในขนาดการเก็บข้อมูล กับแฟ้มที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น คืนค่าระบบเสมอ yields พื้นที่เก็บข้อมูลของระบบ นี่คือเนื่องจากขนาดการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อที่ที่สงวนไว้ และเสมอคำนวณเป็นมีผลบังคับใช้size ตัวอย่างเช่น ถ้าขนาดเก็บข้อมูลถูกกำหนดค่าให้ 500 MB ซึ่ง 200 MB ถูก ใช้ไปแล้ว และเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ว่างปัจจุบันมีเพียง 150 MB ขนาดที่มีผลบังคับใช้อยู่ 350 เมกะไบต์ (200 + 150), 500 MB ไม่ ในอย่างอื่น ขนาดการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาจำกัด โดยเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ว่างที่พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมายเหตุมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดดิสก์ที่กำหนดให้ มีพื้นที่ว่างดิสก์เหลือน้อยกว่า 80 MB คืนค่าระบบ purges เก็บข้อมูลลงไป 75 เปอร์เซ็นต์ของขนาด หรือ purges จุดคืนค่าอย่างน้อยหนึ่ง (เป็นกรณีนี้ถ้ามีการเก็บข้อมูลที่อยู่ใต้ 75 เปอร์เซ็นต์) การคืนค่าระบบไม่หยุดการสร้างจุดคืนค่า จะยังคงมีอยู่ในการสร้างจุดตรวจสอบเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาความต้องการ และเก็บ purging บนตัวแรกใน ก่อนออกจากข้อมูลพื้นฐาน (FIFO) ตามความต้องการพื้นที่ว่าง
  • เมื่อดิสก์มีน้อยกว่า 50 เมกะไบต์ที่เหลือ เนื้อที่ว่างบนดิสก์ คืนค่าระบบ purges เก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ และ suspends การคืนค่าระบบบน(ไดรฟ์ทั้งหมดหยุดที่สอดคล้องกัน) จนกว่าเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต่ำสุด (200 MB) ถูกสร้างใหม่อีกครั้ง เริ่มระบบแล้ว การคืนค่าระบบใหม่ตรวจสอบ

    หมายเหตุ:: จำเป็นต้องมีเมกะไบต์ 200 บนไดรฟ์ระบบเท่านั้น
หยุดชั่วว่าดิสก์ใดถูกหยุดชั่วคราว การคืนค่าระบบกำลังคราวบนดิสก์ทั้งหมด ถ้าคุณตรวจสอบอินเทอร์เฟซของผู้ใช้คุณสมบัติการคืนค่าระบบ (UI), มันแสดงไดรฟ์ในขณะที่หยุดชั่วคราว เหตุผลสำหรับการทำงานนี้จะให้ ถ้าดำเนินการคืนค่าระบบ suspension เป็นอิสระ (หยุด), และคุณทำการคืนค่าแล้ว คุณจะคืนไดรฟ์บางอย่างแต่ไม่อื่น ๆ หากผู้ใช้ยังไม่ได้ปิดไดรฟ์ดังกล่าว สถานการณ์นี้จะทำระบบในสถานะที่ไม่สอดคล้องกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังติดตั้งโปรแกรมในไดรฟ์ที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ If you try to start System Restore when it is in the suspended state, you receive the following warning message:
System Restore is suspended on Driveอักษรระบุไดรฟ์because there is not enough disk space available. To restart System Restore, free at least 200 MB of disk space. คุณต้องเริ่มการทำงานการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ว่างบนดิสก์เดี๋ยวนี้
When the computer begins to get low on disk space, you receive a pop-out balloon warning in the System Tray (Systray), alerting you that your computer is running low, or is out of, disk space, as the thresholds are approached (which are 200 MB, 80 MB, and 50 MB, respectively). If you click the balloon, the Disk CleanUp utility (DCU) is automatically started in an attempt to free up additional disk space. If the space freed is not sufficient, you receive one of the warning messages listed in the following sections of this article. At that point, you have the opportunity to start the Add/Remove Programs utility to uninstall some programs and create more space on the hard disk.

You receive "low disk space" warning messages from Disk Cleanup when your disks become low on space and System Restore protection is at risk. If you choose to ignore the messages at the 200 MB threshold and become critically low on disk space, you will continue to receive the messages and warning messages at approximately 80 MB and 50 MB of free disk space.

On non-system drives, you receive the warning, but not the additional warnings, after starting DCU.

Balloon Messages

You will receive various balloon messages regarding disk space. These include the following.
At 200 MB of free disk space:
Low Disk Space

You are running out of disk space on Local Disk (อักษรระบุไดรฟ์). To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here...
At 80 MB and 50 MB of remaining free disk space:
Low Disk Space

You are running very low on disk space on Local Disk (อักษรระบุไดรฟ์). To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here...

Warning Messages

You will receive various warning messages regarding disk space. These include the following.

At 200-MB threshold of free disk space:
Your Windows drive has only (amountMB) of free disk space available.
It is recommended to have at least a minimum of 200 MB free on your Windows drive to ensure system reliability. You can free even more disk space by removing programs that you do not use.

Would you like to do that now?
At 80-MB threshold of free disk space:
Your Windows Drive has only (amountMB) of free disk space available. This is a critically low amount of disk space. If you do not free at least 200 MB, on this drive, System Restore may not be able to track or undo harmful changes to your computer. You can free even more disk space by removing programs that you do not use. Would you like to do that now?
หมายเหตุ:If the system reaches less than 80 MB of free hard-disk space, and you try to start System Restore, you receive the following message:
การคืนค่าระบบ

You do not have sufficient free disk space on the system drive (อักษรระบุไดรฟ์:\) to perform a restore. Please free at least 80 MB of disk space on this drive.
คุณต้องเริ่มการทำงานการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ว่างบนดิสก์เดี๋ยวนี้
At the 50-MB threshold of free disk space:
Your Windows Drive has only (amountMB) of free disk space available. This is a critically low amount of disk space. System Restore has suspended tracking changes to your computer because there is not enough disk space available. This means that System Restore will not be able to undo harmful changes if they occur. To reactivate System Restore, free at least 200 MB of disk space. You can free even more disk space by removing programs that you do not use.
Would you like to do that now?
หมายเหตุ:If you ignore the warning, the next time that you try to start System Restore, you receive the following message:
การคืนค่าระบบถูกหยุดชั่วคราวเนื่องจากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอดิสก์พร้อมใช้งานบน(ไดรฟ์ของระบบอักษรระบุไดรฟ์). To restart System Restore, ensure that at least 200 MB of free disk space are available on this drive.
คุณต้องเริ่มการทำงานการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ว่างบนดิสก์เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
299904ยูทิลิตีของ System Restore อาจถูกระงับชั่วคราวในไดรฟ์ของระบบ แม้ว่าจะมีพื้นที่ว่างในดิสก์เพียงพอก็ตาม
295659รีจิสทรีคีย์และค่าสำหรับระบบคืนค่าโปรแกรมการเข้าถึง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300044 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB300044 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300044

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com