วิธีการส่งผ่านข้อมูลฟอร์มจากหน้าหนึ่งไปยังอีก โดยใช้รับ และลงรายการบัญชีในหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300104 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หนึ่งในการกระทำที่ดำเนินการบ่อยที่สุดในการพัฒนาเว็บ Active Server Page (ASP) จะส่งผ่านข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปยังอีกสำหรับการประมวลผล บทความนี้ประกอบด้วยตัวอย่างแต่ละขั้นตอนเพื่อสาธิตวิธีการทำเช่นนี้ เทคนิคที่สองเกี่ยวข้อง: หนึ่งใช้วิธีการลงรายการบัญชี และอื่น ๆ ใช้วิธีการรับงาน แม้ว่าจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับใกล้เข้าเหล่านี้ที่คุณอาจพิจารณาระดับลึก บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ความคิดเหล่านี้เพียงแค่

หมายเหตุ: ในตัวอย่างเหล่านี้ เพียงสองหน้าในแต่ละลำดับต้องเป็น.asp หน้า เนื่องจากหน้าเหล่านี้เท่านั้นจริง ๆ ประกอบด้วยรหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสาธิต หน้าเริ่มต้นสามารถเป็นเพ.htm หรือ.asp

ใช้วิธีการลงรายการบัญชี

เมื่อคุณใช้วิธีการลงรายการบัญชี คุณส่งค่าตัวควบคุม HTML ในฟอร์มไปยังเพจที่ระบุไว้ในแอตทริบิวต์การดำเนินการ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. สร้างเพจ.htm ใหม่ และตั้งชื่อเป็น Gatherdata_post.htm เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน InterDev Visual เวอร์ชั่น 6.0 คลิกขวาโหนโครงการในตัวสำรวจโครงการ คลิกเพิ่มคลิกเพจ HTMLชนิด Gatherdata_post.htm ชื่อของหน้า แล้ว คลิกเปิด
 2. วางรหัสต่อไปนี้ในเพจใหม่:หมายเหตุ: คุณควรล้างข้อมูลรหัสเริ่มต้นที่ InterDev เพิ่มเมื่อคุณเริ่มสร้างเพจก่อนที่คุณวางรหัสนี้ในหน้า นั้น มิฉะนั้น คุณจะมีแท็กที่ซ้ำซ้อน
  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <FORM action="RetrieveData_Post.asp" id=form1 method=post name=form1>
  	First Name:
  	<br>
  	<INPUT id="txtFirstName" name="txtFirstName" >
  	<br>
  	Last Name:
  	<br>
  	<INPUT id="txtLastName" name="txtLastName" >
  	<br>
  	<INPUT type="submit" value="Submit"> 
  </FORM>
  </body>
  </html>
  					
 3. บันทึกเพจ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิGatherdata_post.htm ที่บันทึกบนเมนู'แฟ้ม'ใน Visual InterDev IDE
 4. สร้างหน้าอื่นที่ชื่อว่า Retrievedata_post.asp วางรหัสต่อไปนี้ในหน้า และบันทึกเพจ:
  <%@ Language=VBScript %>
  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <%
  Response.Write("First Name: " & Request.Form("txtFirstName") & "<br>")
  Response.Write("Last Name: " & Request.Form("txtLastName") & "<br>")
  %>
  </body>
  </html>
  
  					
 5. เรียกใช้ Gatherdata_post.htm โดยคลิกขวาที่เพจ และเลือกมุมมองในเบราว์เซอร์ ป้อนค่าบางค่าสำหรับชื่อ และนามสกุล และจากนั้น คลิกส่งโปรดสังเกตว่า ข้อมูลที่คุณป้อนใน Getdata_post.htm ส่งผ่าน HTTP POST ไปยังเพ Retrievedata_post.asp เพื่อเรียกใช้คอลเลกชันRequest.Form

ใช้วิธีการรับ

เมื่อคุณใช้วิธีการรับ คุณส่งค่าตัวควบคุม HTML ในฟอร์มไปยังเพจที่ระบุไว้ในแอตทริบิวต์การดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกับวิธีการลงรายการบัญชีที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม คุณจะสังเกตเห็นว่า ค่าที่ถูกส่งไปในคุณลักษณะ ประเด็นหลักที่ควรพิจารณาเมื่อคุณใช้เรียกแทนที่จะลงรายการบัญชีคือค่ามองเห็นได้ใน URL

เมื่อต้องการใช้วิธีการรับ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สร้างเพจ.htm ใหม่ และตั้งชื่อเป็น Gatherdata_get.htm เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน InterDev Visual เวอร์ชั่น 6.0 คลิกขวาโหนโครงการในตัวสำรวจโครงการ คลิกเพิ่มคลิกเพจ HTMLชนิด Gatherdata_get.htm ชื่อของหน้า แล้ว คลิกเปิด
 2. วางรหัสต่อไปนี้ในเพจใหม่:หมายเหตุ: คุณควรล้างข้อมูลรหัสเริ่มต้นที่ InterDev เพิ่มเมื่อคุณเริ่มสร้างเพจก่อนที่คุณวางรหัสนี้ในหน้า นั้น มิฉะนั้น คุณจะมีแท็กที่ซ้ำซ้อน
  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <FORM action="RetrieveData_Get.asp" id=form1 method=GET name=form1>
  	First Name:
  	<br>
  	<INPUT id="txtFirstName" name="txtFirstName" >
  	<br>
  	Last Name:
  	<br>
  	<INPUT id="txtLastName" name="txtLastName" >
  	<br>
  	<INPUT type="submit" value="Submit" id=submit1 name=submit1> 
  </FORM>
  </body>
  </html>
  					
 3. บันทึกเพจ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิGatherdata_get.htm ที่บันทึกบนเมนู'แฟ้ม'ใน Visual InterDev IDE
 4. สร้างหน้าอื่นที่ชื่อว่า Retrievedata_get.asp วางรหัสต่อไปนี้ในหน้า และบันทึกเพจ:
  <%@ Language=VBScript %>
  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <%
  Response.Write("First Name: " & Request.QueryString("txtFirstName") & "<br>")
  Response.Write("Last Name: " & Request.QueryString("txtLastName") & "<br>")
  %>
  </body>
  </html>
  					
 5. เรียกใช้ Gatherdata_get.htm โดยคลิกขวาที่เพจ และเลือกมุมมองในเบราว์เซอร์ ป้อนค่าบางค่าสำหรับชื่อ และนามสกุล และจากนั้น คลิกส่งโปรดสังเกตว่า ข้อมูลที่ป้อนไว้ใน Getdata_get.htm ถูกส่งผ่านรับไปยังเพ Retrievedata_get.asp สำหรับเรียกใช้คอลเลกชันRequest.QueryString ตามที่คุณเห็น คอลเลกชันของคุณลักษณะคือ ตำแหน่งที่ข้อมูลของคุณทำเพจ ASP ดึงข้อมูลพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้รับเป็นการดำเนินการสำหรับส่งหน้า และคอลเลกชันของแบบฟอร์มจะใช้เพื่อดึงข้อมูลเมื่อทำการลงรายการบัญชี

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
254742 IIS: ASP แยกวิเคราะห์ข้อมูลฟอร์ม HTTP โดยใช้คอลเลกชันทั่วไป
208427 รายละเอียด: ความยาวสูงสุดของ URL มีอักขระ 2,083 ใน Internet Explorer
254786 PRB: สตริงแบบสอบถามตัดให้สั้นลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300104 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Keywords: 
kbaspobj kbcodesnippet kbhowto kbhowtomaster kbsample kbscript kbmt KB300104 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300104
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com