JAK: zaplanować proces serwera w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 300160 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL300160
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Ten artykuł opisuje krok po kroku, jak zaplanować program, aby uruchamiał się automatycznie w uprzednio określonych interwałach.

Planowanie zadania

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zaplanowane zadania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj zaplanowane zadanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Zostanie wyświetlona lista programów dostępnych na komputerze. Jeżeli program do zaplanowania jest na liście, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeżeli program, który ma być uruchamiany, nie znajduje się na liście, kliknij przycisk Przeglądaj, aby go zlokalizować, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. Po uzyskaniu proponowanej nazwy zadania można zaakceptować nazwę domyślną lub wpisać inną nazwę. Kliknij interwał, którego chcesz użyć dla tego zadania (codziennie, co tydzień, co miesiąc, tylko raz itd.). Kliknij przycisk Dalej.
 5. Jeżeli zaplanowano uruchamianie zadania codziennie, co tydzień, co miesiąc lub tylko raz, pojawia się opcja daty i godziny. Wybierz daty i godziny, na które chcesz zaplanować zadanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Upewnij się, że nazwa użytkownika jest w formacie domena\użytkownik, gdzie domena jest nazwą domeny w protokole NetBIOS, a użytkownik jest kontem użytkownika, przy użyciu którego chcesz zaplanować zadanie. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zaplanować zadanie, a następnie sprawdź, czy zadanie jest wyświetlane w oknie Zaplanowane zadania.

Rozwiązywanie problemów

 • Harmonogram zadań loguje się domyślnie, używając Lokalnego konta systemowego. W niektórych przypadkach to konto może nie mieć odpowiednich uprawnień do wykonania zaplanowanego zadania. Z tego powodu należy określić konto w Kreatorze zaplanowanych zadań. Należy sprawdzić, czy konto określone w kreatorze ma wystarczające uprawnienia do wykonywania planowanego zadania, logując się jako jego użytkownik i uruchamiając ręcznie dane zadanie.
 • Zadania można również planować za pomocą polecenia AT . Do automatycznego planowania zadań można użyć obu metod. Programy te nie uwzględniają jednak wzajemnie list zaplanowanych programów. Na przykład, jeżeli zaplanuje się uruchamianie pliku wsadowego codziennie o północy w Kreatorze zaplanowanych zadań oraz za pomocą polecenia AT , polecenie będzie uruchamiane dwukrotnie.
 • Jeżeli zaplanuje się zadanie na dowolny interwał inny niż „tylko raz”, zadanie będzie uruchamiane w nieskończoność. Aby zapobiec dalszemu uruchamianiu, należy ręcznie usunąć zadanie.
 • Kreator zaplanowanych zadań nie sprawdza wpisywanego hasła konta użytkownika, przy użyciu którego będzie uruchamiany proces. Upewnij się, że wpisywane hasło jest prawidłowe.

Właściwości

Numer ID artykułu: 300160 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB300160

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com